170 let železnice v Praze aneb z Kolína až na Staromák!?

07.06.2015 10:07

Národně technické muzeum  - Dopravní hala - Praha

4. 6. - 17. 11. 2015

 

Když v roce 1845 dosupěl do Prahy první vlak, lemovaly příjezdové koleje davy ohromených Pražanů a zněly salvy z děl. Ne na obranu před novým fenoménem doby dobývajícím Prahu, ale na oslavu, že konečně železný oř docválal od Kolína až skoro na Staroměstské náměstí. Jen málokdo si byl schopen v té době uvědomit, jaké zlomové situaci je přítomen, že se Praha od toho okamžiku stává opravdovým evropským velkoměstem, a že ji ten podivný čmoudící a supící parní stroj dokáže obrátit naruby. Probudí průmysl, probudí cestování, obchod, společenskou úroveň i lidi – obyvatele Prahy - samotné.

 

Dnes má Praha řadu nádraží svodných i průjezdných a jenom na ono historicky první, nynější Masarykovo, přijíždí denně 130 vlaků.  Už je ale nevítají salvy z děl, ani rozjásané davy nadšenců. Staly se samozřejmostí a nutností. Součástí našeho života. Bez ohledu na pokrok a rozvoj dalších druhů pozemské a dokonce už i nadpozemské dopravy.

Malé zasnění uprostřed mašinek

Na večer dne 3. 6. 2015, kdy na jiném pražském nádraží, Hlavním nádraží, probíhala tematická konference ´Křižovatky architektury´ zaměřená na problematiku železnice (podrobný materiál o této konferenci přinášíme na jiném místě) uspořádalo Národně technické muzeum Praha ve své budově na Letné, rozsahem nevelkou, ale věcně a informačně bohatou výstavu.

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/krizovatky-architektury-2015-aneb-jaky-ma-zeleznice-pro-soucasnost-potencial/

 

Její název zcela jasně vyjadřuje i její obsah. 170 let železnice v Praze. Zahájení výstavy dne 4. 6. 2015 jsme se na základě pozvánky, kterou nám předal generální ředitel NTM, samozřejmě rádi zúčastnili. A doporučujeme to i všem, kdo mají vztah k železniční dopravě, k vlakům a dokonce i k vláčkům.   

 

Pražáci se poučí, mimopražští se potěší

NTM správně usoudilo, že za těch 170 let (od 20. srpna 1845) železnice v Praze, se toho událo víc než dost. Ve městě samém, na kolejích, které ho postupně protkaly i v objektu prvního pražského – dnes Masarykova - nádraží. Autoři výstavy se tedy snažili o zachycení dvou zásadních linií. Tou první je vývoj železnice v Praze za uplynulých 170 let a náznak jejího dalšího předpokládaného rozvoje. Tou druhou, průřezový výběr – převážně modelů - kolejových vozidel, které Prahou za tu dobu projížděly. Tato příležitostná výstava je navíc zasazena mezi stálé železniční exponáty umístěné v prostoru hlavní – dopravní  haly Národního technického muzea.

 

Malá výstava naznačuje i možnosti budoucího Železničního muzea NTM

V úvodním slově generálního ředitele NTM Mgr. Karla Ksandra k této výstavě samozřejmě zazněla i slova o budoucím Železničním muzeu NTM, které se bude nalézat v objektech Masarykova nádraží. Připomněl, že Masarykovo nádraží je živé a dodnes funkční  nádraží, které bylo svědkem onoho prvního příjezdu vlaku do Prahy, ale i místem, kde v objektech někdejších dílen vznikne rozsáhlá a moderní expozice Železničního muzea NTM.

 

A co tedy uvidíme?

I když není výstava velká, snaží se odpovědět na řadu otázek a připravit to, co by mohlo zajímat každého návštěvníka. Proto bude rozhodně předmětem zájmu většiny diváků celkový model nádraží zachycující stav v polovině 50. let 19. století, tedy v době před 170 lety. 

 

Model ale také každému na první pohled umožní vizuální srovnání s nepříliš změněným nádražím, jak ho známe dnes. Nepřehlédnutelná je nesporně i unikátní rumpálová drezína z roku 1850, která dokonce patří k nejstarším exponátům NTM vůbec. A cenná je – už tím, že se dochovala – i originální palmeta (kamenný vstupní ornament z portálu nádraží) vytvořená v roce 1850.

 

 

 

 

 

 

 

Trojrozměrná část výstavy prezentuje nádherné modely lokomotiv ze sbírky NTM. Výběr je volen tak, aby ilustroval 170 let vývoje pražské železnice. Na otázku o původu těchto řemeslně dokonalých a precizních modelů nám odpověděl Mgr. Michal Novotný, ředitel Železničního muzea NTM, sám spoluautor výstavy. Vysvětlil nám, že když bylo v roce 1908 založeno Národně technické muzeum, nedisponovalo dostatečným prostorem, aby mohlo do sbírek zařazovat i reálná dobová kolejová vozidla. Rozhodlo se proto, v zájmu zachycení vývoje této technické kategorie, shromažďovat modely jednotlivých lokomotiv a jiných kolejových vozidel. Sbírka modelů je od té doby v rámci NTM trvale budována a doplňována.

 

Mezi jednotlivými exponáty (byť různých měřítek i kvality provedení detailů) proto najdeme jak precizní modely sloužící k propagaci strojírenských podniků, jež vozidla vyráběly, tak i modely vzniklé za účelem ´pouhé´ dokumentace základní podoby vozidel.

 

 

Pro vážnější zájemce a zvědavce, je na výstavě k dispozici i schéma historického vývoje železniční sítě v Praze, kde si každý můžeme sám najít to své nádraží a vystopovat si, kdy vzniklo, jak bylo napojeno na momentální kolejovou síť a jak se to vše s postupem doby měnilo.

 

 


A co děti, budou si tu hrát?

Budou. A objeví kouzlo toho, co už - k jejich i naší škodě - většina z nich nezná, kouzlo stavebnice Merkur. Mimochodem také technického fenoménu, který provázel generaci jejich rodičů a prarodičů po celé dětství. A jak známo,tak stavebnice Merkur vstoupila i do dějin lékařství. Díky vynálezci oční čočky Otto Wichterlemu. Ten si totiž (o Vánocích roku 1961) doma sestavil právě s pomocí dětské kovové stavebnice Merkur první prototyp odstředivého odlévacího zařízení, jež poháněl dynamem z jízdního kola, zapojeným na zvonkový transformátor. Tak odlil první 4 velmi pravidelné čočky, které nedráždily oko. Prakticky stejnou technologií se pak začal tento epochální vynález české vědce vyrábět po celém světě průmyslově.

 

A jak že souvisí stavebnice Merkur se 170 lety železnice v Praze a výstavou v NZM?   

Modelovou část výstavy doplňuje ještě výstava nádherných železničních vozidel sestavených právě ze zmíněné stavebnice Merkur. Muzeu ji zapůjčil sběratel a nadšený propagátor této stavebnice pan Jiří Mládek. Od něj jsme se také dozvěděli její smutný, ale vlastně krásný příběh. Fyzickým autorem modelů byl zanícený modelář, Milan Mráz. Povoláním zahradník, který zemřel po dlouhé nemoci ve 40 letech. Propadl svému koníčku, sestavování modelů železničních vozidel za pomoci součástí stavebnice Merkur. A čím víc se blížilo naplnění jeho osudu, tím intenzivněji pracoval na modelech. Věnoval jim v závěru už všechen čas a veškeré peníze utrácel za materiál. Rodina ho vozila po nádražích, kde si jednotlivá vozidla pečlivě obkresloval a dokumentoval, aby je pak doma sestavoval. Po jeho skonu zbylo mnoho velmi kvalitních a půvabných modelů, jejichž celková váha přesahovala lidské možnosti. Po dohodě s potomky pana Mráze se sbírky ujal právě Jiří Mládek, který ji opatruje. Popularizuje tím tak i osobu jejího tvůrce, ke spokojenosti autorovy rodiny. Na zahájení této ´podvýstavy´, byl mimo jiné přítomen i bratr zesnulého Milana Mráze.

 

Jiří Mládek, který sám pracuje po celý život nejen s modely Merkuru, ale také s dětmi, nám ale připomněl ještě jeden závažný aspekt této modelářské železniční expozice. Současné děti, už zcela postrádají jakoukoli technickou invenci, kterou překypovaly děti ještě před 20 lety. Dokonce jsme tím byli proslulí i v rámci Evropy. To samozřejmě mělo pak v dospělosti vliv na jejich uplatnění a souviselo to i s oněmi příslovečnými ´zlatými českými ručičkami´. V současnosti je s tím ale konec.

 

A tak, třeba, sbírka modelů ze stavebnice Merkur a s ní i celá železniční výstava na některého kluka zapůsobí a inspiruje ho, aby se také věnoval zdokonalování své manuální a technické invence.

 

A na závěr ještě jedna žhavá aktualita

Na výstavě v NTM jsme se přímo od generálního ředitele NTM, Mgr. Karla Ksandra, dozvěděli o akci, kterou muzeum pořádá v železničním depozitáři NTM v Chomutově. Jedná se o dny otevřených dveří:

 

19. - 21. 6. 2015

28. - 30. 8. 2015

 

V sobotu 29. 8. 2015 bude navíc dokonce Českými drahami vypraven zvláštní vlak (více na www.cdmuzeum.cz), jenž odveze zájemce z Muzea ČD v Lužné u Rakovníka až do depozitáře v Chomutově.

 

 

Tam bude k vidění téměř 100 kolejových vozidel různých rozchodů a typů vytvořených  od  roku 1850  do 1980.

 

Železniční depozitář NTM se nalézá vedle areálu depa ČD v Chomutově a přístup do nově oploceného areálu je možný jen po vyznačené trase, tedy z Černovické ulice, od nákupního centra Globus (směrem na Karlovy Vary).

 

www.ntm.cz

170 78 Praha 7

Kostelní 42

Hodnocení: 80 %

 

 

 

 

 

 

 

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ja-merkur-aneb-vystava-urcite-nejen-pro-deti/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/veze-z-merkuru-aneb-umime-si-predstavit-petrin-bez-rozhledny-/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/parni-stroje-v-ceskych-zemich-aneb-kdyz-sila-pary-zije-dal/