Změna ve vedení naší významné kulturní instituce aneb Památník národního písemnictví / Muzeum literatury povede od ledna profesor Michal Stehlík

06.12.2023 16:37

 

Památník národního písemnictví / Muzeum literatury

Praha, 5. prosince 2023

 

 

 

Ministerstvo kultury v letošním roce obdrželo rezignaci

stávajícího ředitele Památníku národního písemnictví Zdeňka Freislebena.

Díky jeho profesionalitě se dařilo chránit a úspěšně rozvíjet

tradici této významné instituce.

Pod jeho vedením se

Památník národního písemnictví dočkal důstojného vlastního sídla,

nových stálých expozic

i depozitáře

a úspěšného spuštění provozu Česko-francouzského kulturního centra v Petrkově. Sbírky se rozrostly o unikátní cenné předměty a dokumenty.

Soutěž „Nejkrásnější české knihy roku“ se stala prestižním oceněním,

jejíž jméno každým rokem nabývá na významu a věhlasu.

 

 

 

Výběrové řízení na post nového ředitele Památníku národního písemnictví / Muzea literatury bylo vyhlášeno dne 1. 9. 2023 a proběhlo dle interního předpisu Ministerstva kultury.

Konala se dvě kola, přičemž

v prvním kole museli uchazeči splnit všechny povinné formální náležitosti přihlášky,

druhé kolo pak bylo vedeno formou ústních pohovorů před komisí.

Komise, jmenovaná ministrem kultury Martinem Baxou, sestávala ze třinácti členů.

Členové komise jednohlasně doporučili ministrovi kultury

jmenovat na pozici nového ředitele Památníku národního písemnictví / Muzea literatury profesora Michala Stehlíka.

 

 

 

Zaznělo na tiskovém brífinku

 

„Velmi rád bych poděkoval panu řediteli Zdeňku Freislebenovi za jeho vysoce profesionální dlouhodobou práci. Jeho působení v čele Památníku národního písemnictví je bezesporu výraznou etapou v historii památníku a přispělo k rozvoji české kultury.“

Těmito, ale i mnoha dalšími slovy uznání, ocenil Ministr kultury, Martin Baxa práci dosavadního dlouholetého ředitele Památníku národního písemnictví / Muzea literatury Mgr. Zdeňka Freislebena.

K nastávajícímu řediteli profesoru Michalu Stehlíkovi, potvrdil své rozhodnutí takto:     

„Jsem přesvědčen, že profesor Michal Stehlík na tuto práci úspěšně naváže.

Věřím, že díky svým manažerským i intelektuálním dovednostem, ať už z akademického, muzejního či kulturního světa, bude vynikajícím ředitelem této vážené instituce.“

 

 

 

Rozhodnuto, jmenovací dekret Michalu Stehlíkovi byl předán

 

Od ledna 2024 povede Památník národního písemnictví / Muzeum literatury profesor Michal Stehlík, který posledních deset let působil jako náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea.

Před tím, Michal Stehlík po dvě funkční období, zastával post děkana a vedl Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

V rámci svých profesních pozic však Michal Stehlík také vedl nebo se přímo podílel na vedení různých velkých institucí a byl aktivní součástí týmů mnoha mezinárodních projektů a pravidelně přednáší v zahraničí.

V posledních letech se navíc intenzivně věnuje popularizaci dějin.

Výběrovou komisi zaujal především svým „Návrhem koncepce činnosti na rok 2024 - 2029 a dalšího rozvoje památníku“, v níž - mimo jiné - hovoří o otevřené instituci, spolupráci s badateli a dalšími institucemi, aktivním přístupu, digitalizačním pracovišti či podpoře čtenářství.

Při aktu svého jmenování, nový ředitel Památníku národního písemnictví / Muzea literatury, profesor Michal Stehlík prohlásil:

„Ke své nové roli přistupuji opravdu s nejvyšší pokorou. Památník národního písemnictví prošel v posledních letech několika důležitými změnami. Mým cílem je na ně navázat, a především, přispět k využití nesmírně cenného potenciálu, který v této instituci vidím. Těším se na spolupráci s kolegyněmi a kolegy, kteří v památníku působí, a věřím, že využiji své zkušenosti z oblasti managementu, literatury, dějin, kultury a veřejného prostoru, které se prolínají celým mým profesním i osobním životem.“

 

 

 

Zdeněk Freisleben je připraven se „svojí“ institucí nadále spolupracovat

 

 „Muzeum se mi podařilo přivést v plném slova smyslu mezi instituce 21. století, a to po několika desítkách let, kdy nemělo vlastní budovy, expozice, ani depozitáře, kdy bylo pouze v nájmech, a dokonce byla ohrožena i jeho samotná existence.

Domnívám se, že je nyní správná doba, aby Památník národního písemnictví / Muzeum literatury vstoupil do dalšího období, s novou generací ve funkci ředitele.“

řekl při aktu jmenování nového ředitele odstupující ředitel Zdeněk Freisleben a dodal, že je i nadále připraven s institucí v nějaké formě spolupracovat, aby mohly být využity jeho dlouholeté zkušenosti.

Nový ředitel Památníku národního písemnictví / Muzeum literatury potvrdil, že se takové spolupráci nebrání a že si nabídky odstupujícího ředitele váží.

 

Ze životaběhu Zdeňka Freislebena 

 

·         Mgr. Zdeněk Freisleben (*1947) vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze, obory grafické a výtvarné práce a dějiny umění

·         Po té Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze, obory dějiny literatury a publicistiky, kulturní a sociální antropologie, filosofie a komunikační média.

·         Diplomová práce: „Estetika výtvarné reklamy“ byla oceněna děkanem fakulty.

·         Je autorem řady výstavních projektů nejen v Památníku národního písemnictví, ale i v galeriích prezentujících výtvarné umění.

·         Zabývá se především knižní kulturou a vztahem vizuálního umění a slova.

·         Publikuje odborné texty věnované této problematice v odborných časopisech jako Ateliér, Umění a řemesla, Design Trend, Image interiér, Ceramics Art (šéfredaktor) či Věstník AMG.

·         V současné době se zaměřuje na projekty věnované tematice – muzeum současnosti

·         Ředitelem Památníku národního písemnictví je od roku 2008.

 

 

 

Osobní dovětek za www.www-kulturaok-eu.cz

 

Pana Zdeňka Freislebena jsme prostřednictvím našeho webu měli možnost osobně poznat, přesněji poznávat, téměř pravidelně při zahájení výstav v jedné z nejprestižnějších a hlavně nejstarších pražských galerií, v Galerii Via Art. Zde zahajoval tamní výstavy, převážně zcela výjimečných autorů z řad avantgardy, stejně jako progresivních mladých tvůrců. Jeho odborně fundované a velice srozumitelně sdělované rozbory směřování vystavujících autorů byly doslova školou pro ty, kdo nepatří přímo k odborníkům na výtvarné umění, jako například tvůrci tohoto webu, ale jeho slova také oslovovaly a v mnohém i poučily na těchto zahájeních výstav přítomné teoretiky umění, odborníky a profesory z oboru výtvarného umění a vedoucí různých ateliérů. Stejně tak se Zdeněk Freisleben i po zahájení dané výstavy ochotně věnoval individuelním dotazům přítomných a vysvětloval – často lépe – než sami přítomní autoři, směřování jejich práce.

Méně často, ale s nemenším zájmem, jsme se se Zdeňkem Freislebenem mohli setkávat i na půdě původního památníku Písemnictví, v jeho tehdejším sídle. Kdy pořádal neskutečně přínosné a objevné výstavy věnované nejrůznějším směrům, pohledům či aspektům literatury s mnoha historizujícími přesahy. Tamní výstavní projekty, se stávaly doslova studijním materiálem pro daná témata.

Skromnost a rozhodnost se v charakteru Zdeňka Freislebena snoubí jako dva základní stavební kameny jeho významu pro vědu o literatuře.

Zdeněk Freisleben je zkrátka mužem na správném místě a vzhledem k jeho činorodosti se ještě jistě bude realizovat v mnoha směrech svého oboru i nadále.

Považujeme si za čest, že jsme se s ním mohli pracovně i osobně protínat a doufáme, že se tak ještě bude dít i do budoucna.

            

S využitím podkladů PR managera Památníku národního písemnictví Ivana Adamoviče, připravil: Richard Koníček

Foto:  Richard Koníček (5 x) a PNP (1 x)

 

 

 

Památník národního písemnictví / Muzeum literatury

Praha, 5. prosince 2023

https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/