Alfons Mucha v Galerii kritiků aneb proč je tak populární v Japonsku?!

30.09.2013 15:25

Malá velká Slovanská Epopej – pozdravy z Japonska/A Little Great Slav Epic – Greetings from Japan

 

Křest 2. vydání Almanachu Slovanské epopeje/The Slav Epic Almanac

 

Galerie kritiků – Adria

21. 9. -  15. 10. 2013

 

Byli jsme pozváni na pátek 20. 9. 2013 do Galerie kritiků, do pražského paláce Adria  na vernisáž  výstavy Malá velká Slovanská Epopej – pozdravy z Japonska a na křest 2. vydání Almanachu Slovanské epopeje. Kurátorka výstavy, paní Vlasta Čiháková Noshiro, nám v rámci zahájení výstavy, přestože mikrofon nefungoval,  sdělila úžasnou věc:  „Japonci mají třetí největší sbírku děl Alfonse Muchy na světě.“ Vernisáže se zúčastnila vnučka Alfonse Muchy, paní Jarmila Plocková, která dostala  dědictví Alfonse Muchy do svých rukou.

 

Víme, proč je Alfons Mucha u Japonců populární?

Studie, plakáty a pohlednice k Slovanské epopeji a české tvorbě Alfonse Muchy můžeme zhlédnout  vůbec v Čechách první prezentaci japonských exponátů, které byly zapůjčeny z japonských sbírek Ogata Collection a Doi Collection z Muzea města Sakai, poblíž Osaky. Jedná se o dvě hlavní japonské sbírky, poměrně početné, nikdy však nebudou zcela úplné, (obě mají téměř 500 exponátů), s původem v jednotné sbírce Doi Collection z Muzea města Sakai, zčásti pak  zůstala v soukromém vlastnictví, doplňovaná nákupy od zahraničních sběratelů a na aukcích. Japonští a čeští odborníci na tvorbu Alfonse Muchy spolupracují úzce spolu již  od 70. let 20.  století. Chceme-li být konkrétnější, první česká výstava Alfonse Muchy se v Tokiu pořádala v roce 1975. V průběhu trvání výstavy uspořádáme komentovanou prohlídku a besedu (předběžně plánujeme na 8. 10. 2013) s japonskou kurátorkou díla Alfonsce Muchy paní Shikiko Sintani a s vnučkou Alfonse Muchy, paní Jarmily Plockové, která má na výstavě vlastní exponáty přenádherných šperků a skla s originálními náměty jejího dědy - Alfonse Muchy.

 

Malá velká Slovanská Epopej v Galerii kritiků

Rozměrné originální exponáty muzea Sakai jsme zde nahradili digitálními tisky, abychom je mohli lépe přepravovat a prezentovat.  Digitalizace se ujala firma Unikat 66  a přítomen vernisáži byl její jednatel, pan Hans Juergen Ninke.

 

Křest 2. vydání Almanachu Slovanské epopeje

Hlavním cílem večera byl Almanach,  který byl vydán autorským kolektivem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, ve spolupráci a s podporou hlavního města Prahy. Osobní záštitu nad ním převzal ing. Václav Novotný, radní pro kulturu hlavního města. Je zkrácenou verzí 1. vydání v roce 2011, s anglickým překladem českých textů a je určen přátelům a odborníkům díla Alfonse Muchy doma i v zahraničí.

„Bylo to střetnutí emocí a vášní na obou stranách, kde by ta Epopej měla být vystavena. Ve 2. vydání jsme tomuto sporu ulomili hroty, chtěli jsme ho vynechat. Kladli jsme si otázku, jak by měla stálá expozice díla vypadat,“ říká Vlasta Čiháková Noshiro. 

Almanach na rozdíl od 1. vydání v roce 2011, kdy se rozpoutaly nechutné třenice a hádky ohledně umístění Muchovy Epopeje, kterou jsme z Moravského Krumlova nakonec vystavili v pražském Veletržním paláci, neobsahuje proto tyto stati, vypustili jsme je, nechtěli jsme je znovu otiskovat… protože jsme chtěli, aby si Almanach pořídili ti, kdo Alfonse Muchu  rádi mají a nejsou tak zvědaví na nekonečné tahanice o Epopej, která přece patří nejen českému národu, ale všem, kdo ji oceníme… tak, do toho,  věční nespokojenci, zkusme konečně něco vymyslet  a namalovat něco lepšího než je důstojná Muchova Epopej …třeba z dnešní historie…komu se to podaří?!  Mohlo by to být vskutku zajímavé?!

