Zuzana Čížková: Kousek cesty aneb opravdu nejsme roboti, ačkoliv se jim někdy snažíme vyrovnat...

30.10.2017 14:56

Galerie 9 – Praha 9

30. 10. – 16. 11. 2017

 

 

Na vskutku nebývale slavnostní vernisáži nové výstavy, kterou připravila Eva Kořánová, kurátorka vysočanské Galerie 9 v Praze 9, na zahájení samostatné výstavy Zuzany Čížkové byli přítomni Ing. Jan Jarolím, starosta MČ Praha 9, Zuzana Čížková, vystavující zcela všestranná umělkyně (malířka, sochařka, fotografka) a další hosté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební vložku nám zajistil nestárnoucí písničkář Vladimír Merta. Celou akci natáčela televize.

 

 

Jak prozradila Eva Kořánová, která Zuzanu Čížkovou zná především jako sochařku (a také neopomněla připomenout, že sochařství je profese náročná i fyzicky), že 3 roky čekala na tuto autorčinu samostatnou výstavu. Zuzana Čížková svou výstavou ´Kousek cesty´ kromě svých olejomaleb i akrylů na plátně z posledních několika let totiž představila klasickou i digitální kresbu, fotografie, objekty a sochy (Portrét otce/sochařský štuk 2017, Sto korun českých/dlaždice do zdi/sochařský štuk 2016 či Kukaččí hnízdo 1/kovový pigment, keramika, elektromateriál 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň na nástěnce nahlédneme do průběhu práce na proseckých kamenných Madonách. Tento soubor 3 ručně sekaných kamenných Madon ´Madonino tajemství´ před 7 lety osadila ve spolupráci s architektem Lubošem Jírou v Praze 9 u kostela sv. Václava. Jak jsme vyslechli starostu Ing. Jana Jarolíma, také pevně doufá, že dojde k naplnění a dokončení projektu Zuzany Čížkové, kdy bylo původně zamýšleno vytvořit Madon pět.

 

 

Zuzana Čížková

 • je výtvarnice původem z Brandýsa nad Labem
 • v současnosti tvoří v Praze a Dobřichovicích u Prahy
 • absolvovala studium VŠUP v Praze u kreativního a výtvarně všestranně zaměřeného profesora Kurta Gebauera
 • svá díla vystavovala na mnoha prestižních místech v ČR i zahraničí, například v Prezidentské galerii v Bruselu, v pražském Karolínu, v Grand Palace v Paříži, v Královské zahradě Pražského hradu
 • získala několik výtvarných ocenění
 • její sochařské realizace můžeme vidět i v Praze 5, v Brandýse nad Labem, v Poděbradech a jiných městech v Česku
 • menšími díly, zejména obrazy s komorními plastikami je zastoupena v soukromých i státních sbírkách v ČR i zahraničí
 • v průběhu let ji nepříznivé životní okolnosti zavedly od těžkopádného kamene ke křehkým a létajícím motivům, k otázkám o životním stylu spojeným s proměnou duchovního života a víry v technický pokrok
 • je velkou obdivovatelkou francouzské sochařky Louise Bourgeois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava ´Kousek cesty´ prezentuje několik děl z průběhu autorčiny výtvarné cesty (cyklus Romantická krajina 21. století 1 a Krajina dnes), kde autorka využívá nepříliš široké škály barevnosti, ale přesto je až barevnost to signální. Největší část expozice je věnována výběru zcela nových prací z cyklů Výlety N2 a Nejsme roboti.

 

 

 

 

Zuzana Čížková říká o své malířské práci:

,,Vycházím ze surrealismu. Což není bláznivé zachycení nemožného, jak tento směr mnoho laiků vnímá, ale jak říká Breton:“

Pouštějí z řetězu ducha, aby rozpustil společenské konvence a předsudky.

 

„Pokoušejí se obrátit vniveč myšlenkové rámce i rámce chování a vstoupit do nového zářícího mraku nevědomosti, zároveň jsou demiurgy neustále se rozpínajících nových světů. Budou-li to lidé chtít, mohou v sobě objevit vnitřní oblast, kterou by mohli proniknout až k okraji nadreálných světů.“

(Michel Carrouges)

 

Ve formě, jakou ve svém díle Čížková často volí,

je dobře patrný vliv výtvarného hnutí jejího profesora, České grotesky.

 

Náměty Zuzaniny tvorby se ve všech disciplínách prolínají. První mramorová lastura tvořená z carrarského mramoru kolem roku 2002 se vrací jako symbol lehkosti a křehkosti, což bez pochyby vyplynulo z autorčiných fyzických pocitů.

 

 • motivy architektury i s poukázáním na důsledek lidského chování (např. Rajská zahrada) se znovu objevuje, hlouběji rozpracovaný, například v cyklech obrazů Romantická krajina 1 a 2, Krajina dnes a Internetová krajina
 •  
 • díla věnovaná proměně duchovního života v technický pokrok a odkazům na Nový zákon byla poprvé představena v roce 2005, putovala po Evropě v rámci výstavy Česká Bible v průběhu století, a nyní se v důsledku potřeby intenzivnějšího sdělení autorka k tomuto tématu vrací

 

Vyústěním emotivního pojetí tvorby jsou i různě pojatá embrya. Nejznámější je objekt Zrození králů, vystavený několik let ve Vídni na Velvyslanectví ČR, na pražské Kampě i v královské zahradě Pražského hradu.

 

 • významnou roli zaujímají již od roku 2001 ruce, tradiční výtvarný motiv, avšak velmi originálně pojatý (např. ruce znázorňující znakovou řeč či prstovou abecedu)

 

Autorka jako první v ČR vytvořila sochařský reliéf na motiv znakové řeči, osazený před školou pro sluchově postižené děti v pražské Holečkově ulici. Dílo vzniklo ve spolupráci právě s pedagogy této školy. Za další dílo, reliéfní nápis „MILUJI“ získala cenu ´Inspirace dobrem, Wintontrain, Praha-Londýn.´

 

Později si Zuzana Čížková uvědomila, že nejlepší variantou bude oslovit přímo neslyšící děti a realizovala s nimi rozsáhlý projekt Krásná řeč.

 • posledním motivem je lidská figura, nyní v cyklu obrazů Nejsme roboti. Krajina v mnoha obměnách je v nejčerstvější Zuzanině tvorbě zejména únikem z reálného světa, který ji obklopuje, ale i z jejího vlastního fyzična.

 

Přízemí vysočanské radnice

Praha 9 -  Vysočany

Sokolovská 324/14

Vstup: volný

Pondělí -  čtvrtek 10.00 – 19.00 hodin

 

 

 

 

www.praha9.cz

www.cizkovazuz.com

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - Mgr. Hynek Moravec)

Foto: © Ing. Olga Koníčková