Zasklívací materiály zimních zahrad aneb kdy sklo nebo plast použijeme?

30.06.2013 15:16

Zasklívací materiály zimních zahrad aneb kdy sklo nebo plast použijeme?

 

Na zasklení zimních zahrad se používají především dva materiály – sklo nebo plasty. Oba mají své přednosti i zápory. Zkoumat je budeme především z hlediska tepelné pohody. Jak se v nabídce zorientujeme, když druhů skel i plastů je dnes celá řada?

 

Druh zasklení zimní zahrady ovlivňuje jednak kvalitu její vnitřní tepelné pohody, ale také výhled do okolí, odolnost proti opotřebení a její venkovní vzhled. Při volbě materiálu zasklení je také důležité vědět, jakou zimní zahradu plánujeme a zda ji hodláme přitápět nebo ne, aby byla výraznou tepelnou izolací našeho domu. Zatímco subtropická zimní zahrada není určena pro celoroční obývání a během zimy v ní obvykle přezimují jen rostliny, které jsou jinak na balkonech a terasách, obytná tropická zimní zahrada má nabízet celoroční tepelnou pohodu. Stejně důležitá je i skutečnost, kolik peněz můžeme do materiálu zahrady investovat, a to včetně konstrukce, která se odvíjí i od druhu zasklení.

 

Klasika – sklo

U klasického čirého skla se setkáme se dvěma druhy – plaveným (tzv. float) a taženým. Tažené sklo způsobuje v průhledu místy vlnění obrazu, zatímco float tyto vady nemá. K tomu je nutno dodat, že jednoduché sklo je dnes u staveb obytného charakteru jednoznačně vytlačeno dvojsklem.

 

Na dvojskla používáme právě float v kombinaci s jinými druhy skla. Jsou to skla tónovaná do modré, zelené, hnědé nebo šedé (tzv. planibel), která jsou oblíbená hlavně z estetických důvodů, případně pro mírné utlumení slunečního záření, a to především ve střešním zasklení. K výraznému tlumení slunečních paprsků je pak vhodné zabarvené sklo (tzv. stopsol). Poznáte ho podle zrcadlení z venkovní strany. Vyrábí se v několika odstínech a nejvíce se používá právě pro výrobu dvojskel. Použijeme-li je na zimní zahradu, pak je-li venku světlo, není vidět dovnitř.

 

Všeobecně lze shrnout, že v některých částech zimních zahrad (jsou to především svislé stěny) může jen těžko sklo jiný materiál nahradit.

 

Sklo a střecha

U střešního zasklívání zimních zahrad je nutné použít sklo s bezpečnostním charakterem. Buď zvolíme sklo od síly 5 mm, které je opatřené bezpečnostní fólií (aby nám při rozbití nespadlo na hlavu), nebo si rovnou pořídíme sklo zvané conex, které je zhotoveno ze dvou tabulí skla, slepených bezpečnostní fólií. Fólie může být jak čirá (průhledná), tak matná (průsvitná). Průhledné fólie volme tehdy, pokud je zajímavý výhled střechou do okolí. Třetí možností bezpečnostního zasklení je použití drátoskla, které však nemá příliš pěkný vzhled. V tom případě je dobré, když má vlastní stavba zajímavý či vtipný tvar, aby použití drátoskla vypadalo jako záměr. K dostání jsou i zabarvená drátoskla.

 

Tajemství dvojskel

Dvojskla jsou konstruována tak, že dvě tabule skla dělí dutý hliníkový rámeček v potřebném rozměru. Aby nedocházelo při větším rozdílu teplot vnitřního a vnějšího prostředí ke kondenzaci vodních par na stěnách uvnitř, je rámeček naplněn pískovou hmotou, tzv. silikagelem, který vstřebává téměř veškerou vzdušnou vlhkost do sebe. Jedním z druhů dvojskel je čiré provedení float + rámeček + float, přičemž tloušťka skla (u plochy tabule do 1,2 m2) postačí 4 mm, u větších je vhodné 5 až 6 mm. Chceme-li sklo tónované, pak je umístěné zvenku, zatímco uvnitř je float. Bezpečností skla se v případě potřeby dávají u svislých stěn zvenku (float pak z vnitřní), na střechu se používá conex – na vnitřní a vnější stranu float minimální tloušťky 5 mm. Tyto zmíněné varianty (mezi dvojskly je obyčejný vzduch) mají standardní izolační schopnosti značené písmenem „k“ cca 2,9 až 3. Chceme-li ale zlepšit izolační schopnosti dvojskla, žádejme složení s výsledným součinitelem prostupu tepla „k“ 1,6 a menším. V praxi to znamená, že float je nahrazen sklem planibel HR v příslušném izolačním provedení (tomuto dvojsku se říká také thermoplus).

 

Při používání dvojskel je třeba vědět, že mají vyšší hmotnost, které musí odpovídat i konstrukce zimní zahrady. Je-li například sklo ve střeše složeno z 6mm conexu a z 5 – 6mm planibelu, to znamená až z 12 mm tlustého skla, představuje to váhu 50 kg/m2.

 

Termoizolační zasklení

Při stavbách zimních zahrad využívaných k ryze obytným účelům je vhodné použít z hlediska tepelné izolace to nejdokonalejší sklo. Výměnou vzduchu v dutině izolačního skla za plyn s nízkou tepelnou vodivostí (například argon) dosahuje pak toto termoizolační sklo stejných tepelně izolačních účinků jako třiceticentimetrová zeď. Zvolit můžeme i trojskla s ještě lepšími výsledky.

 

Další tepelnou bariéru na tomto druhu zasklení tvoří neviditelná vrstva kovu potažená na skle, která funguje jako „tepelné zrcadlo“. Propouští světlo, ale odráží velkou část tepelného záření. To se hodí zejména u střešního zasklení, kde hrozí v létě velké přehřívání. Naopak na svislé stěny je výhodné použít skla pro teplo propustnější – i při nízkém zimním slunci přispívají k tepelné pohodě. Některé společnosti proto nabízejí dva typy zasklení – jeden pro svislé stěny, druhý pro střechy.

Rozdíl mezi nimi výrazně ovlivní vnitřní teplotní poměry právě v horkých letních měsících. Ta nejdokonalejší zasklení pro střechu mají vysokou odrazivost v celém spektru slunečního záření – až 80 % tepelné energie a 90 % UV záření. I tato skla mohou být barevně tónovaná. Na svislé stěny je pak nabízeno zasklení s větší propustností tepelné a viditelné složky kvůli tepelnému zisku v ranních hodinách a v zimních měsících, kdy je slunce nízko nad obzorem.

 

Výhodou termoizolačního zasklení je i fakt, že jeho povrchová teplota ze strany interiéru je dostatečně vysoká. Je to proto, že část záření je absorbována v zasklení, které se výrazně prohřívá. Naopak u zimní zahrady s nejobyčejnějším zasklením budeme stále pociťovat chlad, i když budeme prostor vytápět, protože stěny budou stále studené.

 

Polykarbonát

Na zimní zahrady, zejména na střechy, se také hojně používá polykarbonát. Je to plast, který je téměř nerozbitný. Vyrábí se jako plný se vzhledem skla a dále jako komůrkový s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Obě provedení jsou k dispozici v různých tloušťkách a barvách.

Jednou z výhod je velmi nízká hmotnost zejména u komůrkového provedení. Nevýhodou je snadné poškození poškrábáním. Přes komůrkový polykarbonát není plný průhled a při dešti je docela hlučný. Také se při změně teplot komůrky zamlžují. Zásadní informací je poměrně velká dilatační schopnost polykarbonátu, což znamená, že se působením teploty značně prodlužuje nebo zkracuje. Výhodou je rozhodně příznivá cena, kterou umocňuje i cenově nenáročná konstrukce střechy.

 

Plexisklo

Toto akrylátové sklo se u prosklených staveb používáme zejména v komůrkovém provedení. Je vzhlednější než polykarbonát (není znehodnocováno UV zářením) a má lepší průhlednost. Uplatňuje se u zimních zahrad, které nepotřebují abnormální zateplení a slouží k přezimování zahradních hrnkových rostlin.

 

Co znamenají:

Hodnota U (jednotka „k“)

Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin (měrnou jednotkou je W/m2K). Čím je tato hodnota nižší, tím je lepší tepelná izolace stavebního materiálu.

 

Hodnota g

Jde o součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy směrem dovnitř (vzniká na základě absorbovaných slunečních paprsků). Pouze sklem může tedy slunce prohřívat místnost – co je ale v zimě vítáno, může být v létě nepříjemné. Správnou cestou je nízká hodnota U a zároveň ne příliš vysoká hodnota g.

 

Než se rozhodneme  - za jakým účelem si zimní zahradu pořizujeme?

  • 1 celoroční užívání

 - vytápěnou i přes zimu - pokojová teplota ( je to plnohodnotný obytný prostor, který, můžeme využívat po celý rok za předpokladu, že bude vytápěn jako ostatní části domu)

* sklo Ug - 1,10 Wm2K

* polykarbonát Ug - 1,36 Wm2K síla 25 nebo 32 mm proti UV záření

 2)sezonní sezení

- nevytápěný prostor od jara do podzimu - sklo Ug - 1,6 - 2,8 Wm2k (V podstatě můžeme shrnout, že se bude využívat jako jakýsi zahradní pokoj, respektive místo pro přechovávání rostlin během chladného zimního období. V zimě nebude obývaná. Přes léto bude sloužit na posezení apod.)

* sklo postačí Ug - 2,80 Wm2K

* polykarbonát Ug - 21,36 Wm2K síla 16 mm proti UV záření

 

Konstrukce střechy

  • Je z plastových profilů, které byly za tímto speciálně vyvinuté pro zimní zahrady.
  • Ocelové výztuže, jedná se především o zahrady větších rozměrů, kde délka střechy je delší než tři metry, kde  musíme použít extrémně odolné výztuže, které musí odolat síle a váze sněhu. U zahrad pod tři metry používáme obdobných profilů, ale cena je podstatně nižší.

Zasklení střechy

Máme dvě možnosti, jaký materiál zvolit na naší zimní zahradu

  • První možnost je sklo, kde musíme dobře zvážit dva aspekty bezpečnost a váhu obě tyto věci samozřejmě jdou vyřešit, ale mají vliv na celkovou cenu zimní zahrady.
  • Druhá možnost, dnes velmi často používaná, je zasklení dutinovou polykarbonátovou deskou, která oproti klasickému sklu je podstatně lehčí, tepelné vlastnosti má stejné, odolává UV záření a propouštění slunečních paprsků a jeho cena oproti sklu je poloviční a v některých případů i třetinová.
  •  
  • Richard Koníček
  • Foto: internet, Novatec