Zbraslavský salon 2017 v Praze aneb proč zmizela poezie pro cestující v pražském metru?!

20.12.2017 12:04

Galerie 9 – Praha

19. 12. 2017 - 11. 1. 2018

 

 

 

Na vernisáži poslední předvánoční výstavy Zbraslavský  salon2017, výměnné výstavy s MČ Praha – Zbraslav/galerie Zbraslav, s níž je Galerie 9 v úzkém kontaktu již několik let, jsme zhlédli po dvou letech opět prezentaci tvorby výtvarných umělců z regionu Zbraslav.  Jak připomněla Eva Kořánová, kurátorka Galerie 9, v roce příštím naopak Galerie Zbraslav vystaví práce autorů Salonu Prahy 9.

 

 

Letošní Zbraslavský salon je již 6. v pořadí a opět představuje současnou tvorbu výtvarníků a fotografů ze Zbraslavi, jejího okolí, a hostů z Prahy a ze zahraničí. Mnohé ze zúčastněných autorů už pravidelní návštěvníci Galerie 9 znají, někteří se však letos představují poprvé. V premiéře uvidíme třeba výrazně barevné smalty Evy Heřmanské, obrazy z pauzáku Elzbiety Grosseové nebo nové akryly Karla Práška. Jedním ze dvou zahraničních hostů letošního ročníku je polská výtvarnice Barbara Szyc, jejíž práce jsme u nás mohli vidět na mezinárodních putovních výstavách People-Metr a V zahradě.

 

Větší prostor je letos věnován Janě Majcherové,

oceněné Cenou starostky MČ Praha Zbraslav pro rok 2017

 

Jana Majcherová - knižní ilustrátorka (* 1960 v Prachaticích)

 • po gymnáziu vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze
 • 1998 absolvovala na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem speciální ateliér grafického designu doc. Karla Míška
 • věnuje se funkční typografii, grafickému designu, knižním ilustracím a volné tvorbě
 • ilustrovala více než 30 publikací, převážně pro nakladatelství Cherm a Kalich

V letech 1999 - 2001 vytvořila do živého městského prostoru v projektu Poezie pro cestující rozsáhlou sadu plakátů s poezií,

které doslova rozsvítily vestibuly a vagony pražského metra.

V návaznosti na tyto práce vznikla série serigrafií o rozměru 70 x 100 cm a autorské obrázkové písmo ChermGallery.

 

Symbolem letošního ročníku Zbraslavského salonu je chameleon.

A vskutku: kolik autorů (25), tolik barev, technik, žánrů a pohledů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elzbieta Grosseová
Marta Hadincová
Petr Alois Hampl
Petr Hampl
Ivana Hamplová
Petra Hamplová
Veronika Hanušová
Eva Heřmanská
Barbara Hucková
Mirka Indráčková
Jindřich Kalabza
Eva Kořánová (keramika)


Aleš Krátký
Martina Krupičková
Jana Majcherová
Alena Peltanová
Markéta Pošarová
Karel Prášek


Miloš Prekop
Barbara Szyc
Jana Šafránková
František Tomík
Lucie Vacková


Ludmila Warausová
Eva Línková-Žáková

 

 

Přízemí vysočanské radnice

190 00 Praha 9  - Vysočany

Sokolovská 324

pondělí až čtvrtek 10.00 - 19.00 hodin

Vstup: volný

www.galerie9.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

Zbraslavský salon  - cíl a obsah projektu
Zbraslav je dnes významná kulturně-historická lokalita.

Po úspěšné rekonstrukci Městského domu vznikla v 1. patře reprezentativní městská galerie.

V roce 2009 bylo rozhodnuto uspořádat 1. soubornou výstavu výtvarníků

v nových prostorách galerie Zbraslav pod názvem Zbraslavský salon 2009/ZS 2009.

Zdůvodnění a přínos
Záměrem ZS je představit veřejnosti výtvarné umělce a fotografy, 

kteří žijí nebo tvoří na Zbraslavi a věnují se výtvarným oborům profesionálně.

 Koncepce připravovaných výstav by měla umožnit prezentaci

 nejrůznějších výtvarných technik a postupů od klasických
až k těm současným.

Atraktivním obohacením Zbraslavského salonu by se pro návštěvníky měla stát

kategorie vystavujících hostů salonu.

Autoři z Prahy, Středočeského kraje,

ale  také ze zahraničí dostanou možnost prezentovat svou tvorbu v zbraslavské galerii.

Jako další pravidelnou aktivitu by chtěl Zbraslavský salon plnit funkci vyhledávací,

což znamená, že by také měl objevovat a představovat mimozbraslavské autory,

jejichž tvorba je ale svázána se Zbraslaví.

https://zbraslavsky-salon.krivanek.eu


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zbraslavsky-salon-2013-v-galerii-9-aneb-kdyz-se-lide-domluvi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Kořánová, kurátorka Galerie 9

 • studovala na Vysoké škole pedagogické v Čenstochové (Polsko)
 • 1999: diplom získala v ateliéru umělecké grafiky profesora Ryszarda Osadczyho
 • zabývá se volnou i užitou grafikou
 • v oblasti volné grafiky se věnuje především linorytu,
 • ale i hlubotiskovým technikám - suché jehle, leptu, mezzotintě
 • vytváří grafické značky podniků a firem, ilustrace, knižní obálky, plakáty, pozvánky, novoročenky a ex libris
 • věnuje se editaci a grafickým úpravám katalogů uměleckých výstav a příležitostných tisků
 • účastnila se výstav doma i v zahraničí, samostatné výstavy měla v Čechách a v Polsku
 • 1993 založila při Obvodním kulturním domě v Praze 9 Galerii 9, jejíž kurátorkou je dodnes
 • od 2004 sídlí Galerie 9 pod křídly MČ Praha 9 v rekonstruované historické budově vysočanské radnice