Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy aneb když se octneme na rozhraní umělecké výpovědi a terénního výzkumu

14.03.2018 12:26

Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro

14. 3. – 17. 6. 2018

 

 

Vernisáž nové výstavy Zdeny Kolečkové, částečně retrospektivní výstavy Podivná botanika a jiné příběhy (jež zcela nejsou jenom autobiografické), která se konala za enormního zájmu návštěvníků, především z řad renomovaných umělců a kurátorů,   ve 3. patře Colloredo-Mansfeldského paláce, odkud je překrásný výhled na jednu z nejrušnějších pražských ulic, kde by spíš měla být pěší zóna ... Slavnostní akci zahájila ředitelka GHMP Magdalena Juříková, poté dostal delší slovo kurátor výstavy Jiří Černický a na závěr  sympatická autorka výstavy Zdena Kolečková nám všem (zejména GHMP) poděkovala za možnost vystavovat v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výstavních sálech i na chodbách zhlédneme kromě obrazů, maleb i fotografií také několik videoinstalací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné společnosti, ve které dochází ke stále intenzívnější globalizační koncentraci, vznikají přirozeně „post-globalizační“ aktivity, pokoušející se dát důraz na alternativní přístupy, cílící na menší autentická regionální společenství. Pro některé protagonisty takovýchto nemainstreamových aktivit je mnohdy charakteristické, že se zaměřují na průzkum detailních, někdy takřka až skrytých fenoménů, které systematicky a do hloubky definují onen specifický prostor. K takovým průzkumníkům patří i Zdena Kolečková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Její umělecké reference rozkrývají souvislosti zakořeněné v kraji, který byl od začátku 2. světové války drancován i přesto, že patří k těm nejúžasnějším přírodním a krajinným klenotům střední Evropy. Ústecký kraj do značné míry patří, a to až doposud, k nejrozvrácenějším sociálním prostředím v Čechách. Přitom jde o region s hlubokými kulturními kořeny, zakotvenými od pravěku až po období, kdy se stal evropským centrem romantismu, který byl doslova opojen krásou této fantastické krajiny.

 

Výstava Zdeny Kolečkové Podivná botanika a jiné příběhy

kombinuje principy

tematicky ostře koncipovaného aktuálního projektu a

sondy do širšího kontextu dlouhodobého autorčina uměleckého směřování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní osu výstavy tvoří instalace, v nichž rostliny, především léčivé byliny, sehrávají úlohu hybatele konkrétního děje, Zdenou Kolečkovou zasazeného do běhu dějin 20. století, do naší přítomnosti a rovněž do blízké budoucnosti. Tato ´podivná´ botanika přitom zprostředkovaně odráží charakteristické dramatické, tragické, někdy obskurní nebo absurdní situace spojené s údělem jedinců, obývajících prostor střední Evropy.

 

Výstavní částečně retrospektivní projekt Zdeny Kolečkové je možné chápat jako důsledný průzkum její tvorby, která zahrnuje studie s environmentálními či sociologickými prvky, představující apel směrem k upevňování prvků komunitní odpovědnosti – tedy citlivosti k prostředí i k societě, ale také k historii jako jedinému relevantnímu civilizačnímu kontinuu. Autorka v rámci své samostatné přehlídky nabízí ´příběhy´ o hledání kulturní identity, potenciálu autentické lidské ´posedlosti a umanutosti´ navzdory okolním překážkám i urputné nezávislosti v ne zcela příznivých společenských podmínkách.

 

Narativní linie výstavy Zdeny Kolečkové v Colloredo-Mansfeldském paláci tedy v široké a přesto logicky strukturované perspektivě reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové totalitní atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální společenský vývoj s narůstajícími obavami a znepokojením. (text: Jiří Černický)

 

Kurátor výstavy: Jiří Černický

Zdena Kolečková (* 1969 v Ústí nad Labem)

 • studium: 1988 – 1994: PF UJEP Ústí nad Labem - katedra výtvarné výchovy a katedra historie
 • 1993 – 1996: studium na VŠUP Praha, ateliér intermediální tvorby
 • žije a pracuje v Ústí nad Labem
 • vstoupila na uměleckou dráhu v průběhu 90. let 20. století
 • řadí se k tzv. ústeckému okruhu autorů (např. Jiří Černický, Pavel Kopřiva, Daniel Hanzlík)
 • ve své práci využívá fotografie, kresby, malby a prostorové instalace
 • působí jako docentka
 •  na Fakultě umění designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
 •  v Ústí nad Labem (ved. ateliéru fotografie v anglickém jazyce)

 

 

Kurátor výstavy: Jiří Černický

Koordinátorka za GHMP: Olga Malá

Grafické řešení: Tomáš Trnobranský

Jazyková spolupráce a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Karlova 189/2

Máme otevřeno: út - ne 10.00 -18.00 hodin

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.ghmp.cz

 

Doprovodný program

 • komentované prohlídky s autorkou Zdenou Kolečkovou a kurátorem Jiřím Černickým

čt 19. 4. 2018 v 18.00 hodin

čt   7. 6. 2018 v 18.00 hodin

 • výtvarný ateliér pro dospělé a seniory/edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 11. 5. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/ Zkoumání organismů, prostředí a krajiny I.

ne 13. 5. 2018, 15.00 – 18.00/ Zkoumání organismů, prostředí a krajiny II.

pá 25. 5. 2018, 15:00 – 18.00/ Industriální prostředí jako motiv I.

ne 27. 5. 2018, 15:00 – 18.00/ Industriální prostředí jako motiv II.

 

V rámci 1. série výtvarných dílen budeme reagovat na botanickou rovinu výstavy. Materiál výtvarné práce budou představovat biologické vzorky rostlin – různé exempláře z interiéru nebo exteriéru a dále archivní materiály, které si každý účastník přinese s sebou. Pomocí experimentálních přístupů a výtvarných technik (kresba, malba, koláž, asambláž, netradiční techniky) budou účastníci vytvářet umělecké reference o svém životním prostoru. Navazující série interaktivních dílen bude reflektovat citlivost autorky výstavy k životnímu prostředí a k problematice škodlivých látek. Během výtvarného workshopu se dotkneme témat jako dopady průmyslových podniků, životní prostředí a nežádoucí látky. Industriální prostředí a jeho aspekty se stanou motivem pro kreslené a malířské realizace.