Zdena Šafka: Za tím aneb strom, kámen a ticho podle Šafky

27.09.2017 14:02

Galerie Václava Špály – Praha

8. 9. – 22. 10. 2017

 

 

Na vernisáži nové výstavy Za tím v Galerii Václava Špály, malířka Zdena Šafka představila své abstraktní obrazy, své akryly na plátně, obrazy inspirované přírodou. Podzimní čas v Galerii Václava Špály tak patří obrazům malířky Zdeny Šafky. Její tvorba se v posledních letech přesunula od člověka k přírodě, k harmonii vyjádřené v celku i detailu.

 

„Tomu, kdo chce,

tím vytváří prostor pro imaginaci a návrat do velmi rozmanitého konkrétního světa.

Jinému nabízí místo zmizelého objektu uspokojení z barevné a tvarové kompozice,“

řekl k nové výstavě v Galerii Václava Špály její kurátor Pavel Lagner.

 

Název výstavy ´Za tím´ vyjadřuje emoce malířky spojené s její tvorbou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Protože důležité je nejen to, co je vidět na první pohled, ale hlavně, co je za tím.

Co stojí v pozadí všech událostí nebo obrazů,“

řekla k názvu výstavy Zdena Šafka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeninu tvorbu sleduji už téměř 20 let. Nepamatuji se, že by v souvislosti se svou prací Zdena někdy spontánně použila slovo abstrakce. Jako introvert se o své práci vyjadřuje zřídka. Pro ni je důležité, jaké emoce dílo vyvolá, jak působí na diváky a na ni samotnou, nikoli teoretické popsání nebo zařazení do nějakého směru. Od počátku tvorby u ní dochází k prolínání polohy blízké konkrétnímu smyslovému vnímání skutečnosti s jejím tvarově a barevně zjednodušeným zobrazením.

 

V některých obdobích převáží jedno, jindy druhé. Přesto ani v té nejabstraktnější formě nejde o odtržení od toho, co je jejím reálným předobrazem. Naopak čím víc z celistvého vjemu něco vyděluje, čím víc uvolňuje a osvobozuje barvu a světlo, tvar, linku či obrys, tím víc se blíží nejen podstatnému, ale překvapivě i konkrétnímu.

 

 

Zdena se ve své bohaté tvůrčí minulosti věnovala rovněž gobelínům,

jejichž směřování k abstrakci bylo dané už vlastní technologií.

Volba hrubé vlny, a s tím související charakter vazby a redukovaný počet barev

ani neumožňovaly vytvoření věrného textilního obrazu na způsob středověkých tapiserií.

 

U velkoformátových gobelínů ´hlav´ byl výsledkem zjednodušování důraz na jejich výraz. U další řady tapiserií pak úplně opustila zobrazení objektu a soustředila se už výhradně na geometrické tvary, barevnost a nenápadné, ale nápadité změny tkané struktury. Výsledný vjem je tak vyvolán vzájemným působením barevných ploch.

 

Zkušenost z tkaných gobelínů byla určující i pro její další výtvarný projev. Podobnou cestou se totiž vydala i ve své malbě. Téměř současně Zdena dospěla k obrazům zjednodušených ´hlav´, u nichž se během rozjímání až meditace postupně vzdaluje od zobrazeného předmětu. Uvolňuje mysl a dostává se do stavu, kdy už není svázána s konkrétním, hmatatelným, aniž by ho však úplně opustila.

Jednoduché barevné plochy a stylizované profily hlav znázorněné na obrazech samostatně nebo ve dvojicích vyvolávají emoce spjaté bezprostředně s určitým místem nebo s duševním rozpoložením.

 

Poslední tři roky se Zdenin zájem přesouvá od člověka k přírodě, k její harmonii, kterou nachází v celku i detailu. Nekonečnost oceánu, les, kámen, shluk vodních řas nebo detail kůry tropického stromu ji fascinuje a postupně se s nimi uzavírá v myšlenkách. Vyčleňuje jednotlivosti, pohrává si s nimi, postupně je pitvá, až jim propůjčí samostatnou existenci. Tomu, kdo chce, tím vytváří prostor pro imaginaci a návrat do velmi rozmanitého konkrétního světa. Jinému nabízí místo zmizelého objektu uspokojení z barevné a tvarové kompozice. Oběma však předkládá obrazy podmanivé svou křehkou rovnováhou, která v sobě skrývá napětí. (text: Pavel Lagner, kurátor)


Kurátor:  Pavel Lagner

Zdena Šafka Řeháková (*  1953 v Praze)

  • studia:  1974 – 1981 VŠUP -  vystudovala obor textilní výtvarnictví na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
  • navrhovala módu, školní uniformy, sportovní oblečení pro českou olympijskou výpravu i divadelní kostýmy;  tkala velkoformátové gobelíny
  • poslední desetiletí se ale už věnuje výhradně malbě

 

 

 

110 00 Praha 1

Národní 30
Máme otevřeno denně: 11.00 – 19.00 hodin

 


 

VSTUPNÉ

základní vstupné | 40 Kč
studenti | 20 Kč
senioři nad 60 let a ZTP, děti do 15 let, studenti uměleckých škol | zdarma

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

www.safka.cz