Zdeněk Fránek: Míra & Měřítko aneb když i architektura může vyvolat také hněv veřejnosti…

19.05.2016 14:25

Galerie Jaroslava Fragnera – Praha

19.  5. – 24. 7. 2016

Na vernisáži nové výstavy ´ Fránek Architects:  Míra  & Měřítko ´, kde  Galerie Jaroslava Fragnera představila tři realizace předního  tuzemského ateliéru Fránek Architects, a to  z poslední doby. Takže, jak se současná architektura dotýká veřejnosti, můžeme zhlédnout na vystavených modelech, a to rozhlednu Skywalk na Dolní Moravě, studii bytového domu Face House v Praze a energeticky soběstačný komerční objekt Liko Noe. Profesor Zdeněk Fránek (na foto vpravo) byl osobně přítomen a s Danem Mertou výstavu zahájil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Skywalk v areálu Dolní Morava/Stezka v oblacích
 • je to rozhledna Skywalk (o výšce 58 metrů) v areálu kdysi ospalé obce Dolní Morava
 • oba materiály dřevo i speciálně vyrobená ocel jsou zatím vizuálně zřetelně odlišeny, ale přes několik  zimních období se sjednotí do stříbřitě šedé a věž tak získá finální podobu
 • věž  byla postavena za půl roku
 • odvážné hmotové řešení a sofistikovaná konstrukce zaujaly nejen domácí, ale i zahraniční odborníky, i díky neotřelému uchopení míry a měřítka v místě vzniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Obličejový dům /Face House
 • bytový dům Face House, navržený do proluky vedle pražské Nemocnice Na Františku, rozpoutal debatu i mezi laickou veřejností
 • je to dům materiálově kvalitní, ovšem s průčelím netypicky členěným na obličejové masky zbavené všech ostrých rohů
 • Fránek cítil, že právě takto má esence pražských Stínadel vypadat
 •  nikdo nemohl tušit, jak velkou mediální vřavu toto rozhodnutí vyvolá
 • zvláštní na kauze je to, že celý humbuk přišel až s velkou časovou prodlevou
 • projekt ležel na stolech úřadů několik let
 • (celý proces od původního návrhu trvá 18 let)
 • na výstavě můžeme zhlédnout video z demonstrací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Liko Noe
 •  energeticky pasivní technologické centrum Liko Noe vyrostlo ve Slavkově během 27 dnů
 • pracuje pouze s energiemi, získanými z přírodních zdrojů
 • pokrokové technologie a celková konstrukce objektu ukazují, kam by se mohla či měla ubírat architektura a stavitelství v budoucnosti
 • na výstavě můžeme zhlédnout video z provozu firmy Liko-S
 • www.liko-noe.com
 • www.liko-s.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Každoročně připravíme několik výstav, které si všímají často křehkého vztahu mezi architekty a uživateli. Snažíme se dotýkat i palčivých témat, které souvisejí s estetikou nebo přijímáním na svou dobu odvážných staveb. U Zdeňka Fránka je právě toto klíčové. Záměrně se pohybuje na hraně. Nejde ani tak o provokaci, jako spíše o zjišťování, kde se nachází míra tolerance, představivosti a empatie veřejnosti,"

vysvětlil Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera

 

 

Ostatně, nemalý díl vizionářství je společným jmenovatelem pro většinu realizací a záměrů Zdeňka Fránka a jeho spolupracovníků. Už tím pronikají do životů uživatelů i diváků intenzivněji a častěji, než je u současné české architektury obvyklé.

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes odlišnou typologii, konstrukci či technologie spojuje všechny tři projekty nevšední míra intervence a intervence. Atakují veřejnost a kladou otázky abstrahující od samotné disciplíny architektury. Posunují a definují míru tolerance, představivosti i empatie. Samotná výstava jde vstříc percepci diváků a uživatelů svým interaktivním pojetím, založeným intenzivním vnímání prostoru a prostředí staveb.

 

Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

 • architekt a pedagog, od 2012 děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci
 • narodil se roku 1961 v Boskovicích
 • studium na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně
 • působil na Útvaru hlavního architekta v Blansku
 • 1989 založil firmu Fránek Architects
 • věnuje se projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí
 • https://www.franekarchitects.cz

 

OPEN AIR ARENA 2016

18. 5. 2016 – 30. 9. 2016

 

Letní multižánrový kulturní festival - dvorní trakt Betlémské kaple

 

Zahájili jsme již 5. ročník letního festivalu Open Air Arena Betlémské náměstí, který v sobě zahrne široké spektrum kulturních akcí od architektury a umění přes koncerty, divadla a performance až po site-specific projekty a dlouhodobé výstavy. Vyvrcholením celého festivalu bude opět Betlémská kulturní noc 20. září, kdy ožijí galerie, kavárny, obchody a další organizace v blízkosti Betlémského náměstí.   V rámci vernisáže výstavy vystoupilo autorské duo a  Debbi Love a písničkář Kapitán Demo.

 

 

110 00 Praha 1

Betlémské náměstí 5a


web <https://www.gjf.cz/>| facebook
<https://www.facebook.com/fragnerka?fref=ts>| instagram
<https://instagram.com/galeriejaroslavafragnera/> | slideslive

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková