CAMP (Centrum architektury a městského plánování) aneb zajímáte-li se o Prahu, tak vstupte

04.10.2017 09:51

CAMP - Centrum architektury a městského plánování - Praha/Emauzy

Expozice: Praha zítra? Nové stavební projekty

21. 9.  - 4. 10. 2017

 

 

 

 

 

CAMP (čti jako kemp), ale nejde žádné tábořiště, nýbrž vtipně zvolenou zkratku pro C-entrum A-rchitektury a M-ěstského P-lánování.

Tedy místo, které si klade za cíl „zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy“.

 

CAMP je a má být centrem pozitivního střetávání se architektů, projektantů a investorů, ale také městských částí, neziskových organizací, a co je na tom nejpodstatnější, také všech zajímajících se Pražanů. Ti všichni by zde měli nalézat základní, a především přehledné informace o aktuální situaci i připravované budoucnosti Prahy.

 

CAMP se veřejnosti otevřel 21. září 2017

Protože se na www.www-kulturaok-eu.cz zajímáme mimo jiné i o architekturu a jsme navíc Pražáci, takže nás osudy města kolem nás zajímají, vydali jsme se do CAMPu na průzkum. 

 

 

 

Centrum se nalézá v areálu Emauzského kláštera, v budově, jejíž počátek není totožný s objekty kláštera založeného samým Karlem IV. Vznikla až koncem 60. let 20. století jako magistrátní budova. O tuto modernistickou budovu se zasloužil náš významný architekt 20. st. shodou okolností také Karel, Karel Prager, jenž je - například - autorem Nové scény  Národního divadla nebo bývalého Federálního shromáždění – dnes Nová budova Národního muzea).

 

Objekt (propojené „soubudoví“) zůstává majetkem Magistrátu hl. m. Prahy dál, sídlí zde IPR - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, jenž je koncepčním pracovištěm, zřízeným pražským Magistrátem hl. m. Prahy pro oblast architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města a rovněž garant a realizátor tohoto nově  vzniklého centra CAMP, pro  něž bylo uvolněno přízemí budovy IPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo základní funkce - činnost Informačního centra je tu k dispozici prostorný a působivý výstavní sál, který disponuje mimořádnou velkoplošnou projekcí polyekran, (26 m šíře, 4 kombinovatelné projekce současně).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K IC přináleží studovna, nezbytná kavárna, příjemný vnitroblok a moderní přednáškový sál -  amfiteátr, kde se podle programu budou pořádat veřejné debaty, vystupovat naši a zahraniční odborníci, workshopy i projekce a jiné tematické aktivity.

 

 

Zajímali jsme se, co nám ještě CAMP nabízí?

Ano, vybavení, kapacity i zázemí je skvělé. A co nám tam připraví? Tak především, jak jsme zjistili,

že CAMP má být zdrojem informací a konzultací pro každého, kdo se zajímá o chystané stavby a úpravy naší matičky Prahy,

stejně jako o plány v tomto směru připravované do budoucna.

 

IPR jakožto mateřská instituce navíc nabízí CAMP k užití tzv. „třetím stranám“,

tedy těm, kdo jsou na akcích, co se rozvoje Prahy týče, nějak angažováni.

 • investoři tu mohou prezentovat své projekty a s pomocí všech vymožeností CAMPu a vysvětlovat a objasňovat
 •  
 • neziskovky tu zase mohou využít stávajících výstavních i přednáškových kapacit  k nejrůznějším workshopům a veřejným diskuzím o připravovaných stavbách pro Prahu
 •  
 • pamatují zde  i na vysokoškoláky, jimž bude  dispozici přednáškový sál CAMPu (má kapacitu až 130 účastníků a technické vybavení, vč. záznamu akce a jejího živého přenosu na internet)
 •  
 • předpokládají se návštěvy škol (základky i střední), budou se pro ně připravovat   vzdělávací programy
 •  
 • a aby to bylo komplet, tak se počítá i se speciálními dětskými programy

 

a to ještě není všechno

 • umělci a architekti se zde mohou podílet v rámci kurátorského dohledu na programu, expozicích a instalacích

a budou vítáni (!)

 

 • studenti architektury a podobných zaměření zase mohou CAMP využívat jako studovnu,
 •  k čemuž jim je k dispozici i stávající bohatě vybavená knihovna s tituly našimi i jinak těžko dostupnými zahraničními
 • (témata: architektura, urbanismus, plánování měst, design aj.)

 

Knihovna CAMPu je otevřena i všem nakladatelství odborné literatury, jež tu mohou prodávat své publikace

 • organizátoři architektonických soutěží zase mohou v CAMPu vystavit soutěžní návrhy,
 • a to ve vysloveně profesionálních výstavních podmínkách

a nakonec ještě něco pro budoucí profesionály

 • je povoleno využít instalace unikátní projekce 20 x 4 metry pro veřejné  i soukromé prezentace

 

na koho se obrátit?

O všem ví a ve všem poradí kontaktní osoba Štěpán Bärtl (bartl@ipr.praha.eu, 723 657 669)

 

Expozice: Praha zítra? Nové stavební projekty      

Protože na našem webu zásadně nepíšeme o tom, co jsme sami neviděli a nepoznali, museli jsme se vydat „campovat“ do CAMPu nejprve my. A provedli jsme průzkum „bojem“. Oficiální zahájení činnosti a provozu CAMPu se totiž odehrálo už 21. 9. 2017, ale to bylo spíše oficiální. My jsme tam zavítali posoudit praxi a všední provoz CAMPu až o týden později, 29. 9. 2017. To už byla v plném proudu výstava, jež nás – jako čistokrevné Pražáky – samozřejmě mimořádně zajímala. Už ten lákavý název: Praha zítra? Nové stavební projekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava nám nabídla kopu (tj. 60!, přesně dokonce ještě o tři víc, tedy 63) pozoruhodných i méně okázalých projektů pro naše hlavní město. O mnohých jsme už slyšeli, o jiných dokonce psali. Kromě základní dokumentace vystavené pro každý projekt samostatně ve zvláštních „kapsách“ umístěných na stěně výstavního sálu (volně k dispozici a k odebrání pro zájemce), je na protější straně sálu na zmíněné čtyřplátno promítán jeden projekt za druhým.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divák tedy může usednout či postát, a současně vidět na jednotlivých čtvrtinách plátna lokaci daného projektu, jeho parametry, jeho nákresy a vizuál. Projekce jde projekt po projektu s dostatkem času orientovat se. Vizuálů je promítnuto zpravidla několik. A tak ten, kdo má město Prahu rád, a kdo se zajímá o to, kde a jak bude žít, má možnost zhlédnout celou plejádu úžasných nápadů, které ale žel budou na své zrealizování ve značné míře čekat a čekat z mnoha nejrůznějších důvodů. Ale podívaná to je, to ano. A kdyby se realizovaly, nesporně bychom pak žili ve městě, které by se o třídu posunulo k dokonalosti. Protože Praha není jen historie architektury, ale také její – rozumná – budoucnost. A to výstava nabízí v míře vrchovaté.

 

A jak jsme si také vyzkoušeli, že kromě výstavy nás nezklamaly ani ostatní aktivity. Fungovaly tak, jak byly proklamovány v den zahájení souběžně s výstavou Praha zítra? Nové stavební projekty probíhal i festival Film a architektura. A projekce pozoruhodného střihového dokumentárního filmu nazvaného „Na věčné časy – Relikty architektury socialistické éry“ , jehož autorkou je česko-japonská filmařka a cestovatelka Haruna Honcoopová,  jsme se se zájmem zúčastnili. Podrobnosti k filmu najdete v naší rubrice věnované filmům (viz. náš článek https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/na-vecne-casy-built-to-last-relikty-architektury-socialisticke-ery-aneb-kdyz-architekturu-dobovy-rezim-ovlada-a-ubihajici-cas-ji-meni/ ).

 

Více o CAMPu na: https://www.iprpraha.cz/camp

Vstup: zdarma

 

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková