Dagmar DYS-BABA Rýdlová: Dyslexie, smutek, mindráky a já aneb Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí…

01.11.2022 17:35

 

                       13. ročník Dne Dyslexie

9. září 2022

VJiž  třikrát jsme se na www.www-kulturaok-eu.cz věnovali informacím získaným na letošním 13. ročíníku Dne dyslexie a  z toho dvakrát jsme citovaly materiály, jimiž nás vbavila do života jedna z přítomných, paní Dagmar Rýdlová. Dnes tuto naši malou sérii zakončíme třetím materiálem od paní Rýdlové, a to její knihou nazvanou  Dyslexie, smutek, mindráky a já.

 

Kniha Dyslexie, smutek, mindráky a já paní Rýdlové je kniha nejen poučná pro dyslektiky, protože paní Rýdlová je dyslektička, ostatně jako byla většina přítomných odbornic a odborníků, tedy osob, které vzdor předsudkům o dyslexii a dyslekticích panujících vystudovali, vykonávají náročná odborná povolání a „normálně“ žijí jako my, kteří (snad) dyslektiky nejsme. Slovo „normálně“ je v úvozovkách nejen proto, že je otázkou co je to vlastně ono „normálně“ a hlavně proto, že přece jen to dyslektické žití od počátku tak úplně „normální“ přece jen není. Ale o tom všem je kniha paní Rýdlové. Hodně praktická, z části zvládnutelně odborná a mírně i osobní. A to je dobře, čtenář totiž autorku a její dílo nevnímá jen jako praktický návod jak žít s dyslexií, ale ani jako pouhou odbornou studii na stejné téma a dokonce ani jako vzpomínky jedné dyslektičky. Ne, knihu příjme a čte jako zajímavé, poučné a ozřejmující povídání jedné moudré paní, která se hrdě – dokonce i na titul knihy – podepisuje jako Dagmar DYS-BABA Rýdlová. Ono DYS-BABA je ostatně v knize roztomile vysvětleno.

 

Listujeme knihou paní Dagmar Rýdlové - Dyslexie, smutek, mindráky a já

 

 

Obsah:

 

Předmluva 10

Úvod 12

Část I. – Dyslexie 15

1. Krátce o dyslexii 15

2. Dyslektikem snadno a rychle 18

3. Moje problémy ve škole 21

4. Moje problémy v zaměstnání 24

5. Čtyřlístek pro dyslektiky 27

6. Výuka angličtiny pro dyslektiky – co už máme hotové 30

7. Výuka angličtiny pro dyslektiky – co ještě můžeme dělat 33

8. Vzpomínka na pana profesora Matějčka 36

Část II. – Smutek 39

1. Pan profesor Matějček a mimořádné události 39

2. Střídmě se radujte, truchlete s rozumem 42

3. Pejsánek a paraplíčko 45

4. Láska, úcta, pedagogika i smrt 47

Část III. – Mindráky 52

1. Když váha stoupá a sebevědomí klesá 52

2. Duše i tělo jako v bavlnce 55

3. Zuby 58

4. Čtyřlístek pro dyslektiky i boubelky 61

5. Oči, které hodně pláčou, také hodně vidí 64

6. Čtyři úhly pohledu nejen na oblékání 66

Závěr 71

Doslov 72

 

 

Str. 16 – 17:

 

 

Krátce o dyslexii

 

Začneme trošičkou teorie a pak si ukážeme, jak dyslexii

znázorňoval pan profesor Matějček. Také si povíme, jak se

dyslexie projevuje při čtení a psaní. Slibuji, že závěr bude

pozitivní.

 

Dyslexii se říká „porucha čtení“ a znamená to, že dyslektik

čte pomaleji, dělá více chyb a méně rozumí čtenému

textu, než jeho vrstevníci – a to i přesto, že je inteligentní

a pilně se učí. Pro nápravu dyslexie je třeba používat speciální

postupy, které někomu pomáhají více a někomu méně.

Dyslexii diagnostikují v pedagogicko-psychologických

poradnách.

