Cesta k památníku – projekt proměny nádraží Bubny aneb Brána nenávratna

18.03.2015 13:05

NTM – Praha

17. 3. – 12. 4. 2015

 

 

Na vernisáži putovní výstavy  jsme na panelech zhlédli projekt,  který nám přiblížil budoucí architektonickou koncepci Památníku,  jak revitalizovat již nefunkční, chátrající  objekt pražského nádraží Bubny. Nechyběl  ani panel  s projektem  stálé expozice, který již vzniká, ani video s ukázkou, jak se ´Brána nenávratna´  v tovární hale vyráběla a před nádražím Bubny instalovala.  Nádraží Bubny sloužilo za II. sv. války k deportaci pražských českých Židů (50 tisíc) do ghett koncentračních táborů.

 

 

 

 

 

V pondělí   9. 3. 2015, v den výročí likvidace tzv. terezínského rodinného tábora,  byl přímo v prostoru před nádražím  Bubny odhalen monumentální pomník ´Brána nenávratna´ od  ak. sochaře Aleše Veselého. Byl instalován jako brána na cestě, kterou procházely válečné transporty k deportačním vlakům. Dvacetimetrová kolejnice zdvižená k nebi symbolizuje Jákobův žebřík.

 

 

 

 

 

Společnost Památník Šoa Praha o. p. s. již od roku 2012 realizuje přeměnu nádraží Bubny v moderní památník novodobé historie, Památník ticha.   Od svého vzniku představuje Památník Šoa  Praha veřejnosti projekty a výstavy, které předcházejí realizaci přeměny nádraží Bubny v PAMÁTNÍK TICHA. Tyto výstavy později přerostou v centrum dialogu o novodobé historii. Již nyní slouží k veřejné diskusi o postupných krocích.

 

Jedním ze způsobů, jak dezinterpretovat holocaust, je prezentovat jej jako něco,

co se stalo Židům, jako událost v židovské historii.

V takovém podání je holocaust čímsi jedinečným,

konejšivě netypickým a sociologicky nedůležitým.

 Zygmunt Bauman

 

  • PAMÁTNÍK TICHA je projekt revitalizace nádraží Bubny v moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Realizátorem je obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha o.p.s. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami vývoj architektonického plánu a scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA, ale také výstavy a sezónní akce, které představuje široké veřejnosti. Projekt PAMÁTNÍKU TICHA je připraven na samotnou fázi přestavby nádražní budovy, kterou se podařilo získat smlouvou o pronájmu s Českými drahami formou padesátileté zápůjčky. V koordinaci s širším partnerským okruhem je vyvíjena koncepce vzdělávání v budoucím památníku a v prostoru s ním spojeném.
  •  
  • Projekt se dostává do povědomí veřejnosti a podporuje jej řada osobností. V roce 2013 byl ustaven Čestný board, jehož členy jsou bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, zvláštní poradce pro záležitosti holocaustu při americkém ministerstvu zahraničních věcí Stuart Eizenstat a bývalý první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Politickou záštitu získal projekt od ministra kultury ČR Daniela Hermana.
  •  

 Obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha o. p. s. vznikla na konci roku 2012 za účelem přestavby nádraží Bubny v moderní centrum pro novodobou historii nazvané PAMÁTNÍK TICHA. Nezisková společnost spolupracuje s příslušnými muzei a památníky, kterých se téma šoa dotýká, se Židovskou obcí Praha, s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, s Ústavem pro soudobé dějiny a dalšími odbornými centry.

 

Náklady na projekt Památník ticha

Rekonstrukce objektu  - 75 milionů Kč

Stálá expozice,výstavní programová a vzdělávací část -   35 milionů korun

Ideální termín otevření:  říjen 2016 – k 75. výročí transportů z Prahy

www.bubny.org

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková