Židovské muzeum v Praze nabízí pomocnou ruku aneb válka na Ukrajině se dotýká i nás

11.03.2022 16:14

 

Єврейський музей у Празі пропонує безкоштовний вхід у свої будівлі квитки можна отримати в: інформаційному центрі, Maiselova 15, Прага 1 – Йозефов.

 

Židovské muzeum v Praze (ŽMP) a Židovská obec v Praze nabízí ukrajinským uprchlíkům volný vstup do svých expozic a zdarma zpřístupňuje Staronovou synagogu.

ŽMP se tak rozhodlo zapojit do péče o uprchlíky v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Kromě toho je ŽMP připraveno se podílet na záchraně sbírek z Ukrajiny a nabízí odbornou pomoc kurátorů a pomoc při manipulaci se sbírkovými předměty.

 

 

„Jako instituce se snažíme pomáhat tam, kde je to možné skloubit s naší běžnou činností. S tím souvisí naše nabídka ukrajinským muzeím i uprchlíkům. Věřím, že právě jim v jejich nesmírně těžké situaci alespoň trochu ulehčíme, že návštěva v našem muzeu se pro ně, jak věřím, stane příslibem normálních časů v jejich vlasti oproštěné od ruské okupace.“

 ředitel ŽMP, Leo Pavlát

 

 

POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM

 

Židovské muzeum v Praze poskytne ukrajinským uprchlíkům

  • volný vstup do svých expozic muzea a Židovská obec v Praze do Staronové synagogy.
  • Vstupenky si mohou vyzvednout v Informačním a rezervačním centru, Maiselova 15, Praha 1 – Josefov.

 

 

 

EVAKUACE SBÍREK Z UKRAJINY

 

Židovské muzeum v Praze v reakci na výzvu, kterou obdrželo prostřednictvím Asociace muzeí a galerií v České republice, nabídlo odbornou pomoc kurátorů (zejména s judaiky) a pomoc při manipulaci se sbírkovými předměty, pokud budou ukrajinské sbírky převezeny na území České republiky.

 

Židovské muzeum v Praze, které od svého odstátnění v roce 1994 působí jako zájmové sdružení právnických osob, bylo založeno již v roce 1906 jako třetí evropské židovské muzeum. Základem sbírky se staly předměty ze synagog a modliteben, jež zanikly v důsledku asanace pražského židovského ghetta. Za druhé světové války se muzeum stalo skladištěm nacisty konfiskovaných židovských rituálních předmětů a knih, které dodnes zůstávají živou připomínkou tragédie šoa. Do jeho prohlídkového okruhu se stálým expozicemi patří Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga, Klausová synagoga, Obřadní síň, Galerie Roberta Guttmanna a rovněž Starý židovský hřbitov.

 

 

Židovské muzeum v Praze

www.jewishmuseum.cz

U Staré školy 141/1, 110 00 Praha 1

E: pr@jewishmuseum.cz  

T: +420 222 749 211