ZOO Praha představuje vítězné návrhy nového pavilonu goril aneb nejlepší pavilon je ten, který vidět není!

06.01.2015 15:50

Konírna Trojského zámku - Praha

5. – 18. 1. 2015

 

Na vernisáži panelové výstavy návrhů od 15 architektonických ateliérů  - účastníků soutěže o návrh stavby nového pavilonu goril a na následné tiskové konferenci, kterou zahájil Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, jsme  se seznámili s již známým faktem,  že ZOO Praha nezbytně musí  vybudovat pavilon goril nový,  protože stávající pavilon  nacházíme v nejnižším místě zoo a v případě další velké povodně by evakuace tlupy goril byla spojena s enormním rizikem. Nový pavilon goril má tak uspokojovat potřeby goril i návštěvníků ZOO Praha. A pokud jde o starší objekty, bude je ZOO Praha nadále využívat pro jiné druhy zvířat. Jinak Miroslav Bobek vyjádřil, že doufá, že se věc podaří….

 

Tiskové konference se kromě Miroslava Bobka zúčastnili Jiří Kotek, engineering pracovník ZOO Praha, Vít Lukáš, MG. CS., kurátor primátů ZOO Praha, Ing. arch. Petr Bouřil za ABM architekti s. r.o..

 

Jak nám sdělil usměvavý Miroslav Bobek, kdyby byly protipovoďnové zábrany v zoologické zahradě nastaveny aspoň na padesátiletou povodeň, nemusely již dvě povodně (jedna byla za války) vůbec ZOO ohrozit.“Povodeň v červnu 2013 už podruhé zatopila stávající pavilon goril, který nelze před velkou vodou dostatečně ochránit. Gorily se při povodni musejí uchýlit do povodňové věže, což je pro ně velmi stresující, a v nejhorším případě by byla nezbytná jejich evakuace. Ta by ovšem byla spojena s ohromnými riziky. Nemáme-li tedy v Zoo Praha od chovu našich vůbec nejpopulárnějších zvířat upustit, nezbývá, než vybudovat pavilon nový, mimo záplavovou zónu.

 

Kde?

Najít pro tento plánovaný pavilon v téměř šedesátihektarové zoologické zahradě vhodné místo bylo složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Vyloučena byla nejen spodní část areálu, ale i svahy orientované na sever a na západ. Rychle jsme rovněž upustili od úvahy vybudovat ho na ´pláních´ v horní části zoo, které by tím ztratily svůj charakter. Naopak vhodné se nám od začátku jevily pozemky za komunikací na Podhoří, kde se již nachází Africký dům se svými výběhy. Jako nejvhodnější jsme posléze vybrali prostor na konci těchto výběhů, pod viničním domem Sklenářkou.

Určitou nevýhodou zvoleného místa je jeho odlehlost, která nám však současně otevírá zajímavé možnosti. K novému pavilonu povede jednak cesta od Afrického domu, která nabídne nečekané pohledy na výběh žiraf, jednak lávka od západního okraje Údolí slonů. Navíc chceme u plánovaného pavilonu goril otevřít další vchod do zoo se zastávkou autobusů MHD.“

 

Pavilon nenaruší krajinný ráz Sklenářky

Veřejnou architektonickou soutěž o návrh s názvem ´Nový pavilon goril´ vypsala

ZOO Praha ve spolupráci s Českou komorou architektů na konci června 2014.  Součástí zadání soutěže byl i požadavek, že nový pavilon goril nesmí narušit krajinný ráz prostoru Sklenářky ani dálkové pohledy na tento cenný objekt.

 

 

Vybrali jsme do II. kola 5 návrhů

Odborná porota vybrala pět návrhů a současně vyzvala tyto účastníky soutěže, aby své návrhy zpracovali do hlubších podrobností. Ve II. kole soutěže porota konstatovala, že ani jeden z návrhů nesplnil na 100 % podmínky zadání, proto 1. cenu nakonec neudělila. Druhou cenu získal architektonický ateliér ABM Architekti s.r.o., který tak v soutěži zvítězil. Třetí cenu získal návrh architektonického studia Mjölk s. r. o. Porota se rozhodla udělit také zvláštní odměnu za vysokou řemeslnou úroveň architektům z ateliéru  Bogle Architects s. r. o.

Náklady na výstavbu nového pavilonu goril

Zřizovatelem ZOO Praha je Magistrát hl. m. Prahy. Náklady na stavbu jsme navýšili z původních v roce 2014 plánovaných 80 milionů Kč na 121 milionů Kč včetně DPH, přičemž tato částka zahrnuje i vybudování nového vchodu, lávky od nově vybudovaného pavilonu slonů a hrochů,, zokruhování návštěvnických cest, přístupové cesty od pavilonu žiraf,  apod. Část nákladů plánujeme uhradit z investičního fondu zoo, část z veřejné sbírky, a o zbytek (cca 50 %) požádáme zřizovatele.

 

Nový pavilon bude větší než stávající

Plánujeme vybudovat komplex, který kromě jedné velké gorilí rodiny pojme také druhou menší skupinu. Také návštěvnické prostory budou rozlehlejší a zároveň návštěvníkům představí prostředí, které gorily obývají ve střední Africe, i problematiku jejich ochrany. Pro lepší splynutí s terénem bude mít nový objekt zelenou střechu a nebude tak nijak narušovat přírodní ráz ZOO.

  • vlastní výstavba nového pavilonu goril je plánována na léta 2016 až 2017
  • větší část roku 2015 bude věnována přípravě projektové dokumentace a získání všech potřebných povolení
  • další zpřesňování prvků bude probíhat postupně (v anonymitě, nelze zpřístupňovat)

 

Vítězný projekt

Architektonická a projekční kancelář ABM architekti s. r. o. má dlouholeté zkušenosti. Pracovala na řadě návrhů administrativních, kulturních, obytných i průmyslových staveb. Mezi její klienty patří např. Lucerna – Barrandov s. r. o., společnost FINEP a. s. nebo Správa Pražského hradu. V minulosti úspěšně navrhla například rekonstrukci Knihovny Akademie věd ČR, Horní náměstí v Olomouci nebo Dům s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích.

 

Vítězný návrh na stavbu nového pavilonu goril projekční kanceláře ABM architekti s. r. o. v nejvyšší možné míře respektuje krajinný ráz lokality a akcentuje tak původní myšlenku, že nejlepší pavilon je ten, který není vidět. Pavilon bude zapuštěn do okolního terénu a obsypán vytěženou zeminou. Místa, která z technických důvodů přisypána nebudou, budou připodobněna ke skalnatému nebo hlinitému svahu a hojně ozeleněna. Součástí pavilonu bude také venkovní amfiteátr se sedacími schody umožňující pohodlné posezení. Hlavní vnitřní návštěvnický prostor, který bude navozovat atmosféru zešeřelého pralesa, otevře návštěvníkům pohled na dvě prosluněné mýtiny se skupinami goril. U vnitřního amfiteátru bude klesat úroveň podlahy až o půl metru pod úroveň výběhů, čímž se návštěvníkům naskytne možnost velmi blízkého kontaktu se zvířaty. Při cestě zpět do prostoru venkovní vyhlídky návštěvníci projdou výukovými prostory, kde se dozvědí informace o mizejících pralesech. Součástí prostor bude také projekční místnost stylizovaná do podoby africké školy. V severní části pavilonu pak bude situováno provozní a chovatelské zázemí.

 

Pomáhá i veřejnost

Po předchozím úspěšném fundraisingovém projektu s cílem podpořit výstavbu nového prostoru pro slony, kdy se v průběhu deseti let podařilo nashromáždit od individuálních dárců přes 50 milionů Kč, se rozhodla Zoo Praha oslovit veřejnost podobným způsobem tentokrát s cílem podpořit výstavbu nového pavilonu goril. Těsně před Vánoci jsme realizovali první kolo fundraisingu a obeslali na 30 tisíc dárců. První průběžné výsledky jsou víc než potěšující. Během svátečního období dorazilo více než 600 tisíc Kč. Lidé mohou přispívat na speciální konto s číslem  3070207/0100, které zoo zřídila po povodni v roce 2013.

 

ABM Architekti s.r.o.  /Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer, Ing. arch. Marek Dohelský/

 

 

Všechny soutěžní návrhy si nyní můžeme prohlédnout v Konírně Trojského zámku až do 18. ledna, vždy od 10 do 16 hodin.

Hodnocení: 90 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, foto vítězného návrhu ABM - zdroj ZOO Praha