Bez začátku, bez konce aneb proč Aleš Veselý by dokázal stvořit i osmý div světa?!

21.09.2015 09:01

Galerie Villa Pellé - Praha

18. 9. - 11. 11. 2015

 

Galerie Villa Pellé je nejen noblesní novorenesanční objekt v poklidné rezidenční části Prahy 6, ale také stále více se do povědomí Pražanů prosazující kulturní a společenské centrum s mimořádnou programovou nabídkou. Je příjemné už jen vilu, kterou postavil v letech 1889 –1890 architekt Rudolf Koukola, navštívit a obdivovat. Od sgrafitové fasády po zbytky původní štukové dekorace skvostných vnitřních prostor. I když vila vystřídala řadu majitelů i nájemců, proslula tím nejznámějším, francouzským generálem Maurice Césarem Josephem Pellé, náčelníkem francouzské vojenské mise v ČSR, jenž tu žil v letech 1919 – 1920. Odtud také dnes nese označení Villa Pellé. Po řadě historických peripetií je od září 2014 provozovatelem spolek Porte, který nový život staré vily zdárně rozvíjí.

 

Pozvání od Galerie Villa Pellé se neodmítá 

Když dostaneme od vedení Galerie Villy Pellé pozvání na výstavu, není v podstatě co řešit. Zážitek je dán už objektem samým. Když dostaneme pozvánku na výstavu akademického sochaře Aleše Veselého, je naše nadšení umocněno. Když byla Mistrova výstava nazvaná ´Bez začátku, bez konce´ zahájena, tak 17. 9. 2015 jsme na ní nemohli pochopitelně chybět.

 

Ak. sochař Aleš Veselý (na foto vlevo)

Aleš Veselý se narodil v roce 1935 v Praze. Znamená to, i když se tomu nechce a nedá věřit, že slaví letos osmdesátiny. Stačí ale pár jeho slov a gest, vidět pár jeho nejnovějších projektů a slyšet o pár chystaných, abychom na vlastní oči a uši uzřeli, jaké by to bylo, kdyby se najednou zastavil čas. U Aleše Veselého se to stalo totiž už dávno… 

 

 

Aleš Veselý je klasifikován ´jen´“ jako sochař, ale my na www.www-kulturaok-eu.cz bychom řekli, že je to vizionář a mág třetí dimenze. Jeho monumentální díla ohromila už na začátku jeho umělecké dráhy naše výtvarné vody jako nějaké poselství z jiného světa. A aby ne, vždyť Veselý na scénu vstupoval na přelomu let 50. a 60. minulého století, kdy formálně panoval socialistický realizmus a nic než to. Formálně. Neformálně to samozřejmě nebylo až tak jednobarevně rudé. Aleš Veselý se tak stal od počátku zjevením v kalné době. A klíčovou postavou generace, která k nám vnášela svěží a dobově nekonformní návaznosti na evropský informel. Protože ale zůstal věren svému stylu a snahám, dočkal se řady ústrků a odsudků vládnoucích kulturtrégrů – jak ostatně při vernisáži ve Ville Pellé nepatetickými slovy doložil jeho přítel a souputník kameraman, scénárista a dokumentární režisér Jaroslav Brabec, který se s Veselým seznámil ještě prostřednictvím někdejší Jazzové sekce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš Veselý se ve svém monumentálním díle často obracel a obrací i ke kořenům judaismu a filozofuje, neboť se zabývá také hledáním smyslu lidské existence. Je dnes, po právu, zastoupen v řadě světových uměleckých institucí včetně prestižní ´Mekky tvůrců´ The Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku či obdobném chrámu umění v Centre Georges Pompidou v Paříži. Jeho práce nepomíjí pochopitelně ani Národní galerie v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš Veselý je u nás široké veřejnosti dostatečně znám hlavně kvůli soše Kaddish, jedné z nejvýznamnějších soch moderního sochařství, která je v současné době k vidění v sochařově ateliéru ve Středoklukách nebo soše Brána nenávratna, umístěné na nádraží Praha-Bubny.  (viz. náš článek na https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/cesta-k-pamatniku-projekt-promeny-nadrazi-bubny-aneb-brana-nenavratna/ ). Zaslouženou pozornost vzbudila i jeho socha Síla neodvratnosti, kterou odhalil v Terezíně. Tyhle nesporně nejtransparentnější práce Aleše Veselého ale tvoří jen nepatrný zlomek toho, co už od počátku 60. let vytvořil.

 

Jedno jubileum čtyři výstavy

Jak musel též konstatovat Jaroslav Brabec, ač je Aleš Veselý jedním z našich největších moderních tvůrců, jeho jubileum ocenily jen soukromé galerie. Jako kdyby to záměrné upozaďování přetrvávalo na formální úrovni i čtvrt století od rudé šedi. Mistr, hosté, jeho přátelé a ani my jsme si tím ale nedali ubrat na radosti a upřímnosti. Největší potěšení však projevila Klára Voskovcová, produkční, nezávislá publicistka, autorka výstav a řady nepřehlédnutelných projektů, nyní však hlavně duše Villy Pellé. Mimo jiné prohlásila, že si považuje za čest, že právě v prostorách Villy Pellé mohou být představeny unikátní projekty a modely Aleše Veselého z posledních let. A popřála Mistrovi nejen k jeho jubileu (dostal tzv. ´pánskou kytici´, jež se váže ve vybraných květinářstvích a pánskost jí dodá volba barev na květinové vazbě), ale i to, aby se alespoň jeden z jeho úžasných projektů vystavených ve Ville Pellé zrealizoval, a v Mistrem předpokládaných rozměrech.

 

Sám autor pak jen skromně a lakonicky dodal, že je rád, že jeho práce jsou vystaveny mimo jiné právě ve Ville Pellé, kam asi tak před půl stoletím po určitou dobu docházel za sochařem, malířem, grafikem, scénografem, básníkem a hudebníkem Janem Koblasou, toho času emeritním profesorem sochařství v Kielu,  který od emigrace  v roce 1968 dodnes  žije v Hamburku.

 

To nejnovější od Veselého…

Pozornost dílu Aleše Veselého se dostala v těchto dnech hned ve 4 (opravdu jen soukromých) galeriích. Jednotlivé galerie se vzájemně koordinovaly a takříkajíc specializovaly. Každá si zvolila jiný segment Veselého díla. Ve Ville Pellé se proto seznámíme s jeho úplně nejnovějšími– zatím nerealizovanými - díly. Jde o vize a představy posledních let ztvárněné jako skici a projekty se zajímavými (doporučujeme k přečtení) autorskými poznámkami, a ohromující a dokonce i v malém modelovém měřítku mimořádně působivé modely, vyvolávající věrohodné představy o možných budoucích úchvatných monumentálních sochách. Vše doplňují ještě související autorovy kresby a tzv. kresbomalby.

 

Vidím to, co vidím?

„Zpochybnění je první krok k hledání, nalézání a objevování. „Něco“ i to, co je zdánlivě ničím, je zárodkem něčeho.“

Aleš Veselý, 2010

 

Tak zní jedna z autorských poznámek napsaná na okraji jedné ze skic. Nás na www.www-kulturaok-eu.cz zaujala nad jiné, neboť v ní je - podle nás - řečeno vše o snažení Aleše Veselého. Jeho obdivuhodné instalace odrazů a záměrného matení skutečnosti, vyvolávají otázku, zda opravdu vidím to, co vidím. Zejména, když stačí ukročit o krok stranou, a už se viděné  jeví jako zcela jiné. Aleš Veselý umně využívá křivkově vedené architektonické konstrukce, takové, které byly užívány především ve vrcholném a pozdním baroku. S pomocí vypouklých zrcadel pracuje důmyslně s konvexní křivkou (z lat. convexus – vypouklý, vypuklý), tedy s plochou či křivkou prohnutou směrem ven, k nám, ale i s křivkou konkávní (z lat. concavus – vydutý, a to z lat. cavus – dutý), tedy plochou či křivkou prohnutou naopak směrem dovnitř, od nás. Nevyhýbá se ani kombinaci obou principů. Výsledkem je optické změnění, zmatení, variabilita a odrazy, které jednu skulpturu mění doslova s každým naším pohledem. Doslova tak nevíme, zda vidíme, co vidíme. Principu víceméně fyzikálního, využívá Aleš Veselý ovšem k vyšším cílům. Naznačují je názvy jednotlivých děl. Tíha a odpor (2009), Síla a přitažlivost (2012), Klid a napětí, Shůry do středu, Brána, Absorbce prostoru…

Z jeho děl cítíme napětí, neklid, proměnu, dynamiku, kontroverzi, ba až jakýsi souboj. Možná dobra se zlem, možná myšlenek při hledání té nejsprávnější a nejpřímější cesty. Kontrapunktem jsou i volené kombinace materiálů na jednotlivých realizacích. Materiálů odtažitých, a přesto kongeniálně koexistujících.

 

Železo, nerez, ocel, kámen, dřevo a třeba i bronz

 

A tak se u většiny projektů jako diváci doslova ztrácíme. Ztrácíme hlavu i jistoty, ztrácíme dech i rovnováhu. Schody do nebe nebo do nikam…

No, o dílech Aleše Veselého se prostě nedá dost dobře psát ani vyprávět. Ta se musí vidět a zažít na vlastní smysly. Bez začátku, bez konce… Což vřele doporučujeme.

Galerie Villa Pellé

160 00 Praha 6

Pelléova 10, Praha 6

www.alesvesely.cz

www.villapelle.cz

info@villapelle.cz

tel. č. 224 326 180

Máme otevřeno: úterý  - neděle: 13.00 – 18.00 hodin

Autoři koncepce: Aleš Veselý, Alena Bartková

Produkce: Alena Bartková

Koprodukce: Vladana Rýdlová, Klára Voskovcová, Porte

Pořadatelé: Galerie 1. patro, Galerie Millennium, Porte – Galerie Villa Pellé, Galerie Zlatá husa

Grafická úprava: Karel Štědrý, Patrik Svoboda

 

Alena Bartková: tel.: + 420 720 360 890

Klára Voskovcová: +420 725 537 142

 

Výstavní projekt s názvem Bez začátku, bez konce bude probíhat celý podzim ve 4 pražských galeriích: Kromě Galerie ve Ville Pellé to jsou Galerie 1. patro, Galerie Millennium a Galerie Zlatá husa.

 

  • V Galerii 1. patro uvidíme prostorové a závěsné objekty, které byly povětšině vystaveny v umělcově ateliéru ve Středoklukách. Výstava reflektuje neznámé objekty od 60. let do dneška

NEZNÁMÉ OBJEKTY OD ŠEDESÁTÝCH DO DNEŠKA

Galerie 1. patro 

Myslíkova 1922/9, 110 00 Praha 1

www.galerie1patro.cz

výstava: 3. 9. – 11. 11. 2015

 

  • Galerie Millenniumnám nabídne pohled do krátkého období, ve kterém se Veselý věnoval grafice. K vidění budou výtvory od jemných tisků po složité grafiky, které se staly díky nevšednímu způsobu vytvoření unikátními a neopakovatelnými.

GRAFIKA - NEGRAFIKA (ŠEDESÁTÁ, SEDMDESÁTÁ)

Galerie Millennium

Tržiště 370/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

www.gallerymillennium.cz

 

 

výstava: 11. 9. – 11. 10. 2015

 

 

 

 

  • Galerie Zlatá husa nám ukáže, jak vznikaly ideje, které se postupně vyvíjely k ideálním představám monumentálních dimenzí. Socha Kaddish (1968) byla první realizací v tomto měřítku. Další realizované nerealizované projekty v prostorách galerie představují modely, videa, kresby, fotografie a texty. Společně s projekty jsou vystavena i díla z 60. a 70. let ze sbírky Galerie Zlatá husa.

IDEÁLNÍ PROJEKTY (USKUTEČNĚNÉ I NEUSKUTEČNĚNÉ)

Galerie Zlatá husa

Dlouhá 616/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město

www.galeriezlatahusa.cz

výstava: 30. 9. – 30. 10. 2015

 

Součástí výstav je i doprovodný program, který zahrnuje přednášku Veselého o jeho vlastním díle, komentované prohlídky nebo víkendové „Otevřené dveře“ jeho ateliéru ve Středoklukách, do kterého bude z Prahy vypraven autobus.

Více na: www.alesvesely.cz

 

Hodnocení:  100 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková