Alfred Symůnek: Hle/dání aneb kdo tam nebyl, hledat nic nemusel…či kde je trpaslík Montesson?!

01.11.2018 09:12

 

 

 

 

 

 

Galerie Nová síň  - Praha

31. 10. - 25. 11. 2018

 

„Svět se nám jeví jako pravdivý a přitom je pro každého jiný.“

Marcel Proust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malíř Alfred Symůnek byl na zahájení své výstavy Hle/dání přítomen a vedle Markéty Polákové, manažerky Galerie Nová síň, byl i duší akce. Hlásili se k němu přátelé, ctitelé, obdivovatelky a obdivovatelé, příbuzní a jeho rodina. A on sám se všem neúnavně, s vlídným úsměvem i slovem, ochotně věnoval.  Vyzařovala z něj totiž pohoda. A to tak silně, že se přelévala i do nás přítomných, byvše okouzleni jeho pohodovými  zelenomodrými obrazy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všední motivy v nevšedním provedení

Alfred Symůnek nám v  prostoru galerie, v jejím funkcionalistickém geniu loci, připravil soubor nejnovějších obrazů (všechny mají dataci z let 2017 - 2018).  Jde o soubor expresivně barevných olejomaleb na plátně s akcentem na detail. Jde mnohdy dokonce o detail v detailu, který nepozornému diváku může na první pohled uniknout. Viz třeba obraz Šelma. Ona šelma ve výřezu obrazu z jakési pražské zahrádkářské kolonie, plné syté zeleně, zprvu uniká. Divák teprve po pečlivějším pohledu objeví, proč se obraz jmenuje zdánlivě nelogicky. A naopak pokud si divák dřív název přečte, pak má důvod k hledání příčiny. Je tam. A číhá…

 

Alfred Symůnek totiž osobitým způsobem interpretuje motivy všední, zahlédnuté, přehlédnutelné, přehlížené, různé, hlavně městské krajinné scenérie, a objevuje v nich, za nás a pro nás, zajímavost, zvláštnost, pozoruhodnost, důvod k objevům jím pro nás objeveného.

 

A tak je to se všemi obrazy. Ať už se jmenují Stín, kde v prvním plánu a v prvním pohledu vidíme část domku v zeleni, až v druhém plánu lze spatřit ten ´stín´. A dá se pokračovat. Zrcadla, Malvazinky, z nichž obraz Betynka představuje jediný ´figurální´ motiv souboru. I ona se zprvu prvotnímu pohledu ztrácí v záběru části verandy či zápraží. Ale je tam. A divák zjistí, že Betynka je černý pes, s okolím docela splývající. A podobně lze hledat a nacházet v obraze Pivoňky, či U dvou srpů, kde nám v názvu autor mírně napoví dodatkem ´Stopy´.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo hledá, najde…

A o tom to je…“ jak zní známá bavičská fráze. Alfred Symůnek hledá. A nachází. Někdy prý dlouho, těžko, až po dlouhém trápení, někdy snadněji a někdy také hledá, ale nenajde. Obraz zůstane nedokončen a nespatří jej oko diváků. Snad až třeba někdy, časem, a třeba nikdy. 

 

„Koloběh hledání a nalézání je významnou součástí lidského bytí. V jakékoliv tvůrčí činnosti se “hledání “ transformuje do díla a stává se tak něčím v pravdě daným, co v okamžiku inspirace autor obdržel a co divákovi dává. Co nalézáme, je tak vždy závislé na tom, jak a co hledáme, ať už jako tvůrci nebo příjemci. Je to právě detail, který ozvláštňuje rámec zobrazené situace, v němž je běžný civilní výjev posunut do kontextu nové, objevné estetiky.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato slova si vepsal Alfred Symůnek do bukletu výstavy a tato slova nám i v úvodu opakoval a rozvinul. Ale hlavně nám vysvětlil název své výstavy, kterou také pojmenoval v duchu svých prvo- a druhoplánových obrazů také prvo- a druhoplánově.

 

Hle/dání.

 

A je to tak. Kdo hledá, najde. A kdo najde, může Dát. Obraz, pocit, myšlenku, vjem, postřeh. Autor nás tak vede nejen k hledání nevšedního, pomíjivého mizejícího, zlomku okamžiku v jeho obrazech, v názvu výstavy, a po odchodu z Galerie i v nás… A vede nás i k následnému Dání..

 

Pod vlivem Mnicha Okurky…

Ne nadarmo Alfred Symůnek zakončil své úvodní slovo, jež si pronesl svěže a moudře sám za sebe, citací, četbou jedné z 18. kapitol pozoruhodného spisu, jednoho z nejčtenějších textů o čínském malířství, doplněného vysvětlivkami a předmluvou překladatele Oldřicha Krále.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednalo se o spis Malířské rozpravy Mnicha Okurky jehož autorem je čínský mnich a tušový malíř - Shiato. Dílo vzniklo na přelomu 17. a 18. století a ´prvoplánově´ se celé věnuje též malířství, a ´druhoplánově´ filozofii umění v 18 zamyšleních. Jedno z nich si Alfred Symůnek vybral a celé nám je přečetl. Zaujal tím nejen dospělé, ale překvapivě i přítomné děti, což jen podtrhlo sílu myšlenek a srozumitelnost, kterou jim dal dávný autor a jeho český překladatel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Symůnek po dočtení svého příspěvku  sklidil potlesk. Ve všeobecném nadšení ale nepřednesl zaklínací formuli každé zahajované výstavy, že ´výstava je tak zahájena´. Bdělá Markéta Poláková ale zasáhla a k pronesení nezbytné formule jej přiměla. Pak mohla propuknout pohodová zábava mezi pohodově naladěným publikem i autorem. Jako jeden z pohodověji naladěných hostů se nesporně mohlo cítit Martin Mainer, Symůnkův pedagog z dob jejich spolupůsobení na Fakultě výtvarného umění VÚT Brno. A nebylo se co divit. Tenhle žák se svému učiteli opravdu povedl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Symůnek (* 1977 Praha)

  •  absolvoval Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze
  • 1998 – 2004: studoval v ateliéru malby Martina Mainera na Fakultě výtvarného umění VÚT Brno (1998 - 2004)
  •  2004 získal cenu Josefa Hlávky, pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení v oboru
  • autorské výstavy: Nová galerie Praha (2017), galerie Prostor 228, Liberec (2018)
  • zúčastnil se řady kolektivních výstav
  • žije a pracuje v Praze

 

21. 11. 2018/17.00 hodin

s autorem zveme na komentovanou prohlídku výstavy

Vstup na prohlídku: volný

 

 

110 00 Praha 1

Voršilská 139/3

Máme otevřeno: út - ne: 11.00 - 18.00 hodin

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, Jaroslav Kučera (1foto x vlevo)

 

 

 

 

 

 

www.novasin.org

www.alfredsymunek.com

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/alfred-symunek-prace-works-2016-aneb-kdyz-pracujeme-s-expresivni-barevnosti-a-mrazivou-ironii/

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/akt-2016-aneb-proc-se-timto-nazvem-vystavy-klameme/