„PADL NÁŠ PRVNÍ SPOLUPRACOVNÍK“ aneb Pohřeb Tomáše Bati a pilota Jindřicha Broučka

24.07.2022 20:03

 

 

 

 „PADL NÁŠ PRVNÍ SPOLUPRACOVNÍK“

12. 7. - 18. 9. 2022

Památník Tomáše Bati

 

 

Je asi nepříhodné nazvat štěstím účast na události, která sama od sebe byla lidským neštěstím a krutou ranou našeho možná nejprogresivnějšího podniku z blahých časů první republiky. Ale pro nás, na www.www-kulturaok-eu.cz  byl štěstím fakt, že termín našeho týdenního pobytu v nádherném městě Zlín, prodchnutém – dosud – duchem rodiny Baťů, především zakladatele skvělého globálního výrobního impéria, Tomáše Baťi, vyšel právě na výročí jeho tragické smrti. Být při tom, kdy mu jeho město vzdává zasloužený hold, bylo úžasné…

 

 

12. 7. 2022 si město Zlín připomnělo 90 let od roku 1932, devadesát let od tragické smrti zakladatele baťovského impéria, Tomáše Bati a jeho pilota Jindřicha Broučka.

U příležitosti smutného a kulatého výročí této události byla – kde jinde než - v Památníku Tomáše Bati, dominantě města, byla zahájena výstava nazvaná „PADL NÁŠ PRVNÍ SPOLUPRACOVNÍK. Pohřeb Tomáše Bati a pilota Jindřicha Broučka.“

 

 

Dva dny po otřesu

 

Baťův Zlín a Baťovy závody si svou výjimečnou pozici ve světě vydobyly tím, že byly schopny jednat akčně a kreativně. Ve všem. A ani tragická událost a nezbytný pohřeb váženého zakladatele tomu musel odpovídat. A také odpovídal. 

Výstava návštěvníkům přibližuje atmosféru města Zlína během dvou dnů od skonu po pohřeb Tomáše Baťi, který se konal 14. 7. 1932.

Událost a její průběh je na výstavě prezentován v první řadě citlivým výběrem z dostupné a vskutku mimořádně bohaté i detailní fotodokumentace týkající se především pohřbu. Materiály k výběru autorům výstavy poskytl Státní okresní archivu Zlín, kde jsou doklady archivovány.

Na fotografiích umístěných na pietně a důstojně v prostředí památníku velice vhodně a nenásilně působících stojanech je tak hlavně zmapován průběh celého dne, kdy se na rozloučení s oběma zemřelými sjely desítky tisíc lidí.

V dobovém tisku – a nejen tom zlínském – událost měla celonárodní ale i nadnárodní ohlas, se uvádí až 120 tisíc osob (!). Uvážíme-li historickou dobu, kdy se celá záležitost odehrávala, možnosti tehdejší dopravní dostupnosti a rychlost s jakou příprava akce proběhla, jde o akci zcela mimo veškerý tehdejší známý rámec.

 

 

Širší souvislosti a dopady

 

Výstava na textových vysvětlivkách, které doprovází fotografie i neznalému ozřejmuje širší kontext spojený s tím, jak se firma Baťa vyrovnala se ztrátou svého zakladatele a šéfa.

Tomáš Baťa zemřel v mimořádně složité situaci pro podnik.

Vrcholila světová hospodářská krize.

Už během uplynulého pololetí roku 1932, se koncern potýkal s obrovskou vlnou propouštění. Panovala všeobecná nejistota, zda, jak a za jakou cenu, se podaří krizi přestát, a zda vůbec. Dva klíčové dny od skonu do pohřbu proto byly v celém Zlíně značně hektické.

Musela se především řešit otázka změn ve vedení podniku, ale – protože Tomáš Baťa byl v té době  (od roku 1923) také starostou města Zlín -  i ve vedení města.

Rozjela se – proto, aby nevznikl ve veřejnosti, vně i uvnitř podniku, chaos a nedošlo k zmatkům – do té doby zcela nebývalá mediální kampaň ujišťující o stabilitě podniku.

Jeden a půl dne také trvalo založení dnešního Lesního hřbitova, do míst která shodou okolností plánoval už Tomáš Baťa a byly tam také připraveny hrobky určené Tomáši Baťovi a Jindřichu Broučkovi.

 

 

Faximile mimořádného čísla továrních novin

 

Autoři výstavy doplnily informaci a atmosféru celého připomínky výročí také prostřednictvím faximile mimořádného vydání originálních závodních novin, reagujících a popisujících okamžitě na celou událost.

V den zahájení výstavy byly tyto noviny k dispozici. Spolu se 48 dobovými fotografiemi, které tvoří spolu s informačními panely výstavu.

 

 

Důstojný průběh akce

 

Úvodní slovo patřilo vedoucí Památníku, Daně Macourkové. Navázal vervní koncert  gospelového souboru Duše zpívej. Promluvili primátor města Zlína Jiří Korec, starostka Otrokovic Hana Večerková, ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev a náměstek primátora Pavel Stojar. Závěr oficiální části programu patřil autoru výstavy, Davidu Valůškovi, který stručně a srozumitelně představil výstavu a svou řečí překlenul oněch 90 let od smutné události.

Stylové bylo i pohoštění, nachystané Nadací Tomáše Bati. Nabízelo totiž lahůdky podle originálních receptů Marie Baťové.

Se soumrakem, v 9 hodin večer, došlo i na světelné poselství, neboť se celý Gahurův architektonický klenot města rozzářil jako vzkaz k nebesům od města Zlín, že jeho obyvatelé dodnes na svého Tomáše Baťu nezapomněli a ctí jeho odkaz a památku jako „největšího průmyslníka všech dob“.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

„PADL NÁŠ PRVNÍ SPOLUPRACOVNÍK“

12. 7. - 18. 9. 2022

Památník Tomáše Bati Zlín

·         Výstava vznikla ve spolupráci Památníku Tomáše Bati a Moravského zemského archivu v Brně, Státního okresního archivu Zlín.

·         Autorem výstavy je David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín.

·         Výstava je součástí hlavního programu PIETNÍCH AKCÍ K 90. VÝROČÍ ÚMRTÍ TOMÁŠE BATI.

·         Baťův Památník s výstavou lze navštívit od úterý do neděle od 10:00 do 17:00.

·         Vystavené snímky jsou prezentovány na speciálních stojanech navržených a pro výstavu vytvořených dle návrhu architekta Petra Všetečky, ve spolupráci s kanceláří ellement architects.