Ženy Ondřejky Stechr vzbouzejí emoce aneb cesta do hlubin a zákoutí citlivé duše

02.07.2023 18:36

 

 

Ondřejka Stechr 

ŽENY

26. 6. – 27. 7. 2023

Výstavní síň Antonína Navrátila,

Nové sdružení pražských umělců

 

 

Ondřejka Stechr je pedagožka, psycholožka a arteterapeutka a –

jak dokládá její výstava v žižkovské výstavní síni A. Navrátila -

nazvaná všeříkajícím názvem

Ženy,

je autorka především niternou malířkou.

Ale nejen žen, jak by napovídal název výstavy.

Spíše řekněme, převážně žen, protože v jejím repertoáru jsou i jiné náměty.

Všechny perokresby, litografie a malby akrylovými barvami mají jedno společné –

Emoce.

 

 

Ondřejka Stechr vystudovala Pedagogickou školu, obor „Učitelství, vychovatelství” se zaměřením na výtvarnou tvorbu pod vedením ateliéru Mgr. Milana Moškona.

Ve studiu pokračovala v oboru „Arteterapie“ na Jihočeské univerzitě pod vedením Mgr. Luboše Krnického Ph.D.,

na Metropolitní univerzitě „Mediální studia“ a dále pak

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor „Psychologie“.

 

 

 

Dialog duší, prostřednictvím obrazů 

 

Můžeme přemítat, zda všechny obrazy jsou odrazy autorčiny duše. Zda díky své odbornosti neumí číst z duší jiných lidí, lidí, s nimiž se setkává, jejichž duše svým profesním zrakem zkoumá, odhaluje. Odhaleným duším a jejich příběhům v nich objeveným pak nenechává spočinout na plátnech prostřednictvím svých obrazů… 

Můžeme o tom přemítat, ale není to vůbec rozhodující.

Důležitý je totiž moment emotivního dialogu, který obrazy při prohlížení navazují s divákem. Jde o dialog neverbální, takříkajíc duševní, protože ani jeden z obrazů nenechá při prohlížení duši diváka v klidu. Každý obraz rezonuje z duše autorky do duše diváka a zpět, takže dochází k dialogu z duše do duše.

A duše autorky je zjevně plna kladných a nádherných emocí.

Přetéká jimi a ochotně se s námi o ně dělí. Tím však probouzí zase v nás naše emoce. Mnohdy už dávno zasuté, považované za ztracené či námi - v nás - dokonce teprve objevené. Nepojmenované, vnímané, prožívané…

Autorka svými obrazy tvoří imaginární příběhy, jež s námi ráda sdílí a – možná, že pak nějak záhadně zase zpětně my, sdílíme své příběhy s ní. Kdo ví, zda se ty její Ženy od nás nedozvídají v tom vzájemném dialogu ty naše příběhy a později, v tichu autorčina ateliéru, jí - před prázdným novým plátnem – je za nás, na nás, tiše nevyzrazují…?

Zvláštní výstava.

Výstava, na kterou se nezapomíná. Z níž neodcházíme kvapem do šedi dnů, z níž odcházíme zvolna, zamyšleně, povzneseně a hlavně - plni celou fůrou pozitivních emocí…

 

 

A teď už slovo odborné

    

Autorská výstava Ondřejky Stechr, s názvem „ŽENY“, symbolizuje hlavní téma její tvorby.

Její inspirací a nosným tématem je ženská postava až v dramatickém pohybu.

Ondřejka Stechr tvoří své obrazy v různých tematických celcích. Ty vychází z volby použité barevné škály a závisí i na velikosti formátu obrazu. Takže od divokých abstraktních maleb až po klidné téměř fotorealistické pojetí ženské tváře, postavy i aktu.

Do většiny obrazů vkládá autorka vlastní příběh a s ním spojené emoce, plné barev. Vyznívají, jako kdyby rozproudila - rozhýbala - paletu právě zvolených barev.

Nosnou motivací je vždy psychosociální přesah a psychoterapeutický efekt malby.

Inspirací jsou příběhy z vlastního života i příběhy lidí z blízkého okolí a lidí, kteří s různými osobními příběhy, traumaty za ní přicházejí na psychoterapeutická sezení s žádostí o pomoc v sociální problematice.

Okrajově se ale věnuje i tématu přírody.

Vzhledem k jejímu současnému pohybovému omezení se zdá, že svými obrazy hledá svoji vlastní cestu - pohyb - chůzi, o níž ji nemoc postupně od roku 2014 připravila.

Z důvodu tohoto omezení se věnuje malbě akrylem na menší a střední plátna, která zvládne i v sedě, na invalidním vozíku.

Její pohybové omezení jí ukázalo zcela jiný svět, jiný úhel pohledu na život i společnost.

K výtvarné tvorbě, keramice, šperkařství, kresbě a malbě se opět vrátila v roce 2006 a v roce 2015 namalovala svou prvotinu – obraz akryl na plátně.

Na výstavě můžeme vidět kresby ženské tváře i postavy, perokresby, litografie a malby akrylovými barvami, a to převážně žen v pohybu i se strukturou vytvořenou různými materiály.

 

 

Onřejka Stechr

 

          Výtvarné nadání se u Ondřejky Stechr projevilo již na základní škole,

          V roce 1983 vyhrála celopražskou výtvarnou soutěž s obrázkem vytvořeným technikou ryté tuše s tématikou “Chodské vesnice”s figurálním motivem.

          Stěžejní technikou byla kresba tužkou a perokresba.

          Do autorčina portfolia patří mnohé – od kresby tužkou, perokresby, linoryty, litografie, suchou jehlu až po klasické disciplíny, jako akryl i akvarel na šepsované lepence, plechu poštovních schránek a plátně.

          Autorka zachází u figurální malby velmi hluboko, dá se až říct, že nahlíží do myšlenek portrétovaných.

          Výstava představuje tvorbu od kreseb ze studentských let od roku 1988 až po malbu akrylem na plátno v současnosti.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS. 

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

Ondřejka Stechr 

ŽENY

26. 6. – 27. 7. 2023

Výstavní síň Antonína Navrátila,

Nové sdružení pražských umělců

Husinecká 8, Praha 3 Žižkov

Otevírací hodiny

út – čt 15:00 – 18:00 hodin

Vstupné / 20,- Kč, snížené pro seniory a studenty 10,- Kč.

 

 

Více ze zahájení výstavy:

 

https://eu.zonerama.com/livio/Photo/9803552/391591450

https://eu.zonerama.com/livio/Photo/9803552/391591019  

https://eu.zonerama.com/livio/Photo/9803552/391588231