Zdeněk Kirchner: Bez názvu/Untitled aneb proč zázraku jménem Kirchner pšenka v Paříži nekvetla?

21.06.2016 15:24

Museum Kampa/Konírna –  Nadace Jana a Medy Mládkových - Praha

21. 6. – 4. 9. 2016

 

 

Na tiskové konferenci a vernisáži nové výstavy, tentokrát poslední v měsíci červnu, kdy jsme zahájili celkem 4 výstavy, jsme se dozvěděli, že Museum  Kampa se ve spolupráci s Muzeem umění a designu v Benešově a Občanským sdružením Paměť Jiřího Vovse rozhodlo uspořádat výstavu umělce, Zdeňka Kirchnera, jehož dílo bylo u nás neprávem opomíjeno v důsledku dějinných zvratů v 2. pol.  20. století. Návštěvníci Musea Kampa mají tak jedinečnou příležitost zhlédnout průřez Kirchnerovy tvorby (zejména jeho šifrovaná poselství), který zahrnuje jak období do roku 1968, kdy působil na tuzemské scéně, tak ve francouzském exilu až do své předčasné smrti. 

 

Vernisáž výstavy  uvedl JUDr. Jiří Pospíšil slovy, že čím kratší výstava, tím delší vernisáž se koná,   přičemž přivítal tři hlavní dámy večera, paní Medu Mládkovou, paní Kirchnerovou - vdovu po umělci Zdeňkovi Kirchnerovi, která na posmrtnou výstavu svého manžela přijela podívat  až z Paříže a paní hraběnku Nosticovou, přičemž Pospíšil nepohrdl jejím darem, jejím plyšákem. Paní Nosticová je také patronkou Werichova domu. No, vůbec byla atmosféra vynikající jako vždy, zejména, když nám ještě k tomu hrál Jiří Stivín.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž zahájil skálopevný historik umění Jiří Šetllík, poté rovněž nadšeně promluvil kurátor výstavy David Železný, a na závěr se rozhovořil  o této výstavě na Kampě velmi pochvalně ředitel Muzea umění a designu v Benešově v rámci podpory českého venkova. 

 

Název výstavy vznikl na základě převládajícího označení děl Zdeňka Kirchnera, který málokdy svá díla pojmenovával a jen sporadicky je datoval. V Kirchnerově tvorbě se protla kaligrafie, lettrismus, informel a neklidná jazzová linka. Zhlédneme vystavená díla vzniklá jak v Praze, tak plátna pařížská, kdy pracoval na dosah Jiřího Koláře a stal se členem mezinárodního uskupení Signes Espaces.

                    

Osud i díla Zdeňka Kirchnera vypráví silný příběh o době, v níž žil. Kirchnerovy emocemi, gesty a muzikalitou obdařené obrazy dokážou skvěle zpřítomnit příběh individua v běhu dějin, jedince proti všem, obdařeného silnou touhou po sdělení a sdílení, jehož tvůrčí přístup charakterizuje spontaneita, bezprostřednost a vzrušený rukopis příbuzný jamům a improvizacím, sólům i orchestracím jazzové hudby.

 

 

Kirchnerovy obrazy je možno chápat jako dramatické vizuální básně, které čteme očima a beze slov můžeme vnímat nejen viditelné znaky a stopy štětce, ale i hudbu, kterou v nás tvary probouzejí.

 

Zájmem o vyjádření zvuku malbou se Kirchnerův přístup blíží kosmickým harmoniím na obrazech Františka Kupky.

 

Zatímco Kupka hudbu sfér vnímal skrze plnost a rozkvétání zvuků Bachovy Fugy, o půlstoletí pozdější Kirchnerova plátna jsou popsaná a poškrábaná spíše synkopicky, v souladu s mnohem rychlejší, neklidnější a rozpornou pozdní modernitou. V mnohotvárných písmových znacích, které narušují monochromní plochu, se projevuje umělcova touha po svobodě a bytostný vzdor.

 

Ani Kirchner, stejně jako většina ostatních československých exulantů v exilu neprospíval, těžko se přizpůsoboval pragmatickému světu, některé jeho pozdní práce jsou poznamenány melancholií a hlubokým steskem. Příznačné je, že za zájmem o písmo u Kirchnera nestojí vlivy zahraničního umění, ale rukopis jeho maminky.

                                 

Zdeněk Kirchner - malíř, grafik, ilustrátor, typograf – milovník jazzu a solitér

  • * 18.5.1934 v Jablonci nad Nisou
  • 1955 – 1961 studium na Vysoké školě uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru  prof. Adolf Hoffmeistera
  • od 1969 – žil v exilu ve Francii
  • od  1977 byl členem skupiny Espace - Ensemble de signes
  • + 9.1987 Fontenay-le-Fleury, Francie

Umělecká díla byla převezena z Francie zpět do Čech Jiřím Vovsem v roce 1992. Zprvu je opatrovalo Občanské sdružení Paměť, které se snažilo o zvýšení povědomí o díle Zdeňka Kirchnera. Od roku 2013 je podstatná část díla uložena v Museu designu a umění v Benešově.

 

Doprovodné programy

  • 14. 7. 2016/18.30 hodin:  komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Davidem Železným

60 Kč plné vstupné/40 Kč zlevněné vstupné

 

  • komentované prohlídky s lektorem Musea Kampa (i v anglickém jazyce), rodinné dílny a workshopy pro školy a letní tábory je možné objednat na e-mailu rezervace@museumkampa.cz
  • pro více informací k doprovodným programům volejme +420 257 286 147

           

Kurátoři výstavy: David Železný, Jiří Voves

 

118 00 Praha 1

U Sovových mlýnů 2

Máme otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin

www.museumkampa.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková