Zdeněk Mézl: ´Známý a neznámý ´ aneb když umělec vidí: ´hloupého člověka´ a ´zdegenerovanou společnost´!

30.09.2014 09:46

Galerie Hollar  - Praha

17. 9. – 12. 10. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž výstavy Zdeněk Mézl: ´Známý a neznámý´ do galerie Hollar. Výstavu za osobní účasti Zdeňka Mézla (na foto uprostřed), jenž nikdy žádnou vernisáž v galerii Hollar zřejmě nevynechá,  zahájil Vladimír Suchánek, úvodní slovo pronesl kurátor výstavy Karel Žižkovský. Na kytaru zahrála a zazpívala interpretka irských balad Věra Klásková, na kytaru zahrál Ondřej Pour.

Výstavu akademického malíře a grafika  Zdeňka Mézla můžeme považovat za  ´nej- nej´ - kulturní událost podzimu 2014, kterou jsme  věnovali oslavě jeho 80. životního jubilea. Kontroverzní náměty přeneseny do velkých formátů obrazů jsme spatřili  poprvé v prostorách Galerie Hollar na Smetanově nábřeží v Praze 1, protože ty starší byly dosud vystaveny jen v Písku.

 

Jak řekl Karel Žižkovský, představit  jeho mnohonásobnou tvorbu (ilustrační kresby, grafiku, malbu a keramiku) je zcela nemožné  z důvodu prostoru galerie Hollar.   Mézl brzy ukončil své rané pokusy s abstraktní  kresbou a přiklonil se ke svébytnému svému  realismu, aby vyjádřil své nálady,pocity i politické chápání světa.  Protože měl rád historii, věnoval se i její ilustraci, v knihách pak propojuje písmo s obrazem. Jeho humor je humorem černým, ironické záznamy jakékoliv doby  se mnohdy pohybují  na hraně trestnosti.  Z  Mézlovy dílny  vycházely i drobné grafiky, exlibris, novoročenky a velké grafiky, jež musíme prohlížet opatrně od kraje ke kraji, aby nic neuniklo naší pozornosti.  Mézl se svýmzpůsobem stává kritikem člověka –hloupého člověka, a společnosti – degenerované společnosti.

Hlavním prostředkem se stal u Mézla dřevoryt, který je však velmi náročný na umělcovu fyzickou zdatnost, takže Mézl  se nyní  věnuje spíše obrazům. Mézl je zde epik, vyprávěč, který nás zaměstná neuvěřitelným množstvím postav, složitým dějem a humorem….. (z textu Karla Žižkovského)

 

Ze životapisu: Zdeněk Mézl - Ilustrátor, grafik, malíř a keramik

  • narodil se 31. 10. 1934 v Praze
  • 1953 – 1958: studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. V. Pukla a prof. V. Silovského a na Akademii výtvarných umění pak v ateliéru prof. A. Tomové
  • jako ilustrátor knih využíval hlavně grafickou techniku dřevorytu
  • z jeho dílny vyšlo více než 100 titulů, věnovaných převážně historické literatuře
  • zabýval se technikou leptu a litografie, dřevoryt ovšem dovedl až k samé dokonalosti
  • v posledních letech se věnuje keramice, která nese opět prvky jeho svérázného humoru
  • je také autorem poštovních známek, pro které vytvořil originální návrhy

Doprovodný program Galerie Hollar

středa  1. 10. 17.00 hodin  – Jan Kanyza – čtení z knih ilustrovaných Z. Mézlem

středa   8. 10. 16.30 hodin  – komentovaná prohlídka  s Ak. mal. Alenou Laufrovou

 

Galerie HOLLAR

110 00 Praha 1

 Smetanovo nábř. 6

 

Máme otevřeno denně mimo pondělí: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin
 

Výstava se koná ve spolupráci s Poštovním muzeem *(www.postovnimuzeum.cz
<https://www.postovnimuzeum.cz>)*
 

www.hollar.cz

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková