Bulharští výtvarníci v Čechách (po 95 letech) aneb jak se tvoří umělcům žijícím mimo svoji vlast

27.01.2022 18:41

 

Bulharští výtvarníci v Čechách (po 95 letech)

Od 12. 1. do 31. 1. 2022

Galerie BKI

 

 

Psal se rok 1926 a teprve osmiletá Československá republika obrátila pozornost ke komunitě bulharských výtvarníků a poskytla jim k jejich prezentaci vrcholný galerijní prostor jakým je bezesporu až dodnes Obecní dům. A bulharští tvůrci žijící tehdy v naší úspěšně se vyvíjející republice nadšeně výzvu přijali a vznikla mimořádná přehlídka umění autorů, žijících sice v jiné zemi, s jinou historií, ale i nadále vycházejících z tradic a kořenů svého rodného Bulharska, nám - už tehdy – země blízké a přátelské.

 

 

Uplynulo 95 let od té památné výstavy a Bulharský kulturní institut, zastupující Bulharskou kulturu v Praze dnes, disponující lety osvědčenou galerií v Klimentské ulici, uspořádal obdobnou výstavu dnes. A oslovil k prezentaci současné bulhraské umělce žijící v Praze.

Jak moc, se změnili – s odstupem času ?

Vždyť mnozí už narodili tady, u nás?

Jak moc se změnil jejich tvůrčí pohled a vyjadřování oproti autorům z tehdejší výstavy?

 

 

Byli jsme zvědavými diváky…

 

Na pozvánce, kterou nám zaslalo vedení Bulharského kulturního institutu jsme spatřili tucet – tedy 12 - autorek a autorů bulharský malířů a výtvarníků, žijících a tvořících v Praze.  To druhé slovo – tvořících - nás na tom zaujalo.

Podrobně za www.www-kulturaok-eu.cz už mapujeme pražskou kulturní scénu – zejména tu výtvarnou - devátý rok. Takže, když uvedení autoři v Praze tvoří, tak by měli i v Praze vystavovat…

Probrali jsme tedy podrobně archiv vyšlých článků věnovaných výtvarnému umění, kterých jsou za ta leta bezmála tři tisícovky, a byli jsme překvapeni.

Našli jsme mezi nimi jenom tři naše setkání s výstavami autorů uvedených na pozvánce. Dvakrát jsme už psali o Lyubenu Petrovi a jednou o Rumenu Sazdovi. Toť vše.

Samozřejmě, že nám mohla některá výstava za tu dobu uniknout. Nikdy nestihneme navštívit vše, co se v Praze koná, ale zdá se, že by to i tak nebylo o mnoho více.

Otázka se proto nabízela: Čím to?

A tak nás zvědavost zavedla do galerie BKI, abychom tomu alespoň trochu přišli na kloub.

 

 

… a stali jsme se diváky překvapenými 

 

Vystavená díla zúčastněných autorů nás nadchla. Bez výhrad. Okamžitě jsme našemu průvodci svůj názor sdělili. „Jsou to všechno nádherné věci, každý z vystavujících autorů by mohl od minuty mít vlastní výstavu. A stála by za prohlédnutí.“ 

Odpovědí, nám byly smutné oči našeho průvodce a diplomatické odmlčení.

Škoda!

 Škoda pro naše obecenstvo, že tak málo příležitostí dostávají tito zde vystavující bulharští tvůrci.

Škoda!

Dá se věřit, že by byli schopni stejně úspěšně zaplnit stejně významný galerijní svatostánek jako jejich předchůdci před oněmi 95 lety, v roce 1926. A byla-li to tenkrát největší zahraniční výstava bulharských umělců, byla by možná i dnes. Minimálně předváděným umem.  

 

 

A kdo že je zastoupen na výstavě?

 

Bistra Bakalova

Boris Brankov

Todor Jankov

Sofia Kandilarova

Sevdalina Kovářová Kostadinova

Lyuben Petrov

Valentin Popov

Rumen Sazdov

Selina Sazdova

Nikolaj Stanev

Irena Friess Staneva

Luiza Staneva

 

 

Přesně jak je stojí psáno v avizu připraveném pro tuto výstavu:

 

„Autoři jsou zástupci různých generací a mají rozdílný světonázorový a estetický projev. Práce každého z nich v sobě nesou osobní symboliku, emocionální a metaforický výraz, specifické výrazové prostředky, představy a narativně-poetické invence. Spojuje je ta dynamika, jež formuje tvůrčí individualitu – neklid neustále hledající duše, proces nalézání smyslu, definování a transformování nápadů do konkrétních obrazů. Setkání tolika rozdílných autorů je výzva pro ně samotné i pro diváka. Propojeni touto expozicí mohou mezi sebou vést vizuální dialog myslí, srdcem i duší.“

 

 

Text a foto: Richard Koníček

 

Bulharští výtvarníci v Čechách (po 95 letech)

Od 12. 1. do 31. 1. 2022

Galerie BKI

Klimentská 6, Praha 1

www.bki.cz

 

Vystavující autoři zaznamenaní na našem webu:

 

Lyuben Petrov

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/michaela-glozova%2c-pavel-pangrac%2c-lyuben-petrov-a-michal-rapant%3a%c2%b4prvni-jarni%c2%b4-aneb-zde-jsou-mainerovi-zaci-%28krome-rapanta%29%21/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/akt-2016-aneb-proc-se-timto-nazvem-vystavy-klameme/

 

Rumen Sazdov

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kvety-2018-stolety-pribeh-velika-ceska-vystava-porcelanu-vyznamnych-ceskych-umelcu-aneb-ceska-hudba-v-pohybu/