 

A tak se stalo, že již dnes hotové dílo mohu odevzdat Praze, a tím veřejnosti. Střežil jsem se ve všech obrazech všeho, co by mohlo připomínati strohé spory a krev ve sporech vylitou.“ Alfons Mucha (kapit. Úvodem, str.5 z Almanachu)

 

Otvíráme 2. vydání Almanachu Slovanské epopeje

 

Slovanská epopej řazená podle Alfonse Muchy

 • V podstatě se v I. části knihy seznámíme s pohnutou historií, jak chronologicky či nechronologicky vznikala v mysli i obrazem Slovanská epopej ve 20 obrazech. V roce 1912 to byl obrazy – ´Slované v pravlasti´, ´Slavnost Svantovítova na Rujaně´ a  ´Zavedení slovanské liturgie´. Pokračujeme   a končíme  rokem 1926 obrazy ´Car bulharský Simeon´, ´Svatá Hora Mont Athos´ … a obrazem ´Apoteóza z dějin Slovanstva´. Vidíme, že Alfons Mucha své malby nemaloval přesně podle historických dat…

 

 • V Almanachu se můžeme seznámit s fotokopií ujednání  Alfonse Muchy s Charlesem R. Cranem za účasti hl. m. Prahy, z ledna 1913, na jehož podkladě byl Alfons Mucha pověřen koncepcí a malbou cyklu ´´Epopeje Slovanstva´, kde byly upřesněny i míry a počet obrazů.

 

 • V roce 1919 v Klementinu bylo vystaveno prvních 11 obrazů Slovanské epopeje, takže se můžeme seznámit, které to byly…do roku 1926 ještě chybí 9 obrazů…do celkového cyklu

 

 • Nechybí přehled vybraných titulních stránek katalogů výstav obrazů Alfonse Muchy z cyklu Slovanská epopej…(od strany 22 do 26)

 

 • Všechny obrazy ze Slovanské epopeje mají zde dopodrobna popsaný svůj význam. Doporučujeme zejména těm čtenářům, kteří hodlají navštívit Veletržní palác  s  vystavenou kompletní Slovanskou epopejí Alfonse Muchy.

 

 • Pro další uskutečněné výstavy v Praze 1928 a v Paříži 1936 si můžeme prostudovat připravený seznam, kde jsou obrazy jmenovitě zařazeny podle dějin československých a podle dějin druhých  slovanských národů a dějin všeslovanských

 

 • Dále pro tyté shora uvedené výstavy si můžeme prostudovat připravený seznam, kde jsou obrazy jmenovitě zařazeny podle skupin alegorických, náboženských, válečnických a kulturních  skupin

 

 • Ve II. části Almanachu (od str. 45- 89) dáme slovo autorům povolanějším :

 

 • Jana Orlíková (Ke genezi a vyznění Slovanské epopeje)
 • Hana Larvová (Muchovo ztvárnění Jana Husa ve Slovanské epopeji)
 • Pavel Nosek  (Kronika Slovanské epopeje)
 • Závěrem si prohlédneme fotografie Tomáše Součka ze současné expozice Muchovy Slovanské epopeje ve Veletržním paláci a prostudujeme si přehled výstav, které obrazy Muchovy Slovanské epopeje do expozice zařadily…

 

 • V III. části  Almanachu, vznosně nazvané ´Dům pro Slovanskou epopej´, se seznámíme s požadavky na Dům pro Slovanskou epopej z hlediska optického vnímání (Tomáš Berger)  Slovanské epopeje  a s různými dobovými návrhy pavilonů, kde bychom Slovanskou epopej měli vystavovat.
 • Slovo dostala i vnučka Alfonse Muchy, Jarmila Mucha Plocková, když uveřejnila dopisy vězněného svého otce Jiřího Muchy, a dále nastínila i průběh úvah, které představitelé  hl. m. Prahy měli o konečném umístění Muchovy Slovanské epopeje….

 

„Ať už se představitelé hl. m. Prahy společně s příslušnými odborníky rozhodnou pro jakoukoliv ze zvažovaných variant, bude to krok správný a pro město přínosný. Jedinečné dílo, které bylo i je mnohými zatracováno, jinými glorifikováno, a jehož tvůrce s veškerou svojí láskou a upřímností věnoval svému lidu a městu Praze, si zaslouží spočinout v prostředí, které dopovídá jeho významu.“ Jarmila Mucha Plocková

 

 • Závěrem ještě dostala slovo paní Vlasta Čiháková Noshiro. Tak gratulujeme k Almanachu, a budeme se těšit na další výstavní události v souvislosti s Alfonsem Muchou…  

 

 

Titul: Almanach Slovanské epopeje/The Slav Epic Almanac

 

Vydalo: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA 2013

Odborná spolupráce: Archiv hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Texty: Jana Orlíková, Hana Larvová, Pavel Nosek, Jarmila Mucha Plocková, Tomáš Berger

Ediční poznámka a redakce:. Vlasta Čiháková Noshiro

Anglický překlad: Helena Pecháčková

Fotografie: Jakub Amler, Tomáš Berger, Martin Frouz, Tomáš Souček, archivy spolupracujících institucí hl. m. Prahy  ULPM v Praze, soukromé archivy

Grafická úprava: Petr Jílek, FRESHDESIGN

Produkce. Aleš Rataj, Galerie kritiků, Palác Adria

Tisk: AF BKK, Podkovářská 2, Praha 9

Počet stran 141

Hodnocení: 100 %

 

Galerie kritiků

Palác Adria

Jungmanova 31

110 00 Praha 1

fax: 225 520 676        

tel.: 224 494 205        

 

Máme otevřeno:

mimo pondělí denně 11.00 – 18.00 hodin

Hodnocení výstavy: 95 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka