Zdeněk Manina: Expozice aneb když lidské bolesti, útrapy a násilí nezmizejí ani v té nejdokonalejší civilizaci

12.01.2017 14:53

Galerie Nová síň - Praha

11.  – 29. 1. 2017

 

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy v Galerii Nová síň, výstavy ´Expozice´, kde akad. sochař Zdeněk Manina  představil výběr ze svých figurálních prací (plastik i maleb), které vytvořil během  posledních 5 let, byl autor osobně přítomen. Hudební vložku zajistil  Filip Kratochvíl svou hrou na akordeon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maninova tvorba se zde prezentuje jako kontinuální proces hledání forem plastik z různých sochařských materiálů jako laminátu, keramiky nebo méně tradičně z oceli.

 

Zdeněk Manina je znám rovněž jako malíř, kde ve svých velkoformátových obrazech si všímá  lidské figury zejména v pohybu, v krátkém okamžiku (kromě obrazů ze zabijačky). Manina svým specifickým způsobem zachycuje napětí ve svalech mužských postav -  při sportu a jiné fyzické činnosti. Manina využívá  moment opakovatelnosti  pohybů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Manina (*1961) - sochař, malíř a kreslíř

  • 1980–1986:  absolvoval VŠUP v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u profesora Otty Eckerta
  • od 1994 působí jako vysokoškolský a středoškolský pedagog
  • 2009 realizoval velký figurální objekt pod názvem Řetěz ve Vitry sur Seine ve Francii
  • vystavuje  ve významných institucích a v exteriéru  doma i v zahraničí
  • 2014:  zastupoval Českou republiku na bienále European Ceramic Context v Dánsku (Bornholm’s Kunstmuseum)
  • žije a tvoří v Kladně
  •  

Kurátorka výstavy: Dita Hálová (UMPRUM)

 

 

 

 

 

 


Expozici dotvářejí obrazy a kresby, které sobě vlastním způsobem reflektují stejná dramata, kolize či děje jako Maninovy plastické figurální ´formace´, jak autor svá sousoší nazývá.

První plastická díla Princ nebo Hlavy jsou datována rokem 1991 a 1994 a ukazují, že to byla především kamenina, keramický materiál, ze kterého budoval své postavy mužů, a to v jakémsi psychologicky vypjatém a utkvělém výrazu.

 

 

 

Raná svá díla autor koloroval lineárním černým šrafováním.
V 2. polovině 90. let 20. st. změnil Zdeněk Manina vizuální i materiálovou podobu svých plastik.

Častěji pracoval se sádrou, porcelánem a sklolaminátem.

 

Mužská figura ve své obnažené tělesnosti nadále zůstala základním ikonografickým motivem sochaře, jen v extatičtější a zmnožené variantě.

Jejich na dřeň jdoucí existenciální výraz a jakoby zamrzlá pozice grimas obličeje, křečovitých gest rukou a nohou, je zhmotnělým vyjádřením prožívané bolesti, útrap a násilí, které jsou všude přítomné a nemizející, ať je civilizační vývoj sebe vyspělejší.

 

Maninův  umělecký názor je na konci 20. a na počátku 21. století ojedinělý. Formuje se mimo hlavní konceptuální proud a trendy umění, využívající jednak nové technologie a také mimo tendence spojené s averzí k figurální tvorbě.


V dílech z posledních 10 let Zdeněk Manina zkoumá smysl lidské existence už v odlišných podmínkách.

Opustil emočně vypjaté situace sdíleného utrpení.

Typologii štíhlého vyhublého muže nahradil psychologicky vyrovnanější a vyzrálejší mužskou postavou pevné muskulatury a statického postoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože opět zmnožuje ´svoje figury´, soustřeďuje se nyní na vnitřní moment jejich síly, na moment urputné a odhodlané vůle, ale také na akt zápasu muže proti muži, na jejich boj, nebo vzájemné sportovní klání… Manina je autorem i sochařských ´formací´, které  ztělesňující v klidových pózách rozhodnou a  intenzivní niternou energii…

 (zdroj: www.letohradekostrov.cz)

Svými sochami a obrazy nás Zdeněk Manina stále zneklidňuje, a tak si znepokojivě klademe otázky o smyslu našeho bytí….

 

110 00 Praha 1
Voršilská 139/3

www.novasin.org
Máme otevřeno: úterý  - neděle: 10.00 – 17.00 hodin

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, www.letohradekostrov.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková