Zuzana Lapčíková: ´Orbis Pictus´ aneb proč nás opět oslovuje Jan Amos Komenský?!

01.04.2014 12:13

Jazz Dock (Jazz & Blues Bar & Café)  - Praha

 

Křest publikace a alba ´Orbis Pictus´

(záznam koncertu z Dvořákovy síně pražského Rudolfina 22. 2. 2012)

 

28. 3. 2014

Byli jsme pozváni na křest nové publikace a nového alba ´Orbis Pictus´ od  Zuzany Lapčíkové, a to  na velmi krásné místo v Praze 5, na Vltavě umístěném Jazz Dock (Jazz & Blues Bar & Café). Celou akci moderoval bodře vtipný Lukáš Hurník, jenž se uvedl slovy, že je co oslavovat. Poté ale připustil,  že když vyslechl  ´Orbis Pictus, což je velký vokálně-instrumentální projekt vynikající cimbalistky, folklorní a folkové zpěvačky,  skladatelky Zuzany Lapčíkové,  uvedený s podtitulkem  jako  ´Oratorium na texty Jana Amose Komenského´, tak že následně zjistil, že to  oratorium vůbec není. A proč ne?! Protože oratorium má svá přísná pravidla, aby oratoriem se stalo, zahrnuje sbor, orchestr, sólisty i vyprávění. A proto dílo Zuzany Lpačíkové je spíše vokálně instrumentální projekt spojený s textem, a  jde také o Zuzanou Lapčíkovou vlastní komponovanou hudbu,  která se  ji snaží  podřídit obsahovému sdělení textu.

Poté jsme pokřtili šampaňským nově zrozené dítko Zuzany Lapčíkové, kdy kromě několika mobilů a notebooků se to obešlo bez ztrát (L. H.)  

Přistupte, slepí, neboť zde naleznete oči!

Přistupte, vidoucí, neboť zde budete mít světlo

 

 

Proč Orbis Pictus – Jan Amos Komenský?!

Zuzana Lapčíková si vybrala podle svých spolupracovníků velmi těžký text, a autorka to také uznala, zejména bylo velmi náročné nastudovat a proniknout do díla J. A.K., kde ji však moudře a laskavě vedl profesor Pavel Floss. Lapčíková  rovněž prozradila , že slyšela hudbu již při čtení textu…

Vybrali jsme:  jak řekla Zuzana Lapčíková s citlivýma ušima k textu…

„ Orbis Pictus´ je její první velká kompozic . Jako  celovečerní oratorium pro sóla, sbor, symfonický orchestr a jazzové kvinteto s cimbálem to byle úkol snad i nadlidský,  ale rozhodla- li i se již pro texty Jana Amose Komenského, těžko se s nimi mohla vypořádávat malými prostředky. Název kompozice ´Orbis Pictus´ je do jisté míry zavádějící, texty jsem použila  z díla jiného:(Obecná porada o nápravě věcí lidských, konkrétně se jedná o í třetí knihu, Pansofia – Všeobecná moudrost…. Komenský zde skutečně předkládá svůj ´obraz světa´ ve všech jeho podobách, které spolu koexistují v dokonalé harmonii tak, jak tomu chtěl Bůh, a jak jej v souladu s Božími záměry rozvíjí člověk. Posluchač je zde zároveň stavěn do role žáka, který naslouchá hudebnímu výkladu Komenského myšlenek. A jistě zde hrála roli také jistá údernost, všeobecná známost a srozumitelnost titulu. V rámci srozumitelnosti je tak zhudebněn český překlad díla (Jan Amos Komenský: Obecná porada o nápravě věcí lidských, I. a II. svazek, nakladatelství Svoboda, Praha, 1992).(zdroj: Český rozhlas)

 

Otvíráme publikaci ´Orbis Pictus´

Bohatě ilustrovanou knihu jsme rozdělili  do introdukce (modlitby) a 6 kapitol, kde si přaedem můžeme texty v rozlišení  sbor -  sólo,  které se deklamují v Oratoriu, v klidu vychutnat a  prožít, takže při poslechu CD jsme už v obraze:

 1. Svět možný
 2. Svět pravzorový
 3. Svět andělský
 4. Svět hmotný
 5.  Od světa daného k světu vytvářeného člověkem
 6. Svět mravní

introdukci se seznámíme, komu je dílo určeno  a jaké má poslání. No, komu asi? A tak  jsme zváni všichni lidé velkým demokratem  J. A.  Komenským, abychom se s jeho myšlenkami seznámili…  a těch 6 kapitol? Ty opisují 6 světů, v nichž žijeme, a jsme jimi vzájemně ovlivňováni.

I. Svět možný, neboli za svět ideální považujeme dobře uspořádanou soustavu myšlenek, tj. vše, co si můžeme my zdravé mysli představit, zdravě žádat a bezpečně vykonat…í

 

II.  Svět pravzorový, neboli ideový svět, který odrážíme jako skutečnost v našich lidských myslích a je zdrojem správných a pravdivých vrozených obecných pojmů, instinktů a potencí

 

III. Svět andělský, neboli soustava (nemateriálních)  Božích děl, jež chápeme toliko rozumem a vírou

 

IV. Svět hmotný,  neboli svět daný kolem nás obklopující

 

V.  Od světa daného k světu vytvářeného člověkem, neboli oslavujeme člověka. Bůh tvoří, zachovává a ovládá všechny věci, a člověk jej v tomto světě napodobuje tím, že přetváří.. , přizpůsobuje… a vytváří…

 

 1. Svět mravní, svět mravních norem života nás všech, lidí…člověk napodobuje Boha, který ovládá a řídí svým rozumem rozumné tvory (anděle a lidi),  a člověk tak vyhledává ty, kteří jsou obdařeni stejnou přirozeností, a tak sám sebe i jiné řídí,pořádá a svazuje pouty zákonů, zřizuje společnosti a společenská sdružení…

 

Na závěr publikace se dozvíme pár informací o jednotlivých účastnících projektu –

Zuzana Lapčíková kvintet – Josef Fečo, Rostislav Fraš, Ondrej Krajňák, Kamil Slezák

Český filharmonický sbor Brno

Profesor Petr Fiala

Stanislav Vavřínek a  poděkování rodině, prof. Pavluv Flossovi, Muzeu J. A. K. v Uherském Brodě, prof. Petru Fialovi, jazzovým hudebním kolegům, faráři z Vysokého Mýta Jiřímu Plhákovi

 

Nejkrásnější pohled je na oheň, vodu a lidskou práci. (Ilja Hurník)

 

Album ´Orbis Pictus´ (záznam koncertu z Dvořákovy síně pražského Rudolfina 22. 2. 2012)

Na vystoupení v Rudolfinu 22. 2. 2012 se podíleli:

 • Zuzana Lapčíková – mezzosoprán
 • Jan Šťáva – bas
 • Zuzana Lapčíková kvintet (Zuzana Lapšíková – cimbál, Odnrej Krajňák – klavír, Rostislav Fraš – saxofon, Josef Fečo – kontrabas, Kamil Slezák – bicí)
 • Pražská komorní filharmonie (dirigent Stanislav Vavřínek)
 • Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala)

 

Nahrávka z Rudolfina se stala základem pro album v době kdy,  jak podotkl Lukáš Hruník, jsme čekali  spíše konec světa, ale ten se nakonec naštěstí nekonal…  

 

Jak jsem se dozvěděli od Zuzany Lapčíkové, která na tomto projektu pracovala dva roky,  dětský sbor nevyužila, protože  si včas uvědomila, že tak závažná slova J. A. K.  mohou vyslovit jen dospělí…

Při poslechu jsme vychutnávali střídání melodických vstupů orchestru s kontrastním jazzem, dále nástupy sborů, sóla obou protagonistů, důraz na dokonalou deklamaci, monotónní velebnost s pokorou ke srozumitelnosti textu, který preferujeme na místě prvním.  

Mezzosopránové sólo  doprovází jazzová skupina, basové sólo doprovází orchestr,  při závěru se  obě skupiny hudebníků spojí s monumentálním sborem.

 

Publikace:´Orbis Pictus , včetně CD (Supraphon)

Vydalo: nakladatelství Ala Bohemica, Praha 2014

Počet stran: 72

Hodnocení: 100 %

 

 Jazz Dock (Jazz & Blues Bar & Café)

Praha 5 – Smíchov

Janáčkovovo nábřeží č. 2

 

Hodnocení: 100 %

Doporučená cena. 500 Kč

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka