Zdeněk Adamec: ´Petruška a barevný svět´ aneb je krásné stále věřit v dobro věcí

02.06.2014 09:19

Ars Diva Galerie – Praha

21. 5. – 6. 6. 2014

 

Vernisáží v úterý 20. května 2014 jsme zahájili v pražské Ars Diva Galerii výstavu obrazů a kreseb Zdeňka  Adamce: ´Petruška a barevný svět´. Úvodního slova se ujala Bohuslava Gabrielová, o hudební zážitek se postaral houslista Jan Kvapil. Adamec oslavil nedávno své osmdesátiny. Ve své tvorbě navazuje na kubistické a futuristické pojetí figurálních kompozic. V jeho obrazech a kresbách převládá barevnost a pohyb, které umocňují živost jeho prací. U figurativních motivů sleduje úspornou formu výrazu - což je patrno především u Adamcových obrazů s hudebními náměty, postavami klaunů a idealizovaných bytostí. Jak nám osobně pan Adamec řekl, maluje lidem pro radost….a také na vernisáži byla radost se na jeho obrazy dívat….

 

Ze životapisu

* 9. února 1934 v Praze

 

 • Maturuje na Drtinově gymnáziu v Praze
 • Studuje  u malíře Cyrila Boudy a sochaře Karla Lidického výtvarný obor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praze
 • Absolvuje obor profesury kreslení a malby pro střední školy.
 • Zájem o výtvarné umění projevuje již od dětství
 • Prastrýc Jindřich Pištěk byl akademickým malířem, žákem Brožíkovým a Hynaisovým
 • Černá 50. léta minulého století  - v roce 1957, po tzv. ´maďarských událostech´, se podílel na sepsání prohlášení o nesouhlasu s těmito událostmi, které mělo být doručeno do Rádia Svobodná Evropa
 • Byl zatčen a uvězněn na 8 let -  jako politický vězeň v uranových dolech v Bytízu u Příbrami. Po amnestii v roce 1960 se  k práci ve školství a výtvarné oblasti nadlouho vrátit nemohl a byl nucen vykonávat různá dělnická povolání
 • Malovat  nepřestal, a když pracoval několik let v Národním divadle jako stavěč kulis, mohl svá díla vystavovat pod svým jménem v Divadelním klubu.
 • Hudba a balet se stávají častým motivem děl Zdeňka Adamce
 • V roce 1968 se díky krátkému politickému uvolnění dostal možnost vyslání k dvouměsíčnímu studiu metodiky výtvarné výchovy do Anglie
 • Po roce 1968 mu bylo povoleno znovu pracovat ve školství, kde zůstal až do roku 1989
 • V roce 1990 se z politického vězně stává ředitelem školy
 • Krátce před odchodem do důchodu v roce 1990 doprovází manželku na její pracovní pobyt do jižní Francie, kde strávil dva roky. Je okouzlen barevností krajiny v Provence a Landue d'Oc. Díky Radnici v Nimes a francouzským přátelům je mu zde umožněno vystavovat.

 • Krajinářské náměty Zdeňka Adamce jsou ovlivněny barevností jižní Francie. Po návratu do vlasti se věnuje pouze výtvarné tvorbě. Rodák z Prahy a naturalizovaný Hanák v současné době žije a tvoří ve svém ateliéru na Prostějovsku a je členem Sdružení umělců Moravy a Slezska.

 

Ars Diva Galerie

Praha 1

Pštrossova 2

 

Máme otevřeno:

pondělí – pátek:  13.00 – 18. 00 hodin

Vstup: volný

Hodnocení:  80 %

 

www.arsdiva.cz

 

 

 

"Umělci jsou jako děti. Často třou bídu, ale prý jsou tady hlavně proto, aby rozdávali radost, a nejvyšší odměnou je jim úsměv a uznání publika."

(Arif  Salichov)

Ing. Olga Koníčková (zdroj:  tz, art-tour.cz)

Foto: autorka