Zita Oberwalder: quote, unquote: Hotel Europa aneb hledáme stopy paměti a fotíme je

23.04.2018 09:41

 

 

 

Galerie Rakouského kulturního  fóra

přízemí + 1. patro -  Praha

19. 4 - 15. 6. 2018

 

Rakouské kulturní fórum v Praze (RKF) podporuje vědeckou a kulturní výměnu mezi Českou republikou a Rakouskem. Organizuje a podporuje ročně okolo 250 akcí z oblasti designu, architektury, hudby, filmu, vědy, literatury, divadla a tance a samozřejmě i výtvarného umění.

Výstavy v Galerii RKF jsou vždy nejen zajímavé, ale i přínosné, zejména pro možnost oživování vztahů dvou kdysi společných států jednoho soustátí. Ať chceme nebo ne, i s odstupem celého století máme z obou stran hranic k sobě blízko vzdor všem možným historickým peripetiiím. Proto vždy vítáme na našem webu pozvání od Rakouského kulturního fóra a rádi se o pořádané výstavy zajímáme, abychom je mohli zprostředkovat i návštěvníkům našeho webu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skoro) letní atmosféra při zahájení

Počasí při zahájení výstavy hýřilo barvou, lámalo teplotní rekord a bylo vlídné a pohodové.  Andreas Schmidinger, ředitel RKF, nás připomínkou této na střed dubna nečekané pohody přivítal. Připomněl, že RKF již od roku 1996 působí v Praze na vynikajícím místě v samém centru Prahy, a kromě veřejnosti přístupné knihovny s přibližně 8000 svazky, koncertního a přednáškového sálu s kapacitou až 80 osob, disponuje i do veřejného prostoru otevřenou galerií. Ta za takového počasí, jaké bylo v den zahájení námi navštívené výstavy, je prozářena sluncem a láká kolemjdoucí k návštěvě. Pochvaloval si i to, že v turistické sezoně, která právě začíná, nenavštěvují galerii a RKF pouze Pražané, ale i čeští návštěvníci z celé republiky a ve značném počtu i turisté ze zahraničí, kteří navštěvují Prahu, a to včetně rakouských turistů, zvědavých, jak je zde jejich zem reprezentována. Andreas Schmidinger také připomněl, že to není samo sebou, a že to klade to nároky na volbu vhodných výstav, které osloví takto širokou škálu návštěvníků. Proto je rád, že v RKF vystavuje právě Zita Oberwalder, která je svými fotografiemi schopna oslovit všechny potenciální návštěvníky galerie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Oberwalder (*1958, Leisach, Rakousko)

Drobná, nenápadná, usměvavá a zjevně skromná fotografka, byla na výstavě samozřejmě přítomna. Dokonce tak, že se – aniž bychom ji předem znali – už dávno před zahájením pohybovala mezi námi, sledovala náš zájem o jednotlivé fotografie i tiskový materiál, který každý návštěvník výstavy dostane a ve kterém najde autorčiny komentáře k jednotlivým fotografiím. Až teprve, když tato osůbka, skoro až rozpačitě s něžným úsměvem stanula za mikrofonem, uvědomili jsme si, že ona je tvůrkyní všech vystavených fotografií.

Dodejme, že Zita Oberwalder se ve své tvorbě specializuje na uměleckou a architektonickou fotografii. Od roku 1987 je umělkyní ve svobodném povolání.

 

Jak charakterizovat fotografie Zity Oberwalder?

Fotografie Zity Oberwalder jsou vždy jednoznačným únikem z jakékoli fotografické jednoznačnosti. Ne snad proto, že by se uchylovaly k obrazové vágnosti, ale proto, že to, co zachycují, není nikdy konec něčeho, není to ani konkrétní údaj, ale je to příběh, který byl, je a bude, je to jakési východisko naznačující směr.

 

Fotografie Zity Oberwalder neslouží prvoplánově nějakému účelu, nesdělují žádný zachycený konkrétní fakt, ale nabízejí celé řadu možností, jak je pojmout a jak se nad nimi zamýšlet. Fotografie zachycují atmosféru daného místa, místa, jež má svůj náboj a jež zaznamenalo příběh a existuje dál, tak jako se bude dál odvíjet jeho dávný či nedávný příběh.

 

 

A místa zachycená na fotografiích Zity Oberwalder v sobě nesou neviděný, ale tušený, naznačený příběh, jenž je poznamenal. A fotografie to poznamenání evokují. Aniž by činily závěry, protože závěr příběhu se nikdy neuskuteční, děj trvá i po osvitu v aparátu i po odchodu autorky fotografie.

 

Jak ostatně poznamenala při zahájení i sama autorka, příběhy míst se vždy různě křižují a propojují.

 

 

 

A její fotografie jsou pouhé momentální křižovatky daného prostoru a času.

 

 

 

 

Fotografiím Zity Oberwalder nejde o umění pro umění, podle jejích slov jí jde o diváka, jemuž sděluje fragment dramatu. Zita Oberwalder hledá na fotkách historii místa viděnou dnešním objektivem, místa, jež je onou historií poznamenáno. Proto fotí v Sudetech, v Lidicích, proto se vydala do New Orleans, do míst postižených zkázonosnými povodněmi, proto fotila i v Belfastu.    

 

Proč má výstava v názvu ono quote, unquote?

Zita Oberwalder doplňuje své práce citáty a skicami z deníku. Je to nutné, aby naznačila hledaný, uplynulý, probíhající a nekončící příběh. ´Quote´ a ´unquote´ znamená v angličtině ´citát´ a ´konec citátu´. A tak už svým názvem výstava odkazuje k ´citátům´, uveřejněným ve složce, již dostává návštěvník a kde je citát´ uveden pro každou fotografii. Už názvem výstavy tak vlastně Zita Oberwalder prozrazuje svoji tvůrčí metodiku, své zdroje v literárních pramenech.

 

A proč Hotel Evropa? 

Studijní pobyt Zity Oberwalder v Severním Irsku v roce 2015, zaměřený na belfastský hotel Europa, známý též jako tzv. nejbombardovanější hotel na světě, spolu se svým putováním po stopách staré a nové Evropy fotograficky zpracovala jako analogovou černobílou fotografickou esej, kterou nazvala: quote, unquote: Hotel Europa.

 

Pro pražskou výstavu téma rozšířila o digitální barevné fotografie. Její další studijní cesty ji totiž v roce 2016 zavedly do českého pohraničí do Sudet. Výsledkem bylo další dílo o sousedství, o hranicích, o zemi nikoho, o hluchých místech v tváři krajiny. Zita Oberwalder si sobě  i nám klade otázky spojitosti minula se současnem o dramatu zmizení. A sem zapadají i její fotografie  z Lidic, z dalšího příběhu.

 

Výstavu ocenila i Martina Lehmanová, ředitelka Památníku Lidice

Martina Lehmanová ocenila, že pozornosti Zity Oberwalder neunikl ani tragický příběh Lidic.

A svůj vstup začala výmluvným španělským citátem:

„Kdo si nepamatuje svou minulost, ten si ji musí zopakovat.“

 

Aby se neopakovala doslova,

je třeba ji připomínat dokumenty, památníkem nebo jako Zita Oberwalder výmluvnou fotografií.

Ale – jak také připomněla Martina Lehmanová,

památník není konec příběhu.

Památník v Lidicích vznikl v roce 1947.

Ale příběh Lidic nekončil.

Po vyhlazené obci zbylo prázdné místo.

A prázdná místa zbyla i v duších těch, kdo přežili i v duších těch, kdo o Lidicích věděli.

Musela vzniknout nová obec.

Ale i to není konec příběhu.

Ten nenastane nikdy.

Neboť, jak doslova řekla Martina Lehmanová,

čím víc se ptáme, tím víc se dozvídáme, tím víc si to, nač se ptáme,

uvědomujeme ve větší šíři i hloubce.

Lidice jsou tak, podle Martiny Lehmanové,

nejen tragédie, ale i naděje.

Naděje, že nic nekončí, vždy něco přežívá a dává vznik pokračování příběhu…

 

110 00 Praha 1

Jungmannovo nám. 18

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

Web: www.rkfpraha.cz

Facebook: www.facebook.com/rkfpraha