Zdeněk Ležák, Michal Kocián: Ve jménu Husa – Zrození kalicha aneb kniha o tom, že ze školy toho víme vlastně pramálo

30.07.2015 16:23

Nakladatelství Edika, jedno z 12 společností pod křídly Albatros Media a.s., nabídla čtenářům pozoruhodnou, a jak obsah po přečtení ukáže, i potřebnou knihu, nazvanou lapidárně – Ve jménu Husa – Zrození kalicha. Jak už to tak bývá, vydání knihy předcházel křest za přítomnosti autorů. www.www-kulturaok-eu.cz byla také pozvána a pozvání ráda a se zájmem přijala.

 

Velká událost zaslouží důstojné zahájení

Dřív, než se budeme věnovat obdivuhodné a prospěšné knize Ve jménu Husa, pár slov o křtu jako takovém. Křty knih bývají podobné jako vejce vejci. Kdosi to uvede, autoři řeknou něco o vzniku knihy, proběhne více či méně vhodná performance, bouchne šampaňské, kniha se pokřtí a je to!. I tak mohl proběhnout i první krok knihy Ve jménu Husa. Nestalo se a dobře tak.

Mistr Jan Hus nebyl jen tak někdo, jak nás poučí kniha a jeho význam pro naše dějiny zdaleka nekončí onou pro něj osudnou, pro církev ostudnou - hranicí. Hus zdaleka nebyl jen dějinná postava, ale osobnost převyšující soudobou společnost, myslitel a moudrý muž, jenž nejen že  strhl masy jasnou a srozumitelnou řečí, ale i  naznačil směry ubírání té společnosti pro další období. A reformátor církve, jehož myšlenky ale došly uznání až mnohem později a pro Husa fatálně pozdě. A hlavně si stál za svým, což se v lidské povaze a dějinách zase až tak moc nevidí. 

Proto bylo dobře, že křest knihy Ve jménu Husa proběhl důstojně pro něj i tuto knihu.

Akce se konala 29. 7. 2015 přímo v Betlémské kapli a v tajuplných, snad i Husa opravdu pamatujících, podzemních prostorách Lapidária.

Při křtu jsme se od autorů dozvěděli o tom, jak málo a povrchně jsme o Husovi informováni.

 

Všichni, bez rozdílu věku. Současně jsme se dozvěděli i potěšující fakt, že dějinný dluh Prahy a českého národa vůbec, vůči Husovi, jímž je jeho stálá a odpovídající pražská expozice, bude konečně – po 600 letech - splacen. Že muzejní expozice věnovaná mistru Janu Husovi bude otevřena přímo na místech, kde kázával, tedy v současné Betlémské kapli.

 

Na závěr křtu nás pak přímo v prostorách prostoupených s duchem Mistra čekalo víc než milé překvapení. Divadelní představení Divadla jednoho herce, jehož zakladatelem a protagonistou je známý hradecký herec René Josef. Hra o délce 40 minut se jmenovala ´Jan zvaný Hus´. Didaktická hra o životě Husa, připravená především jako představení pro školy, tedy děti, provedená ale s přesahy a druhoplánovými sentencemi určenými i dospělým.

 

O hře informujeme na našem webu www.www-kulturaok-eu.cz v rubrice věnované divadlu.

Jako bonus byla i končící panelová výstava k výročí nazvaná Za pravdou stát, věnovaná – jak jinak – životu a dílu Jana Husa. Výstavu doplňovala ještě malá výstava jihlavské výtvarnice Mgr. Ing. Jany Baudišové, opět s náměty na téma Mistra Jana Husa, zpracovanými v duchu ruských ikon. 

 

Závěrem jsme si ještě mohli přečíst, a případně odnést, osobní vzkaz od Mistra Jana Husa určený nám osobně. Přesněji, ve stylových ruličkách byly všude kolem nás rozvěšeny přepisy myšlenek ze spisů Jana Husa. Anonymní volbou, ruličky byly stejné a tajily text, si mohl každý ´vylosovat´ svou myšlenku, kterou mu přiřkla ruka osudu.

 

Všimni si, jak slavné jsi stvoření, Bohu podobné, jemu velmi milé.“

Jan Hus

 

Zkrátka a dobře, křest knihy o Janu Husovi byl důstojný, což si Mistr Jan Hus, kniha i autoři zasloužili.

Co jsme se dozvěděli z úst autorů?

Autoři, oba skromní, ba nenápadní, se až na vyzvání moderátorky akce proznámili a dali do řeči. Tedy – jak se dalo čekat - spíše autor literární části Zdeněk Ležák. Autor obrazové složky, Michal Kocián, byl na slovo o poznání skoupější.

Nicméně jsme především zjistili, že jsme svědky vlastně už 2. křtu. Ten neoficiální byl na výstavě Svět knihy. Nicméně náš křest byl startem jejich knihy na trh.

Na otázku, komu je kniha určena, jsme se dozvěděli, že především dětem a teenagerům.

 

 

Zdeněk Ležák je šéfredaktor kultovního dětského časopisu ABC, řečeného Ábíčka, a podle jeho slov by hlavní část čtenářů nové knihy měla být totožná se čtenáři Ábíčka. Proto je také kniha zpola komiksová a zpola textová (60 stran zabírá komiks, 100 text). Textová obsahuje především poselství mistra Jana, dále pak ozřejmuje význam a dobovou roli Karlovy univerzity, papežský koncil, protestantskou reformaci, ale nepomíjí ani běžný život ve středověku.

 

Autoři už vytvořili obdobnou knihu věnovanou českým legionářům, Stopa legionáře, která byla koncipována podobně a uspěla právě v dané věkové kategorii čtenářů.

 

Ke knize Ve jménu Husa prozradili, že se v podstatě skládá ze 3 příběhů, které se vzájemně věcně i časově prolínají. Tím prvním je životopis Husa (životní příběh, kázání, mučednická smrt). Tím druhým příběh Václava IV.(raná korunovace, vladařské povinnosti, komplikovaný vztah s Husem, husitské hnutí, králova smrt). Třetím je příběh Jana Želivského (kázání, nepokoje v Praze, defenestrace, jeho role v husitské revoluci, poprava).

 

Hus je sice hlavní postava knihy, ale v připojených příbězích je víc prostoru věnováno dvěma dalším osobnostem. Václav IV. jako Husův král, původně přítel, co nebyl moc zdatným vládcem, navíc ve srovnání s mimořádným otcem Karlem IV. a hlavně vládl v době, která normálnímu vládnutí nepřála a spěla (i sama od sebe) do krvavého století.

 

A nakonec Jan Želivský, završitel a katalyzátor samolikvidace hnutí díky nezvládnutelnému vyhrocení vztahů reformátorů pragmaticky umírněných a fundamentálně radikálních. Smrtí Želivského kniha končí. Autoři – lehce mlžící – ale skoro přiznali pokračování. Knihu oživují a zpřehledňují exkurzy i o století zpět a podobné až o 2 století kupředu.

 

Je potěšitelné, že kniha a historické příběhy a událostí je tlumočena současným čtivým jazykem, o nějž se Zdeněk Ležák usilovně snažil. Současně, jak skromně podotkl, věří, že u toho nikdo ze čtenářů neusne, což by hrozilo při jakékoli historizující textové stylizaci.

Na otázku, jak dlouho práce na knize trvala, jsme se dozvěděli, že díky tomu, že s ilustrátorem Michalem Kociánem už vytvořili předchozí knihu a spolupracují i na materiálech pro Ábíčko, jsou sehraní, nemusejí si moc vysvětlovat, a tak jim to trvalo přes dva roky.

 

Na otázku vzniku vizuálů postav, jejichž obraz není dochován, včetně Husa, jsme se dozvěděli zajímavou odpověď. Tváře vizuálně neznámých historických postav jsou šifrovanými tvářemi známých osobností současného filmu. Není to ale nikde prozrazeno, a tak si mohou čtenáři dělat kvíz, kolik kdo v knize najde známých tváří. I když nám autoři několik odtajnili, neuděláme to my, abychom nepokazili možné luštění budoucích čtenářů. Jediné, co můžeme prozradit, je to patrné už na první pohled, Jan Hus v jejich ztvárnění nabyl více kilogramů oproti podobě, jíž známe třeba z Šalounova pomníku na Staroměstském náměstí. Podoba Husa v knize ale odpovídá věrněji některým dobovým popisům Husových současníků.

 

A nakonec jak to vidíme my na  www.www-kulturaok-eu.cz

 

Kniha Ve jménu Husa je netradiční dílo věnované Husovi, jeho předchůdcům a následovníkům. Mapuje vření 14. a 15. století v českých zemích. Co je na ní specifické? Je kombinací dvou žánrů. Komiksu a textu. Zde vidíme trochu úskalí, neboť ´komiksáci´ nečtou litý text a čtenáři se zase neradi probírají bublinami komiksu. Asi to ale jinak nešlo. Jde o komiks, obsahující poněkud složitější sdělení. Samotné komiksové kresby by asi dětem, jimž je kniha určena, vše nesdělily srozumitelně. A naopak, pouhý text by je odradil.  

Komiksy tu nejsou samoúčelně. Ilustrují to, co bylo v textu. A svěží formou, což je trendy.

Kresby nekarikují, nejsou poplatné jiným trendům, a jsou moderní a akční. Kniha  je dost nová co do vizuálu. Jan Hus je vžitý jinak, ale děti ho ještě vžitého nemají. Tak jim to možná tak nepřijde.

 

Pokud jde o text a styl Zdeňka Ležáka, je dán léty práce pro mládež. Ví, jak formulovat, aby bylo chápáno a nešlo o únavné čtení. Je znát i mírná nadsázka, což je dobře. Patos a historismy by děti otrávily. Obsahově to také asi nebylo lehké. Řešit a sdělit srozumitelně složité procesy dějin i společnosti bylo náročné. Už jen co do výběru a akcentu na ně.

 

Ohromující je, co nového se běžně vzdělaný člověk, hrdý co, že vše kolem Husa zná ze školy, filmů a možná i četby, nakonec ještě dozví. Skvělé provětrání zasutých znalostí u starších a svěží zavlažení suchopárných informací ze školy mladším.

 

Úvod do tématiky musel být autorsky nejnáročnější. Tři papežové, rozvrácená církev a její boj o vnitřní moc. Koncily, mor, chaos 14. a 15. století… Ale je to srozumitelné. Následující komiks o Husovi je umístěn správně. Jinak by toho bylo moc naráz.

Následuje vznik a dílo reformátorů. Od Viklefa po Husa. Osoby, příběhy, otázky a odpovědi. Komiks o Václavu IV. je předěl na oddech. A příběh není tak plochý, jak ho známe, nebo si pamatujeme ze škol. Najdou se i pikantérie, o nichž jsme se ve škole ani neučili. 

A zase čtení. Houf českých církevních reformátorů. Pevných i vrtkavých. A čtyři pražské artikuly, reforma – či počeštění - Karlovy univerzity, a další střípky a střepy dějin. 

Nakonec se dostaneme zase ke komiksu. Jan Želivský, a začátek husitského hnutí tak, jak ho známe zidealizované od Jiráska. Tady si k tomu doplníme, o co šlo a proč.

 

Závěr je epilogem. Husův odkaz. Psané dílo a jeho výklady či komentáře z pozdějších dob.  Kdyby nic, tak z knihy vzejde povýšení národního sebevědomí. Což dnes potřebujeme. Češi totiž tenkrát tvořili dějiny Evropy, a to je něco, co stojí za připomenutí.

 

Titul:. Ve jménu Husa - Zrození kalicha

Autoři: Zdeněk Ležák, Michal Kocián (ilustrace)

Vydání: 1

Počet stran: 154

Doporučená cena: 399 Kč

www.albatrosmedia.cz

 

 

Zdeněk Ležák

se  narodil v roce 1974 v Praze. Povoláním je to novinář a publicista. Absolvoval Literární akademie Josefa Škvoreckého. V redakcích časopisů pro děti působí od roku 1999, od roku 2008 je šéfredaktorem časopisu ABC. Zaměřuje se především na tvorbu pro děti a mládež a tematicky pak na moderní technologie a historii. Web autora www.zdeneklezak.cz

 

Michal Kocián

se  narodil v roce 1960 v Praze. Ilustroval řadu knih pro mládež a od 80. let přispívá do komiksových časopisů. Inspiraci pro komiksy čerpá především u francouzských výtvarníků a také z tvorby Káji Saudka. Spolupracuje například se scenáristy, jakými jsou V. Šorel, V. Toman, Gutwirth a Z. Ležák, s nímž připravil už  knihu Stopa legionáře.

 

 

O nakladatelství Edika

Uvádí na trh knihy určené nejen dětem a mládeži, ale i jejich rodičům a pedagogům. Jejich moderní učebnice sledující trendy ve vzdělávání pro všechny věkové skupiny a stupně pokročilosti. Součástí knih jsou i oblíbené zvukové či multimediální CD a DVD nosiče, které jsou (v případě jazykových učebnic a příruček) namluveny rodilými mluvčími.

K nejúspěšnějším titulůmz Ediky patří Pravidla českého pravopisu, České pověsti pro malé děti, Malý vědec a Mezi námi předškoláky 3-5 let.

Albatros Media a.s.

je mediální společnost nabízející pod značkami 12 samostatných nakladatelství (Albatros, BizBooks, CooBoo, CPress, ComputerPress, Management Press, Edika, Motto, Plus, XYZ, Fragment, B4U Publishing) a v koedičním projektu s ČT Edice České televize široké spektrum mediálních produktů - knih, e-knih a audioknih.

Navazuje na ALBATROS nakladatelství a.s., jejímž je právním nástupcem a které od vzniku v roce 1949 vydalo přes 10 tisíc titulů v celkovém nákladu více jak 350 milionů výtisků.

 

Albatros Media a.s.

Na Pankráci 30/1618

140 00 Praha 4

 

Kontaktní adresa internetového obchodu:

Albatros Media a.s.  - pobočka Brno

IBC

Příkop 4

602 00 Brno

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA: 800 555 513 (pondělí - pátek 8.30-16.30 hodin)

e-mail: eshop@albatrosmedia.cz

 

 

Hodnocení:  99 %

 Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková, Albatros