Zdeněk Košek: ´Život v díle´ aneb když vědomou tvorbou bojujeme s nemocí

15.07.2014 14:33

Chodovská tvrz – Praha

Velká galerie

1. 07.  - 31. 7. 2014

 

Výstavs obrazů ´Život v díle´  je výběrem děl z celé dosavadní tvorby Zdeňka Koška  a svým názvem odkazuje na zrcadlení se života autora v jeho tvorbě. Na vernisáži  jsme se setkali se sympatickým autorem osobně (na foto uprostřed) .  Výstavu mimo jiné plnou barevných a malebných obrazů Koška, z nichž některé, zejména z období 90. let,  připomínaly  Vincenta van Gogha, připravila agentura anyArt.

 

Co jsme vyčetli na panelech (výběr)

Výstavu jsme doplnili panely podle životních období Zdeňka Koška, kde se dozvíme podrobnosti  (chronologicky) o jeho tvorbě od začátku nemoci až po současnost. A stojí to za to vyhradit si čas na jejich přečtení…

 

 • Pro malby opět cíleně volí podklad, pracuje s kompozicí a barvou a uvědomuje si její působení na diváka. Kdy si chce od malby odpočinout, tak se upíná ke kresbě, volí malé formáty a kreslí pouze tužkou, nepoužívá barvy.
 • U některých autorů nemůžeme hledat souvislost mezi životní situací a tvorbou ze současné doby.  Ovšem u Koška platí, že co se mu v životě přihodilo, projevilo se i v jeho tvorbě, ať už šlo o obrazce či malby. Jeho tvorba funguje jako deník vedle jeho psaných deníků. Pro tvorbu autora je důležitý běh života, jeho funkčnost. Věří ve vědu, která jej neustále nutí zkoumat nové a nové věci. Je jeho pevným bodem, od kterého se může odrazit.

Osobně důležité období bylo pro Zdeňka první pol. 80. let, kdy ve své tvorbě následoval Vincenta Van Gogha. „Vincent ve mně je, ať chci nebo nechci. Holanďan kontra Čech, spojil  je podobný osud, dělí je téměř století. “

 • s menšími ozvěnami trvalo van goghovské období ještě v 90. letech
 • jeho některé práce vypadají složitě, ale jejich základem je prostá realita, zážitek a věda. …

 

Ze životapisu Zdeňka Koška

 • 22. 11. 1949 v Duchcově se narodil
 • 1973 – 1974 – studium střední grafické školy v Praze na Smíchově, po roce odešel
 • vyrůstal v Ústí nad Labem, které je nejen jeho domovem, ale také inspirací pro jeho tvorbu
 • do roku 1985 pracoval 15 let jako typograf v Severografii , a zároveň byl autorem karikatur a kresleného humoru v regionálních novinách
 • jako samouk se věnoval malbě a kresbě již od mládí
 • dvakrát ženatý, z druhého manželství s Olgou má syna Přemysla, po rozvodu se mu spustila  psychická nemoc (schizofrenie)
 • od počátku 80. let se u něj postupně začala projevovat schizofrenie
 •  jeho kontinuální malířskou tvorbu přerušila nemoc začátkem 90. let
 •  

  kvůli nemoci odešel do předčasného důchodu a jeho malířská tvorba se začala pomalu proměňovat
 • v roce 1990 kvůli silnému propuknutí schizofrenie vyměnil štětec a plátno za fix a papír a začal tvořit obrazce. V tomto období se věnoval jedinému tématu – meteorologii. Pod vlivem nemoci věřil, že je schopen ovládat počasí, pomocí kterého měl vliv na chod světa.
 • po zaléčení se postupně od poloviny 90. let vrátil k malbě a tvoří dodnes
 • náměty pro svou tvorbu čerpá především ze svého okolí a z lásky k meteorologii
 • je znám především jako umělec art brutz barevných tónů volí světlejší, mezi kterými výrazně dominuje žlutá-okrová a modrá barva, což vychází z lásky k nebi, k počasí.
 • jeho obrazce z let 1990 – 1992 má ve své sbírce art brut např. francouzský sběratel Bruno Decharm

Když vir dokáže porazit člověka,

Proč já bych nemohl zápasit s bouřkovým mrakem.

 

Rozum člověk nemůže dostat,

Musí si ho pustit…vůlí!!!

 

Život očekává od nás – ne opačně.  Z.K.

ART BRUT

Obrazce Košky v letech 1990 – 1992, které vznikaly pod vlivem nemoci, jsou odborníky na základě příčin a způsobu vzniku řazeny do oblasti art brut…. Tematice počasí se Košek věnuje od dětství. Zajímal se a stále se zajímá o meteorologii, astronomii, pohyb, matematiku, fyziku a chemii.  Velké změny v jeho životě měl dopad na jeho psychiku i na jeho tvorbu. Tělo si samo hledalo cestu skrze výtvarné umění, jak se ubránit před bolestí vnějšího reálného světa. V psychóze začal vytvářet obrazce o počasí a nejen o něm. Veškeré obrazce dělal  bez jakékoliv přípravy a jejich počet se v období let 1990 – 1992 pohyboval okolo 2000 až 3000 kusů.

Základem obrazců je počasí, které je pro Zdeňka projevem sexu v přírodě. Bouřka je podle něj orgasmus přírody. Stejně jako člověk existuje jako muž a žena, tak také v přírodě vidí tyto dva organismy. Mužský a ženský princip nachází v  počasí, kde střetnutím dvou různých faktorů vznikne  jeden nový, např. střetnutím studené a teplé fronty vznikne mrak.

Černá barva mu evokovala tmu a smrt, černá na bílé parte….

Jako podklad  pro tvorbu obrazců používal atlasy,sešity  a časopisy….zachycoval zvuky, mluvu lidí, barvy, počasí, vše, co  se okolo něj dělo…

 

 

Kurátorka: Lucie Vojtíšková

Grafická úprava: Zdeněk Tuka

 

Chodovská tvrz

149 00 Praha 4

Ledvinova 9

www.anyart.cz

Galerie Chodovské tvrze je otevřena:

každý den mimo pondělí v době od 13.00  do 19.00 hodin

Vstupné: 50 Kč/30 Kč

 

Spojení:  metrem C- stanice Chodov, pak 10 minut chůze podle šipek

Hodnocení:  75 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka