Zdeněk Thoma: Doteky himalájského větru aneb nechť jsou všechny bytosti šťastné či mandalu pro štěstí také rozprášíme …

13.03.2018 12:47

Galerie pod radnicí – Praha

8. – 28. 3. 2018

 

 

 

 

Na vernisáži putovní výstavy fotografií Zdeňka Thomy, které jsou dílem z 6 cest do himalájské oblasti v letech 1991 – 1998, byl autor, který v roce 2017 byl oceněn  Řádem vycházejícího slunce, osobně přítomen.  

 

Zhlédli jsme zde barevné velkoformátové fotografie z Tibetu a okolních horských regionů. Při vernisáži této výstavy jsme si mohli vyslechnout povídání Zdeňka Thomy o tom, že už se do Tibetu nedostane, že je tam velký příliv migrantů, kteří původní obyvatelstvo vytlačují,

 

 

ale také vyslechnout názornou přednášku Chutě Tibetu Zuzany Ondomišiové a prohlédnout si různé tibetské speciality, jako například campu z praženého ječmene, různé druhy sušených sýrů, sušené jačí maso nebo slaný čaj s jačím máslem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté nás starostka MČ Prahy 3 Vladislava Hujová uvedla k právě vystavené a překrásné mandale,

již za přítomnosti jejího tvůrce měla za úkol rozmetat

(až  to člověku bylo líto)

ve vnitrobloku radnice,

což symbolizuje pomíjivost světa.  
 

 

Mandala = kruhový mystický diagram,

vytvořený z barevného písku,

kde každá barva má svůj symbolický význam,

mandala slouží např. k meditaci,

práce na této mandale trvala 5 víkendů.

 

 

V roce 1970 Zdeněk Thoma absolvoval roční cestu do Asie,

kterou od té doby systematicky fotografuje.

V 28 zemích tohoto kontinentu,

hlavně v Japonsku, Číně, Tibetu, Nepálu, Indii a na Filipínách

strávil přes 7 let života.

Výsledkem jeho práce je řada cestopisů,

obrazových publikací a více než 160 fotografických výstav.

Nejvíce ho zajímá kulturní historie čaje,

umění orientálních zahrad a krajina v proměnách světla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

Havlíčkovo nám. 9/700

Máme otevřeno:

pondělí a středa: 8.00 - 18.00 hodin

úterý a čtvrtek:   8.00 - 16.00 hodin

pátek:                  8.00 - 14.00 hodin

Vstup: zdarma

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, wikipedia)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Zdeněk Thoma (* 2. 9. 1938 Praha)

 • studoval Vyšší průmyslovou školu chemickou v Praze
 • 1958:  odmaturoval
 • po studiu pracoval jako chemik v laboratořích Kovohutě Hostivař
 • 1964:  záliba ve fotografování a  publikační úspěchy ho přivedly k životu na volné noze
 • spolupracoval s časopisy MY 64, Student, Univerzita Karlova, Reportér a Mladý svět
 • 1964 - 1970: současně vykonával funkci organizačního vedoucího bigbeatového Divadelního klubu Olympik se scénami ve Spálené ulici a v Divadle Sluníčko založeného populární dvojicí Miloslav Šimek a Jiří Grossman
 • 1967 - 1969 studoval obor fotografie na pražské FAMU (prof.  Ján Šmok, Ludvík Baran a na literaturu Milan Kundera, ale školu nedokončil  kvůli cestování)
 • 1968: na sklonku Pražského jara zorganizoval Expedici Sakura - roční cestu 4 kamarádů autostopem napříč Asií s cílem na Světové výstavě Expo ’70 v Japonsku
 •  

„Tolerance, to byla vlastně ta nejlepší zkušenost, kterou jsem si z této dobrodružné a na zážitky bohaté cesty odnesl, a jež poznamenala můj další pohled na asijský svět a konec konců i na můj vlastní život. Od té doby jsem se chtěl vracet znovu a znovu do Asie, toulat se těmi krajinami, psát o nich, fotografovat, pořádat výstavy a přednášet. Bylo to svým způsobem osvícení, a kdybych tenkrát věděl víc o buddhistické filozofii, tak bych tomu přičítal velký spirituální význam, jakýsi osudový okamžik prozření.“

 

 •  
 • 1980 vyšel cestopis Toulky po Japonsku a o rok později obrazová publikace Umění japonských zahrad vydaná v Artii ve 3 jazykových mutacích
 • v následujících 30 letech hodně cestoval a vydal celou řadu cestopisů a obrazových publikací z Asie i z Česka, často ve spolupráci s manželkou Soňou a synem Michalem

 

Kromě toho zásoboval svými reportážemi časopisecké týdeníky a měsíčníky jako Mladý svět, Svět v obrazech, Květy, Vlasta, Lidé a země, Nový Orient. Nedá se zapomenout ani i na četné přednášky pro veřejnost, rozhlasové relace a občasná vystoupení v pořadech Československé televize - při některých z nich působil i jako spoluautor scénáře (Širým světem – 3× v letech 1979–1982, Lidé, země, kontinenty – 3× v letech 1986–1989, Chata u poutníka – 1989, Napříč světem – 1993).

 

 • 1982 – 2010: kalendářová tvorba /40 autorských nástěnných kalendářů pro PZO Centrotex a pro Obchodní tiskárny Kolín, vydavatelství Apolo, Helma, Prescogroup a další s tematikou převážně krajin, folklóru, orientálního umění, japonských zahrad a čajové kultury/.
 • 1975 a 1977: spolupracoval v Japonsku s redakcemi mediálního koncernu Asahi Šimbun a jako asistent doprovázel fotografa Takeši Sasakiho za reportážemi. Pracoval i pro sportovní časopisy koncernu Kóbunša a pro fotografické agentury Pacific Press Service (zastupující v Japonsku Magnum) a Camera Tokyo Service.
 •  

Díky novinářské akreditaci u Foreign Press Center v Tokiu mohl oficiálně pracovat na mezinárodních výstavách Expo 1975 na Okinawě zasvěcené oceánografii a EXPO Portopia 1981 v Kóbe.

 

 

V 70. letech spolupracoval s tvůrčí skupinou prof. Friče (Art Centrum) a fotografoval pro ně v roce 1975 v Japonsku a hlavně v roce 1977 v Íránu. Drobnou epizodou jeho života je působení v redakční radě časopisu Penthouse v letech 1996–1999.

 

V roce 2012 působil jako kurátor fotografických výstav v pražském Buddha baru, kde uspořádal 9 tematických výstav.

 

 • v současné době je člen představenstva Česko-japonské společnosti
 • byl pozván do Čestné rady Dětí Země
 • v souvislosti s jeho ekologickým založením je také člen 113-členné komise, vybírající adepty na populární anticenu Ropák roku

 

Je  zakladatel hnutí dálkových pochodů 100 kilometrů za 24 hodin, které revolučně ovlivnilo vývoj turistické činnosti v 60. letech 20. století.

 • 1979: Zdeněk Thoma strávil 3 měsíce v nepálském Himálaji, obešel masiv Annapúrny
 • 1982:  10 týdnů pobýval v Káthmándském údolí a na túrách do Langtangu a pod Mount Everest
 • 1984:  jede podruhé na Filipíny
 • 1985: navštívil Čínu a pak se sem vrátil v roce 1987, kdy ji během tří měsíců projel křížem krážem s úkolem připravit knihu o sedmi historických hlavních městech. V dalším roce – 1988 – strávil v Číně 4 týdny pouze na jednom místě – v zahradním městě Su-čou. Později dostal nabídku, aby udělal obrazovou publikaci o Mongolsku, ke které přibral dva kamarády – fotografy.
 • o fomateriál, pořízený v letech 1989 a 1990, ztratilo nakladatelství po revoluci zájem, a tak projekt Zdeněk Thoma rozšířil na celou buddhistickou oblast. Opakované několikaměsíční toulky po Tibetu, Ladaku, Sikkimu a severním Nepálu vyvrcholily v roce 1992 dobrodružnou cestou sledující tradiční poutní stezku nepálských buddhistů a ilegálním přechodem do Tibetu přes hlavní hřeben Himálaje na posvátnou horu Kailás. Vznikla úspěšná a ceněná kniha Svět tibetského buddhismu, a také malý, bibliofilský cestopis vydaný jen v nákladu 600 výtisků.

 

 

 

 

Tibetu zůstal Zdeněk Thoma věrný v dalších letech, kdy začala průvodcovská etapa jeho života. Vedl malé skupiny maximálně do 10 účastníků po Nepálu, Indii, Thajsku, Kambodži, Barmě a také po posledním Šangri-la: Bhútánu. V té době propadl kouzlu čajové kultury a historie, za kterou podnikl několik cest, hlavně znovu do Japonska, Indie a na Šrí Lanku. Obsáhlou knihu Příběh čaje, kterou vytvořil s manželkou Soňou a synem Michalem, považují všichni tři za vrchol svého dosavadního díla.

 • 2006: působil jako expert na nepálské reálie při natáčení filmového dokumentu režiséra Miloše Zábranského pro fond UNICEF o životním příběhu sirotků na pozadí izolované horské vesnice
 • fotografický projekt Manang po 30 letech realizoval se svým synem

 

Horskou vesnici Manang ležící pod severními svahy Annapúrny navštívil jako jeden z prvních cizinců na podzim 1979 a stal se svědkem ojedinělé buddhistické slavnosti. Téměř o 30 let později se do Manangu vypravil i Michal. Nesl s sebou silný svazek Zdeňkových historických fotografií se záměrem zdokumentovat změnu, ke které ve vesnici došlo. Spontánní a přátelská odezva obyvatel Manangu, kteří z tehdejší doby neměli žádné vlastní fotografie, byla po návratu impulzem k vytvoření výstavního souboru 60 srovnávacích fotografií. A vznikla také myšlenka donést tuto výstavu do Manangu, jenž je stále vzdálen 5 dní pěšího pochodu od nejbližší silnice. To se podařilo na jaře 2011. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo za účasti téměř celé vesnice.

 

 „Všichni turisté nás a naši vesnici intenzivně fotografují,

ale my ty snímky nikdy nevidíme, až nyní…“,

 

okomentoval výstavu jeden z vesničanů během úspěšné vernisáže, kdy docházelo k dojemným, vzrušujícím i veselým scénám, když lidé na 30 let starých fotografiích poznávali své blízké, vykládali, co se s kým za ta léta stalo, a někdy objevili i sami sebe. Výstavní soubor zůstal v Manangu jako trvalá muzejní expozice

 

www.thoma.cz