Alfons Mucha: Slovanská epopej/The Slav Epic aneb možnost poznat obě strany Muchových děl

20.07.2018 10:07

Obecní dům/G HMP - Praha

19. 7. 2018 - 13. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

Na pozvání GHMP  jsme měli možnost zúčastnit se tiskové konference pro odborníky a media, která otevírala zcela unikátní výstavu 11 obrazů Alfonse Muchy z cyklu Slovanské epopeje v Obecním domě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiskové konference se zúčastnili Adriana Krnáčová, primátorka hl. města Prahy, dále Jan Wolf, radní hl. města Prahy pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy, Tomáš Berger, restaurátor celého cyklu a Jakub Berdych Karpelis , architekt výstavy (Qubus Design Studio).

 

Slovanská epopej po dvou letech opět na veřejnosti

Výstava Slovanské epopeje je uskutečněná tentokrát v prostorách, spjatých se vznikem Československa a zároveň i s dalším významným dílem Alfonse Muchy, jímž je jeho dekorování Primátorského salónku, tedy v Obecním domě.

 

 

Proč právě Obecní dům?

Výstavní prostory Obecního domu patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou secesním charakterem spřízněny s autorovou dekorativní tvorbou. Tvoří tak pro Slovanskou epopej vhodnou kulisu. Kapacita sálů pro 20 monumentálních Muchových pláten ale nestačí. Proto je vystaveno 11 obrazů menších rozměrů, jež vznikly vesměs během 1. sv. války a těsně po ní, kdy byl Mucha nucen původní rozměry uzpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie. I tak mají jednotlivá plátna plochu kolem 20 metrů čtverečních.

 

 

Spojení Obecní dům - Slovanská epopej je důstojným příspěvkem k 100. výročí státu, jehož původní idea se inspirovala slovanskými dějinami a jejich odkazem, tak jako i Muchovy obrazy.

 

 

 

Z tiskové konference

Bohatě navštívenou tiskovou konferenci zahájila, jako vždy s přehledem, Michaela Vrchotová, mluvčí G HMP. Představila hosty a předala hlavní slovo Adrianě Krnáčové, primátorce hl. m. Prahy.

Paní primátorka vyslovila především radost, že 11 pláten z cyklu je vystaveno opět v Praze. Připomněla, že 9 větších pláten je již nějaký čas vystaveno v hale H brněnského Výstaviště, k tomu účelu upravené. Celý cyklus je tak v republice znovu vystaven ve dvou plnohodnotných částech. Adriana Krnáčová současně podotkla, že je správné, že je Slovanská epopej vystavována, neboť to byl, je a bude její hlavní smysl. Současně nám potvrdila, že po dlouhém a širokém výběru lokací, kde Epopej vystavit definitivně, bylo rozhodnuto, a že to bude na pražském Výstavišti. Konkrétně ve speciální dostavbě haly, navazující na již existující historický objekt Lapidária. Spolu s tím se ale změní i charakter Výstaviště, které už nebude zábavním parkem ne vždy valné úrovně, ale vrátí se k poslání reprezentačního prostoru a kulturního centra, čímž instalace Muchovy Epopeje získá důstojný rámec.

 

Návaznou řeč měl Jan Wolf, pražský radní pro kulturu a doplnil primátorku tím, že pro 2. díl české výstavy Muchových obrazů byla záměrně zvolena budova Obecního domu, kde Mucha působil a kde provedl výzdobu Primátorského salonku. A že výzdoba salonku i Epopej jsou především symbolikou českého národa. I Jan Volf nám potvrdil, že podle harmonogramu Muchova Epopej ve vlastní hale na Výstavišti definitivně bude v roce 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak se ujala slova Magdalena Juříková, ředitelka G HMP. Poděkovala za přístup radním hl. m. Prahy a za to, že Epopej, nad níž má patronát právě G HMP, konečně má vybráno místo. Potvrdila, že i zájmem G HMP je, aby se z Výstaviště v Holešovicích stalo centrum kultury namísto zábavního parku. A že toto ujištění ukončilo i námitky rodiny Muchových. Pak také ocenila, že se zdařilo najít termín pro realizaci výstavy a že vystavovat Muchovu Epopej je lepší, než aby byla uschována v depozitáři, neboť nutí návštěvníky k zamyšlení nad jejich poselstvím.

Na výstavě, jak také připomněla Magdalena Juříková, lze navíc obdivovat Muchovy obrazy nejen jako umělecká díla, ale také jako díla technická. Obojí je dokonale promyšleno. Kompozice i technické řešení obrazů, od počátku určených k vystavování. Dodala, že G HMP se o Epopej soustavně stará, že mají tým specialistů, kteří prověřují, kde a za jakých okolností mohou být obrazy vystaveny. Mimo to G HMP plátna nadále zkoumá a spolupracuje v tom s odborníky, jakými je především Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D. G HMP také schraňuje veškerou dokumentaci týkající se Epopeje a vede například i specifické bádání o zednářských symbolech zakomponovaných do obrazů. V neposlední řadě si G HMP dala úkol přiblížit vhodnou formou obrazy mladé generaci, a s tím souvisí i řešení budoucí expozice.

Tomáš Berger, restaurátor celého cyklu, navázal na slova Magdaleny Juříkové a doplnil je zdůrazněním zcela ojedinělé možnosti pro nás diváky, jíž je podhled na obrazy z druhé strany. Tedy možnost vidět, co při běžné instalaci vidět není a nebude. Můžeme si tak prohlédnout systém upnutí pláten, detailně konstrukci, na níž jsou plátna napnuta. Vše je původní. Jediné novum jsou kovová očka pro závěsná lanka, která v 50. letech 20. století nahradila původní.

Tomáš Berger nás také upozornil na zajímavé detaily, které jsou patrné právě na zadních stranách pláten. Jsou tam totiž různé autorovy črty, poznámky a údaje, které mají samy o sobě značnou dokumentární hodnotu. Tomáš Berger ve svém závěru připomněl, že plátna jsou od počátku už samým autorem zamýšlena jako putovní, a že jsou k tomu účelu připravena a v mnoha směrech dimenzována. Jedná se o ochranné vrstvy a o špičkovou kvalitu netypických pláten, dovezených z Belgie, atp.  

 

Poslední slovo na konferenci měl Jakub Berdych Karpelis (Qubus Design Studio), architekt celé výstavy. Vysvětlil nám nezvyklou formu instalace, k níž se inspiroval ze způsobu, jak měl Alfons Mucha uložena svá plátna ve svém ateliéru.  Jakub Berdych Karpelis proto zvolil jednoduchý a účelný systém nosné konstrukce pro upevnění obrazů a podpořil tím myšlenku prezentovat obrazy oboustranně.

 

V bohaté a živé diskuzi jsme se pak ještě od přítomných dozvěděli i prapůvodní motivaci Alfonse Muchy k vytvoření Slovanské epopeje. Za svého působení v Paříži byl sice uznáván tamní společností i odborníky, ale pokud jde o jeho původ, a on byl vlastenec i v zahraničí, byl považován za kohosi z jakési neznámé země a neznámého původu. To se mu ale hrubě nelíbilo, a tak ve svém cyklu chtěl vyzdvihnout slovanské národy jako plnohodnotné pro světový vývoj a zaznamenat alegorii klíčových bodů dějin Slovanstva a českého národa.

 

Diskuze se zabývala i otázkou ochrany vzácných děl. Byli jsme však ujištěni, že je dokonalá a že odpovídá zvyklostem pro vystavování, jaké měly obrazy i na prezentaci v Japonsku.

 

 

Jedna z posledních otázek byla pragmatická. Výstavy v Brně i Praze potrvají do konce roku. Než bude k dispozici  budova na Výstavišti, uplyne za tu dobu šest let. Co se po tu dobu chystá ještě? Magdalena Juříková nám prozradila, že místo vytipováno je, ale jinak zůstala tajemná s tím, že zatím víc neprozradí…

 

 

Příležitost, jaká se už asi opakovat nemusí…

Po veleúspěšném přijetí Muchova cyklu v Japonsku, kde jej v National Art Center vidělo přes 660 000 diváků (!), nastala příležitost pro domácí i  zahraniční diváky zhlédnout část cyklu v atmosféře Obecního domu,odkud vzešla i naše státnost. A to vše až do 13. 1. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková

 

Architektonické řešení: Qubus Design Studio

Grafické řešení: Anymade Studio

 

 

Výstava se koná pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl. m. Prahy a Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

 

Vstupné: 250 Kč plné (dospělí) / 100 Kč snížené (děti nad 6 let, studenti, senioři) / rodinné 500 Kč (2 dospělí, max. 3 děti), školní skupina 50 Kč za žáka (platí pro školní skupiny bez lektora i s lektorem GHMP)

 

Na výstavě v Obecním domě budou představeny obrazy:

Petr Chelčický u Vodňan, 1918 Poslední dny Jana Amose Komenského v Naardenu, 1918 Král český Přemysl Otakar II., 1924 Po bitvě na Vítkově, 1923 Husitský král Jiří z Poděbrad a Kunštátu, 1923 Po bitvě u Grunwaldu, 1924 Car Simeon I. Bulharský, 1923 Korunovace srbského cara Štěpána Dušana východořímským císařem, 1923 Svatá hora Mont Athos, 1926 Přísaha omladiny pod slovanskou lípou, 1926 (nedokončeno) Apoteóza z dějin Slovanstva, 1926

 

111 21 Praha 1 - Staré Město

náměstí Republiky 5

Máme otevřeno denně: 10.00 -  19.00 hodin

Vstupné: 250 Kč plné (dospělí) / 100 Kč snížené (děti nad 6 let, studenti, senioři) / rodinné 500 Kč (2 dospělí, max. 3 děti), školní skupina 50 Kč za žáka (platí pro školní skupiny bez lektora i s lektorem G HMP)

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková

 

 

Více o Slovanské epopeji:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/alfons-mucha-slovanska-epopej-veletrzni-palac-praha-10-5-2012-2014/

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/na-muchovu-epopej-se-v-tokiu-stoji-fronty-aneb-kdyz-kuratorka-se-na-cesky-tisk-zlobi/

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/alfons-mucha-v-galerii-kritiku-aneb-proc-je-tak-popularni-v-japonsku-/

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zapujceni-muchovy-slovanske-epopeje-do-asie-aneb-v-tokiu-bude-jako-doma/