 

Dyslektik má problém vnímat psanou a mluvenou lidskou

řeč a také ji navzájem propojovat. Ty problémy

nevznikají na úrovni očí a uší, ale na úrovni elementárních

mozkových mechanismů. Je těžké si to představit, protože

u lidí, kteří problém s dyslexií nemají, tyto mechanismy

fungují podvědomě a automaticky. Jedná se o zrakovou

a sluchovou analýzu, syntézu, rozlišování a paměť. A aby

lapáliím nebyl konec, tak ke čtení je třeba také perfektní

orientace v prostoru a čase a i s tím mívají dyslektici potíže.

Velmi názorně předváděl poruchy mozkových mechanismů

pan profesor Matějček. Říkal, že aby ve strojích

dobře fungovaly převody, musí ozubená kolečka přesně

zapadnout do sebe. A v tu chvíli spojil k sobě obě ruce

s propletenými prsty. Potom ruce od sebe oddálil a prsty

různě zkřivil a některé i ohnul. Jedna ruka představovala

poruchy zrakového vnímání a druhá ruka představovala

poruchy sluchového vnímání. A pak se pokoušel ruce opět

spojit s propletenými prsty. Nešlo to. Tak vidíte, stejně tak

těžko dyslektik vnímá a propojuje (koordinuje) mluvenou

a psanou lidskou řeč.

 

Zkráceně a zjednodušeně popíšu, jak se to projevuje

v praxi. Dyslektici při čtení a psaní vynechávají a přehazují

písmena a slabiky. On je rozdíl, jestli je tohle „kos“ nebo

„nos“ nebo dokonce „sok“. Dyslektici písmena také zaměňují.

Často se jim plete například d-b-p, m-n, z-s, a-e. Mají

také potíže rozlišovat krátké a dlouhé samohlásky i měkké

a tvrdé slabiky. Doslova v pudu sebezáchovy slova místo

čtení hádají. Nesnaží se zde vědomě podvádět, snaží se odpovědně

číst, ale nemají k tomu potřebné dispozice. Stejně

tak, jako někdo nemá dispozice krásně zpívat nebo malovat.

Pokud vás toto téma začalo zajímat, můžete si základní pojmy

„vygooglovat“ na internetu a k dostání jsou také knihy.

 

Například od Zdeňka Matějčka a Olgy Zelinkové. Záhy

zjistíte, že také existuje dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie.

Také dyspraxie i jiné dysfunkce.

 

Slíbila jsem pozitivní závěr. Chcete slyšet, že dyslexie je na

ústupu a že ji lze léčit jako rýmu? Tak tomu není. Ale…

I přes potíže se čtením a psaním mohou dyslektici vystudovat

vysokou školu. I přes potíže se čtením a psaním se

dyslektici stávají slavnými lidmi.

 

Slavní dyslektici:

Dwight Eisenhower, Woodrow Wilson, John F. Kennedy,

Robert Kennedy, Nelson Rockefeller, Winston Churchill, Albert

Einstein, Charles Darwin, Thomas A.Edison, Alexander

Graham Bell, Leonardo da Vinci, Auguste Rodin, Hans

Christian Andersen, Walt Disney, ze současných slavných

umělců je to Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Cher a další.

 

 

 

Str. 20:

 

Chcete si dyslexii také vyzkoušet?

 

To je snadné. Máte nějaký

novinový článek, který si právě s chutí chcete přečíst?

Nebo máte nějaký text v práci, který si právě nutně musíte

přečíst? Roztrhejte ho svisle na 4 kusy a položte na stůl tak,

že každou řádku budete muset luštit ze čtyř kusů na čtyřech

různých místech.

Vyzkoušeli jste hru na dyslexii? A jak se cítíte? Vaše hra na

dyslexii trvala pravděpodobně několik minut. Děti s dyslexií

se tímhle musí vypořádávat při učení ve škole i doma každý

den. Už víte, proč děti s dyslexií nutně potřebují speciální

výukové pomůcky a také hodně pochopení a pomoci?

 

Str. 26:

 

Na téma já, dyslexie a negativa v práci bych mohla psát

ještě dlouho.

 

Přejdu rovnou k jeho konci. V roce 1987 jsem

se naučila programovat a pracovala jsem jako programátor

analytik. Pro mě to byla neuvěřitelná úleva, ale moje bývalé

kolegyně z práce zažívaly pocity křivdy. Jak se může takový

debil, který neumí pořádně počítat, naučit programovat?

A ještě k tomu si polepšit o dvě platové třídy!

Programování mě bavilo, ale nenaplňovalo. Nakonec jsem

zjistila, že jsem dyslektička a čím jsou způsobeny moje potíže.

V roce 1991 jsem začala s vývojem učebních pomůcek

a metod pro děti s dyslexií. Hnacím motorem mi k tomu

byly moje vlastní děti. Dyslexie postihla naši dceru i syna.

Jako školačka jsem trpěla. Jako máma dětí s dyslexií jsem

trpěla ještě více. Musela jsem dělat něco pozitivního, jinak

bych se z toho dočista zbláznila.

 

Str. 28:

 

Zde je moje vlastní

DEFINICE DYSLEKTIKA:

 

1. Dyslektik je člověk, který snáze myslí, než čte.

2. Dyslektik je člověk, který může žít bohatý a plodný

život, i když špatně čte.

3. Dyslektik je člověk, který má někdy větší problémy

s okolím, než s vlastním čtením.

4. Dyslektik je člověk, jehož obsah někdy značně převyšuje

jeho formu.

 

 

Str. 33 – 34:

 

Příklad 1

 

Zkuste si prosím představit, že:

Anička chodí do 3. třídy a s angličtinou má potíže. Maminka

Aničky umí německy, ale anglicky ne. Domácí příprava na

angličtinu však docela ujde. Maminka podle konkrétní učebnice

a konkrétní lekce stáhne z knihovny Jazyky bez bariér

konkrétní slovíčka. Program Jazyky bez bariér nabízí čtyři

metodické hry a řadu funkcí. Anička už je zná. Ale nejraději

má dvě hry. Nejdříve Slova a věty nabarvi a potom Boř a tvoř.

S programem Jazyky bez bariér se Anička teď naučí vždy více

slovíček, než když program na začátku roku neměla.

 

Příklad 2

 

Zkuste si prosím představit, že:

Tonda chodí do 7. třídy a s angličtinou má potíže. Dobře

ví, že si může stahovat hotové soubory z webových stránek

a učit se je. Ale to ho nebaví. Má spoustu fantazie a rád vytváří

vlastní soubory podle toho, co se ve škole učí. Soubor

připraví v češtině a doplní obrázky. Ve škole žáci s paní

učitelkou společně doplní psanou a mluvenou angličtinu.

Tohle baví Tondu i jiné děti. Při práci si užijí zábavu a dost

se toho naučí. Soubory si rozesílají e-mailem, aby se k nim

mohli vracet i doma, když si něco potřebují zopakovat.

Že by se děti s dyslexií mohly učit i bez traumat?

 

 

Str. 62:

 

Čtyřlístek pro dyslektiky i boubelky

 

Jsem dospělá dyslektička. A protože jsem ve věku babiček,

říkám si dyslektická bába a podepisuju se DYS-BABA.

Dvacet let profesní kariéry jsem zasvětila vývoji učebních

pomůcek a metod pro děti s dyslexií.

Historie ukazuje, že někdy přinášejí inovace lidé z oboru

a někdy přinášejí inovace tzv. outsideři, tedy lidé, kteří

stojí mimo. To je i můj případ. Nejsem učitelka, ale hodně

přemýšlím o tom, jak pomáhat dětem s dyslexií. Jde mi to,

protože při učení mám také hodně potíží.

Udělala jsem „Čtyřlístek pro dyslektiky“. Samozřejmě pro

štěstí. Každý lístek znamená jednu oblast:

Náprava – Náhrada – Emoce – Filosofie

Začnu od konce, tedy filosofií – ve smyslu: čemu věřím,

jaké mám názory, co si o tom myslím…

Všichni říkají, že dyslektici jsou děti, které špatně čtou. Já

tvrdím, že dyslektici jsou děti, které snáze myslí, než čtou.

Teď už dyslexie nezní tak hrozivě? Prima, to je krok k lepším

pocitům. A s lepšími pocity je i lepší cesta k nápravě.

Ale pozor, ne všechno jde přece napravit. Tak je třeba

nahrazovat. A právě proto vytvářím speciální výukové

pomůcky (www.jazyky-bez-barier.cz ).

Jistě už tušíte, proč vám tohle všechno píšu. Půjdou tyto

postupy využít na duši i na tělo také pro boubelky? No

samozřejmě a velmi pěkně. Každý si je může udělat podle

sebe. Já vám zde nabízím svůj vlastní čtyřlístek pro štěstí

v módní ordinaci.

Moje filosofie

Podstatou a hybnou silou života je rozmanitost. Stůjme při

ní v dobrém i zlém. Svět jenom růžový a sladký by vedl

k degeneraci. Jsou zde nějaké důvody, proč si máme vážit

své jedinečné postavy? Jsou zde nějaké důvody, proč si

máme vážit svého jedinečného šatníku? Zcela určitě. Přinejmenším

máme v čem nosit mozek a srdce, můžeme se

pohybovat a není nám zima.

Moje emoce

U mě výborně funguje nad něčím přemýšlet a hloubat.

To se cítím dobře. Když něco tvořím, ať už jsou to nové

pomůcky pro děti nebo nové možnosti svého šatníku, cítím

se dobře. Před dvaceti lety jsem měla těžké deprese. Jedna

terapeutka, a dnes již přítelkyně, mi tehdy poradila, že

si musím najít něco, co mě bude těšit. Nebylo to zásadní

řešení mých potíží, ale rada to byla velmi důležitá. Schválně

si všimněte. Ženy, které mají své koníčky, se zdaleka netrápí

tak moc pro různé vady na kráse.

Moje náprava

Zde se nabízí zhubnout a sportovat. Diety a fitcentra mě

ale nebaví. Řekla jsem si, že ocením každou radost, kterou

ucítím při pohybu svého těla a kterou si uvědomím. Chuť

k pohybu mi roste. A ještě prozradím, že mám ve svém

věku určitou „úchylku“. Začalo mě bavit lezení na umělých

stěnách a také slaňování. Dělám si legrácky, že jsem stará,

malá, tlustá a popírám zákony fyziky.

Moje náhrada

Lékaři léčí a co nemohou vyléčit, snaží se nahradit. Vyjmenovat

všechny náhrady od zubů a kloubů a orgánů ani

nedokážu. A pokud nemám chuť navštívit plastické chirurgy

a podstoupit různé liposukce a všechno možné, tak se

zaměřím na vhodné kombinace barev a střihů. A užívám si

to, co mám a to co můžu mít. Nebo je lepší plakat pro to,

co nemám a mít nemůžu?

 

Str. 71:

 

Závěr

 

Život je krásná kniha pro toho, kdo v ní umí číst.

Jsem dyslektička. Čtení mi dělá potíže a v pravopise dělám

chyby. Dávám-li z ruky důležitý text, požádám někoho o korekturu.

Psaní mě ale stejně moc baví. Vyprávění o dyslexii,

smutku a módě mi bylo posilou, útěchou, poznáním i radostí.

V hlavě už mi zrají nápady, o čem budu vyprávět příště.

A také vítám všechny otázky, na které mohu odpovídat.

Jsem upřímně vděčná za dar vyjadřování, který jsem od

života do vínku dostala. A byl to sám život, kdo mě přinutil

tento dar rozvíjet. Věřím, že každý dostává do vínku něco

pro obohacení sebe i druhých. Je však třeba, aby to bylo

objeveno a rozvíjeno.

Čtení a pravopis už se lépe asi nenaučím. Ale čtení v knize

života se učím každý den.

 

S láskou a úctou

DYS-BABA

www.jazyky-bez-barier.cz

 

 

Výběr ukázek z textu způsobil: Richard Koníček

Ilustrační foto z 13. Dne Dyslektiků: Marie Kubíčková, DiS. 

 

Více zde:

Více zde:

 https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/formelaci-aneb-na-letosnim-13-dni-dyslexie-jsme-potkali-take-pani-dasu-rydlovou/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/paradoxni-skolni-vykony-a-probouzeni-zajmu-aneb-moudre-glosy-pani-dagmar-rydlove-z-13-dne-dyslexie/