AKT 2016 aneb proč se tímto názvem výstavy klameme?!

14.02.2016 17:22

Nová galerie – Praha

11. 2. – 17. 3. 2016

 

Na vernisáži společné výstavy AKT 2016, na které vystavuje své práce 26 českých i slovenských výtvarníků různých generací, byla enormní tlačenice… návštěvníci si na vlastní oči chtěli prohlédnout vystavená kontroverzní díla, a tím zjistit, jakým způsobem se vystavující umělci vypořádali se ztvárněním nahoty, nahé lidské figury – aktem, tolik typickým pro tradici západního umění. Výstava si pak za cíl vybrala pojetí aktu v dějinné kontinuitě s otázkou, kde leží pomyslné hranice toho, co lze ještě pokládat za umění a jak je možné jej odlišit od čistě pornografického materiálu.

 

(Jenže hranice pornografie je těžko stanovitelná a záleží na tom, jaké skupině lidí dílo předkládáte…ing. O. K.).

 

 

Ano, potud je to v pořádku. Ale…

… je zajímavé, že skoro po čtvrtstoletí zcela volně vydávané pornografie přestalo platit, že ´zakázané ovoce chutná nejlíp ´, že na trhu tiskovin dochází k propadu prodeje pornočasopisů (nejen z důvodu možnosti vstupu do internetu), dochází k rušení míst redaktorů, a tak upadá úroveň  i prodej pornotiskovin, protože se stále tupě opakují  témata i nahé dokonalé dívky a ženy. A vydavatelé? Ti šetří, na čem se dá.

 

 

 A proto snad stále zájem o umělecké akty trvá… ať už se jedná o fotografie či malby a plastiky. A za www.www-kulturaok-eu.cz se domníváme, že je zájem o tyto umělecké akty dokonce stále hlubší.

 

Ovšem v Nové galerii skutečných aktů zhlédneme pomálu.

Tak za prvé, jestli šlo jen o ukázku ´jakoby´ rádoby ´uměleckých aktů´, tak ne všechny vystavené artefakty odpovídají pojmu.

 

´akt = umělecké dílo, které zobrazuje nahý model v esteticky působivém postoji ´

/i když umělci je jedno, jak modelka nebo model vypadají. Krása samotného těla ustupuje kráse tvaru a jeho … vidění… (Pavel Vojíř)/

  • pak by výstava neměla návštěvníka klamat názvem ´Akt 2016´, nýbrž by měla znít úplně jinak, např. ´Akt 2016 – a jeho úpadek či vývoj v 21. století?!, nebo ´Proměny nahoty v čase´, apod.    

 

A za druhé to vezměme z druhé strany. Název výstavy ´Akt 2016´ by pak neodpovídal současné dramaturgii výstavy a měly být proto vybrány jenom skutečné kvalitní akty… a ne jen nahromaděny a vystaveny ty, které se podařilo od současných umělců na výstavu nasmlouvat.

Množství pornografie a možnost vidět nahé lidské tělo je tak rozšířená, že obrazy už neplní tolik erotickou funkci jako dřív, což je vidět druhem zpracování, ale výrazem, jak se ukazuje, sexualita a erotika jsou k aktu přimknuty,“

 řekl výtvarník a kurátor výstavy Martin Mainer

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci:  Císařovský Tomáš, David Jiří, Dúbravský Andrej, Englberth Miloš, Janečková Walshe Katarina, Janovský Jakub, Krajc Martin, Kůrka Filip, Kunc Milan, Lomová Ivana, Matoušek František, Mainer Martin, Načeradský Jiří, Nagypal Michal, Pangrác Pavel, Petrov Lyuben, Písařík Petr, Rapant Michal, Rittstein Michal, Róna Jaroslav, Salajka Martin, Symůnek Alfréd, Štech Adam, Špaňhel Jakub, Šmíd Pavel, Typlt Lubomír

 

120 00 Praha 2

Balbínova 26

 

 

 

https://www.novagalerie.cz

Hodnocení:  40 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková