Zdeněk Hůla aneb jen tak mávat rukou…

22.02.2018 15:03

Topičův  salon  - Praha

6. 2.  – 7. 3. 2018

 

 

Na první vernisáži 2018, na zahájení výstavy k významnému jubileu Zdenka Hůly, výstavy, kterou pořádá Společnost Topičova salonu, z. s., byl (usměvavý) autor výstavy Zdenek Hůla osobně přítomen. V expozici zhlédneme jak obrazy, tak sochařské objekty a fotovýstavku Hůlových sochařských instalací v exteriéru.

 

Malíř, sochař a pedagog Zdenek Hůla se letošního února dožívá 70 let.

 

Zvykli jsme si, že v této chvíli většina z nás začíná vážně bilancovat.

Nicméně i tyto hranice se stále posouvají a mnozí jsou naopak vitální až dost,

aby se soustředili spíše na své budoucí kroky.

 

Zdenek Hůla patří právě k takovým osobnostem,

které navíc svou profesí žijí neustále a svůj život natolik propojili s  tvorbou,

že se jen těžko hledají hranice mezi pouhou jejich existencí a uměleckou řeholí.

Proto je tato výstava jen jedno z mnoha dalších zastavení,

které nám jistě v zápalu svého úsilí ještě nabídne.

Přes keramiku, která mu byla v počátcích především živobytím,

se od svých malířských základů velice brzy propracoval k trojrozměrné práci.

Ta postupně vstřebávala složitější a závažnější obsahy,

tak jak se Zdenek věnoval soustředěnějšímu studiu filozofie

a díky okruhu svých blízkých a přátel získával také poznatky z oblasti matematiky a astronomie.

Začal vnímat svět komplexněji a tak se celkem záhy odpoutal od figurální tvorby k abstrakci,

která mu poskytovala mnohem širší prostor

k transformaci často velice souhrnných témat a peripetií naší existence do struktury malby či objemu sochy.

Od drobných instalací, které vznikaly z bezprostřední inspirace přírodními materiály,

zejména dřevem v jeho přirozené formě, které konfrontoval s například s exaktně vymezeným prostorem,

se postupně propracovával k výrazně monumentálním dílům jak na obrazové ploše,

tak v trojrozměrných dílech.

Kámen postupně zaujal dominantní postavení a žula, syenit a mramor jej lákaly nejvíc.

Trvanlivost a odolnost těchto materiálů se stala jednak důležitou výrazovou složkou jeho díla,

ale postupně také výzvou k sisyfovskému souboji s tímto symbolem setrvání v čase.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kámen se v jeho rukou nejdříve rozpadá na menší elementy, které jsou však opět přitahovány do

pomyslného středu magnetickou silou myšlenky.

Později přes svou obří váhu a objem začínají

levitovat v prostoru díky Zdenkově odvaze

a odhodlání vztyčit balvany

na systém skleněných  podpěr.

Efekt je ohromující, jemu však nejde pouze o něj.

Přes svůj hluboký respekt k přírodním zákonům,

neodolá pokušení konfrontovat se s nimi a relativizovat jejich platnost.

Tato napohled dokonalá iluze v sobě ve skutečnosti pojí inženýrskou rozvahu a dobrodružnou uměleckou vizi.

Fascinující dojem vznášející se masy a magické spojení tří základních elementů

- kamene, skla a  světla -

má navzdory statickému zakotvení objektů intenzivní kinetický efekt,

a to i bez asistence moderních technologií.

Za desítky let této orientace vyspělo jeho pojetí sochy k těm nejmonumentálnějším hodnotám,

jaké od exteriérového díla můžeme očekávat a oslovuje esteticky i obsahově,

neboť Zdenek Hůla je

bytostně zaujat sochou a jejím sdělením,

stejně jako  materiálem a jeho zpracováním.

Vedle to ho je obdařen silnou intuicí pro příslušného genia loci a

své realizace dokonale stmeluje s daným prostředím.

 

Dokladem toho jsou nejen jeho veřejné realizace,

ale i léta zdokonalovaný areál jeho soukromé zahrady,

kde se každý detail stává součástí promyšleného celku.

Tento gesamtkunstwerk má přes svou intimitu rovněž řadu  monumentálních kvalit,

které nespočívají sice v rozměrech jednotlivých objektů,

ale v jejich  potenciálu,

který nabízí četné varianty dalšího vývoje každé jednotlivé myšlenky.

Zdenek Hůla

představuje v tomto ohledu jednoho z mála pokračovatelů specifické české tradice sochařství,

kterou v avantgardní éře 20. a 30. let

ztělesňovali sochaři se zvláštní citlivostí pro místo

jako Hana Wichterlová, Bedřich Stefan, Josef Wagner a Josef Kaplický.

Jako malíř a sochař je tvůrcem rozsáhlého díla, které zatím nebylo komplexněji zhodnoceno.

Jeho kvality spočívají v kontemplativní atmosféře geometricky a gesticky formulované malbě

a v monumentálně pojatém skulptivním sochařství, charakterizovaném neobyčejně citlivým

přístupem ke klasickým materiálům.

 

V centru umělcova zájmu

jsou stejnou měrou matematické a stereometrické vztahy v našem drobném světě i v kosmických dimenzích.

Jeho myšlení je však v důsledku polarizováno a racionální a emotivní složky se v jeho díle neustále prolínají.

Hůlovo malířské i sochařské dílo zůstávají stále myšlenkově těsně spjaté

a se stejnou naléhavostí zkoumají

základní principy a souvislosti světa lidí, přírodních zákonů a víry.

Zdenek Hůla mimo jiné patří ke generaci umělců, která se významně postarala o zachování

kontinuity v letech normalizačních, kdy oficiální dogmata vytlačila opravdové umělecké snahy na okraj či do podzemí.

Společná aktivita bratrů Jiřího a Zdenka Hůlových, spjatá s Galerií H v Kostelci nad Černými lesy,

je dnes již legendární vzpomínkou na místa tehdejší resistence.

Neoficiální výstavy s tematickým zadáním a debaty se zástupci vědeckých profesí

byly pro mnohé povzbuzením a oporou v normalizačním marasmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdenkova generace se paradoxně ocitla

po roce 1989 opět poněkud na okraji současné výtvarné scény.

 

Společnost zapomíná na jejich nepopiratelné zásluhy,

které resuscitovaly naši výtvarnou scénu v období,

kdy se za to nesklízely granty a mediální pozornost, ale ´čestná místa´ na režimních černých listinách.

I když je většina z nich poctěna pedagogickými posty, jejich nejaktuálnější volná tvorba zůstává publiku stále poněkud utajena.

Proto je snad příznačné, že se památník na místě internačního tábora v Letech z roku 1995,

který je navzdory tomu, že patří k nejdůstojnějším a sochařsky nejinvenčnějším kommemorativním dílům naší posametové éry,

stal neviditelným.

Naše politická reprezentace k němu sice pravidelně klade věnce,

přesto paradoxně slyšíme z jejích úst i v tisku, že je zde potřeba vztyčit chybějící památník.

Zdenek Hůla však nepřestává i přes taková hořká sousta věřit v sílu umění a pracuje intenzivně dál. „

(text: Magdalena Juříková)

 

Zdenek Hůla

  • 25. 2. 1948 v Praze
  • 1963 -1966: studium na SVVŠ Český Brod
  • 1996 – 1972: studium na AVU (Karel Souček)
  • Vyučuje na PF UK
  • 2002: docentura (VŠUP)

 

Výstavu věnujeme památce Olgy Hůlové, která byla po celý život Zdenkovi duchovní i praktickou oporou a byla i iniciátorkou této výstavy. Opustila nás dříve, než se z ní mohla spolu s námi těšit.

 

Kurátorka výstavy:  Magdalena Juříková

 

110 00 Praha 1

Národní 9

www.topicuvsalon.cz

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

P. S.

Pavel Vašíček (* 17. ledna 1944, Kyjov - 5. února 2015, Praha)

Za www.www-kulturaok-eu.cz 

si dovolujeme vzpomenout na Pavla Vašíčka,

náhle zesnulého právě před třemi lety v těchto únorových dnech,

velkého milovníka umění a filantropa,

jenž  byl od roku 2008 duší obnovené galerie Topičův salon.

Velice nám chybí jeho nadšený a zasvěcený přístup k výstavám,

kdy jsme se setkávali s jeho rozjásanou tváří, když nám sděloval,

že se výstava a její vernisáž zase tak krásně povedly!

Ty krásné časy jsou pryč a Topičův salon jej podle nás postrádá...

genius loci galerie totiž vždy tvoří také

-

galerista zapálený do věci, coby hřejivá osobnost...

Nezapomínáme!