„Buď prvním!“ aneb znovu připomenuté hrdé heslo firmy Baťa a vše, co za tím bylo

26.07.2022 13:50

 

 

 

„Buď prvním!“

12. 7. – 30. 9. 2022

park Komenského Zlín

 

 

Na všechno mohou být dva pohledy. Tak jako mince má rub a líc. Je pak jen věcí toho kdo pohlíží, jak ono pohlížené, vnímá. Při našich toulkách po půvabném městě Zlín, prodchnutém nezapnutelným duchem rodiny Baťů, jsme objevili mimo jiné i nepříliš fotogenickou panelovou výstavu na kraji parku Komenského nazvanou „Buď prvním!“, tedy ikonickým heslem firmy Baťa.

 

 

Výstava nevelká rozsahem, je velká významem. Skromná ale funkční, tak, jak se sluší a patří pro firmu Baťa, která byla především funkční, v níž se daleko víc, a daleko smysluplněji, pracovalo, než jen planě slibovalo a plánovalo, a kde zkrátka skutek neutek, dalo by se říci.

K tomu dopomáhal geniálně propracovaný systém. Všeho a ve všem. Mnohé se v lidovém podání tak nějak traduje, ale pramálo se o tom všem už opravdu ví. Proto je dobře, že Nadace Tomáše Bati a statutární město Zlín, nabízí tenhle přehled. Přehled o systému, který byl a často je v mnohém záviděníhodný i dnes, po tři čtvrtě století od té doby. Je dobré připomenout místním, osudy jejichž předků byly povětšině s firmou Baťa nějak spojeny, ale i všem ostatním, jak to bylo, jak to mohlo být i nadále a domýšlet si kam až by to bylo bývalo dospělo.

 

 

Chvála času, je už dávno zapomenut Botostroj

 

Autor těchto řádek, si ve spojení s pojmem Baťa, chtě nechtě vybaví i jiný pohled, daný padesátými lety, dobou, kdy firma Baťa byla zlovůlí představitelů režimu zničena, a ve školních osnovách byl pak infiltrován do vědomí nové generace jiný pohled na Baťu, než panoval v myslích jejich rodičů, živých pamětníků.

Byl to román nazvaný Botostroj. Román prorežimního pisatele, jistého Turka Svatopluka (vlastním jménem, ale normálně Svatopluk Turek) pocházející již z roku 1933. Šlo o autorovu - už při vzniku - silně štvavou a kontroverzní prvotinu, která se pak o dvacet let později, po změně všeho, náramně hodila stávajícím kulturtrégerům.

Autor sice nepracoval přímo ve fabrice, ale v - dodnes proslulém a na svou dobu mimořádně progresivním - reklamním oddělení firmy Baťa.  

Vzal to však zeširoka a vše, co přestavovalo systém firmy Baťa, tedy vše, co dnes na faktech dokládá panelová výstava „Buď prvním“, viděl zcela opačně.

Nic mu nebylo dobré, vše bylo jen špatné. Sepsul jak poměry v továrnách, tak i ve Zlíně, neboť pan továrník byl přece i starostou města.

Už tehdy, v tom roce 1933, při psaní stvořil vzorovou obžalobu kapitalismu, přesně zapadající do pozdějších trendů ducha socialistického realismu a rudých idejí. Zavrhl Baťovský systém, zavrhl kapitalismus a dospěl k závěru, že v takovém prostředí je drcen běžný jedinec, budoucnost že patří jen těm nejaktivnějším, těm, co se ničeho nebojí, ba neštítí, pro něž jsou pracující jen a jen zdroj k vykořisťování.

Dílko se, po vydání, stalo předmětem soudního procesu s vedením firmy Baťa a posléze bylo jako lživé a urážející i zakázáno. Iniciativní přetvářeči faktů, pak svižně, a to již v roce 1947 dopřáli vzniku divadelní inscenaci, podle tohoto románu, jejíž premiéra byla – just – ještě za čerstva uskutečněna v režii Zdeňka Míky – jak jinak, než - ve Zlíně a 28. 10. 1947 (!).

A aby se tento „konečně správný“ pohled na Baťu vkradl do myslí pracujícího lidu, nechali souzi v roce 1954, dokonce ještě natočit neméně poplatný film, jenž pak putoval povinně všemi kiny, která předsocialistická republika nechala ještě působit.

 

 

Proč ta reminiscence temné doby?

 

Důvodem je především věk autora těchto řádek. A pak jeho paměť na dobu již naštěstí minulou.  A vloudila se mu do hlavy, ve chvíli, kdy si pečlivě četl vše, co přestavoval „systém Baťa“, vše, co sděluje výstava Buď prvním.

Nemyslím si, že by se současnému člověku – zejména mladé generaci uvyklé výhodám a bonusům a nadstavbám¨, vše co přinášel „systém Baťa“ mohlo dnes líbit. Nedělám si iluze při pohledu na plné kavárny mobilujících lidí v produktivním věku, kteří pracují „z domova“ a se všemi výhodami doby. Nemyslím si ale ani, že kdyby „systém Baťa“ nezanikl ve svém – z hlediska času – počátku, byl by takovým dodnes. Vyvíjel by se. Účel zjevně plodil výsledky a o to šlo. Prospěch z toho nakonec měly obě strany. A mohla mít i republika. Viz. Baťova vize – Budujeme stát pro 40 milionů obyvatel.

Výstava Buď prvním je tak ideálním impulzem k zamyšlení a skýtá do jisté míry i právo na dvojí pohled na jednu věc. Je pak na každém z diváků, co si z toho vybere a co si uvědomí. Rozhodně je dobře, že tato - takto sdělná - výstava vznikla a měl by se s ní každý, i nezlíňan, dobře a pečlivě seznámit.

 

 

Závěrem slovo autorů výstavy, Nadace Tomáše Bati

 

·         Výstava, pojmenovaná po ikonickém hesle firmy Baťa, představuje průkopnické aktivy, které proslavily Zlín celosvětově a připomíná 90. výročí úmrtí Tomáše Bati způsobem, který pro něj byl tak typickým – skrze průkopnictví.

·         Cílem výstavy je definovat hlavní průkopnické aktivy firmy Baťa, které ve své činnosti uplatnila jako první, nebo se mezi první řadila.

·         Zaměřuje se na definování prvenství firmy Baťa, a to nejen v oblasti technologií, inovování nebo výroby, ale také pracovních podmínek a běžného života v zahradním městě.

·         Opomenuta není ani oblast architektury, stavitelství, výroby, distribuce, exportu, personálních principů, služeb zákazníkovi, obchodních technik a nástrojů reklamy.“

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

„Buď prvním!“

12. 7. – 30. 9. 2022

park Komenského Zlín

Připravila: Nadace Tomáše Bati a statutární město Zlín

www.nadacetomasebati.cz

https://www.youtube.com/watch?v=spW2jkJSynU

 

Více k tématu:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/padl-nas-prvni-spolupracovnik-aneb-pohreb-tomase-bati-a-pilota-jindricha-broucka/