Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport aneb dojde ke „Zlepšení pracovních podmínek umělců a kulturních profesionálů“

26.11.2023 13:44

 

 

Dne 24. listopadu 2023 se ministr kultury Martin Baxa zúčastnil

řádného zasedání Rady ministrů kultury a audiovize v Bruselu.

Jednání předsedal španělský ministr kultury Ernest Urtasun,

Evropská komise byla zastoupena místopředsedkyní komise Věrou Jourovou a komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Ilianou Ivanovou.

 

„Jedním z hlavních témat bylo

zlepšení pracovních podmínek umělců a kulturních profesionálů.

Jsem velmi rád, neboť jde o důležité a nanejvýš aktuální téma,

které ještě zdůraznila pandemie Covid.

Moderní a rozvinutá společnost je připravena oblasti kultury, umění a kreativity

systematicky podporovat,

hodnota umění a kreativity totiž dalece překračuje ekonomické benefity.“

Ministr kultury ČR, Martin Baxa

 

 

 

Co ministři schválili?

 

Ministři na svém jednání schválili závěry Rady o posílení kulturního a tvůrčího rozměru odvětví videoher v Evropě, a dále vedli politickou debatu na téma zlepšení pracovních podmínek umělců a kulturních profesionálů.

 

O čem hovořil mistr Baxa?

 

Ministr kultury ČR ve svém vystoupení hovořil o opatřeních, která se v České republice na podporu kulturního a kreativního sektoru podařila nastolit. Informoval o iniciativě s názvem „Status umělce a umělkyně“ v Národním plánu obnovy, zahrnující sérii dotačních výzev, jejichž společným cílem je podpora rozvoje kompetencí a zvyšování konkurenceschopnosti pracovníků Kulturního a kreativního sektoru na mezinárodní scéně.

 

Na závěr svého vystoupení připomněl loňské české předsednictví, kdy se úspěšné podařilo dokončit Pracovní plán EU pro kulturu na léta 2023–2026, jehož významná část se tématu statusu umělce věnuje a definuje konkrétní návrhy promyšlených opatření na evropské úrovni.

 

Další body jednání

 

V rámci dalších bodů informovalo španělské předsednictví o hodnocení provádění závěrů Rady z roku 2021 o obnově, odolnosti a udržitelnosti kulturního a tvůrčího odvětví a dále se vyjádřilo k postupu v přípravě Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Slovinská delegace shrnula význam iniciativy s názvem „Lublaňský manifest o čtení“, který má za cíl podporovat literární gramotnost a čtení obecně v aktuálním digitálním světě.

 

Evropské hlavní město kultury 2028 - České Budějovice

 

·         Ministr kultury Martin Baxa také představil českého vítěze soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028, kterým jsou České Budějovice.

·         Delegace Rakouska a Estonska představily program vítězných měst pro Evropská města kultury 2024, kterými jsou Bad Ischl Salzkammergut a Tartu.

·         Francie a Německo informovaly o iniciativě na podporu zvýšení zájmu mladých lidí o kulturu s názvem „Kulturní pas“,

·         Italská delegace informovala o platformě na podporu obnovy kulturního dědictví Ukrajiny

·         Delegace Belgie a seznámila přítomné ministry s plánovanými prioritami v oblasti kultury a audiovize svého nadcházejícího předsednictví.

 

Text: Jana Malíková, tisková mluvčí MK, mezititulky redakce

Foto: MK ČR