Zahrada se snadnou údržbou aneb o zahradu se nestaráme!? (Garden upkeepless)

19.05.2013 18:34

Zahrada se snadnou údržbou aneb o zahradu se nestaráme!?

 

Moderní individuální styl života vytváříme v prostředí, v němž bydlíme, tedy i na zahradě. Výrazem osobního vkusu je pak podle našich představ upravená plocha zahrady. A v poslední době je hlavním znakem moderní zahrady jednoduchost.

 

Můžeme říci, že mnozí z nás máme zájem na minimální péči o zahradu. Práce na zahradě nás buď nebaví, neboť raději relaxujeme či odpočíváme po rušném dni, anebo prostě nemáme čas. Ovšem nechceme mít kolem domu ani džungli či jen vybetonovaný prostor. Poraďme si tedy, jak založit takzvanou bezúdržbovou zahradu. Samozřejmě, že i o ni se start musíme, ale málo. A dodržíme-li několik pravidel snadné údržby, změníme i s minimem námahy zahradu v půvabné místo. Pravda, v prvním roce nám ještě tolik práce neušetří,  ale pak už se obejde téměř bez nás…

 

Nejprve se zamysleme

Zakládáme-li bezúdržbovou zahradu, vyvarujme se takových zahradních prvků, které by nám časem způsobily, že bychom měli práci s péčí o rostliny či pozemek. Musíme tedy dodržet hlavní zásady:

  • jednoduché členění zahrady
  • úprava zahradního terénu i cest
  • výběr vhodných materiálů a rostlin.

A hlavně, neměli bychom opomenout seznámení s kvalitní zahradní technikou, která zastane mnohou práci za nás…

 

Vydáme se za odborníkem

Ideální je, když se svěříme se svými požadavky renomovanému zahradnímu architektovi. Navrhne nám zahradu, určí i vhodné rostliny, které nebudou vyžadovat naši neustálou péči. Necháme-li si ji navíc vybudovat zahradníky z profese, budeme mít jistotu, že zahrada po čase bude přesně podle našich představ a taková zůstane i nadále.

 

Vlastní tvorba je sice možná, ale těžší

Chceme-li si ji navrhnout sami, dodržujeme tedy jednoduché členění zahrady. Jedině pak budeme mít zahradu působivou a celistvou, protože vyzdvihneme, jak skupiny rostlin, tak vydlážděné nebo vyštěrkované plochy. Zároveň pomocí tohoto řešení usnadníme nejnutnější údržbu (například dosypání mulčovací kůry nebo sestřih přesahujících větví). Pořiďme si zahuštěnou výsadbu, která nám pomůže zredukovat plevel z rostlin, o které se nemusíme příliš starat, naopak samy se postarají o sebe. Promyslíme si cesty a další trvalé prvky zahrady namísto trávníků perfektní kvality. Shledáme, že existuje spousta keřů, trvalek, letniček a cibulovin, o které se musíme starat minimálně, přitom vneseme do zahrady spousty barev i vůní.

 

Začínáme půdou

Pokud se tedy do založení bezúdržbové zahrady pustíme sami, nejdříve si zjistíme složení půdy a podle něho vybereme takové druhy rostlin, jimž daná zemina vyhovuje. Při osazování ploch rostlinami použijeme geotextilie, s jejichž pomocí zamezujeme růstu plevelů a odplavování vzácné půdy. Podobně využíváme i mulčovací kůru, oblázky nebo štěrk. Těmi také na závěr zakryjeme nepříliš vzhlednou geotextilii. Přesto nesmíme zapomenout na to, že každé rostlině prospíváme jen tehdy, když ji podle potřeby hnojíme, zaléváme a zastřihujeme.

 

Technika nám pomůže

Nezapomeňme však, že o každou nově založenou zahradu, i tu bezúdržbovou, musíme v začátku pečovat, i když s nevelkými nároky na náš volný čas. Zejména tím myslíme zalévání rostlin, aby rychle zakořenily. To nám usnadní automatické zavlažování, jež nainstalujeme už při budování zahrady. Potěšení ze zahrady prodloužíme po setmění instalací moderního zahradního osvětlení. Nasvítíme-li stromy, štěrkové plochy či cestičky, získáme zahradu kouzelnou a tajemnou.

 

Živá a neživá příroda

Zopakujeme si tedy. Dynamiku a barevný kontrast vneseme do zahrady kombinací živého a neživého materiálu, tj. dlážděných či vysypávaných ploch a ploch osázených zelení. Ponecháme-li např. štěrk a kopečky mechů vedle sebe, budou vzájemně kontrastní, a přesto budou působit jemně a přirozeně. Jako dominanty zahrady použijeme zajímavě tvarované balvany nebo skulptury, dále pergoly, treláže či palisády..

 

Porosty, které nás (téměř) nepotřebují

 Především musíme vědět, že platí, že méně je více: čím méně budeme mít rostlin, tím méně péče musíme vynaložit na údržbu zahrady. Zvolíme jen odolné druhy, jimž neublíží ani mráz. Vyhněme se letničkám, které jsou vždy náročné na péči, stejně jako snadno se množícím rostlinám, pokud jimi nechceme pokrýt větší plochy.

 

Stín, osvit, sucho a vlhko…

Nechceme-li se vzdát větších zelených ploch, zvolme místo na péči náročného trávníku odolné půdokryvné rostliny. Většina z nich má nejraději stinné a polostinné stanoviště, ale mnoho z nich vydrží i určitou dávku slunečního svitu. Pro stinná místa vybíráme ideální břečťan, barvínek, plazivé jalovce či jedlovec. Do polostínu volíme plicník nebo bakopu, kdy se můžeme navíc potěšit jejich jemnými květy. Na suchá místa umisťujeme vřesy a vřesovce.

 

Méně je častokrát více

Za nejjednodušší zahradu z hlediska údržby považujeme zpravidla velkou souvislou travnatou plochu, kterou doplníme skupinami okrasných dřevin. Na takovéto jednoduché zahradě zpočátku nemusíme příliš pracovat, zvláště pokud ji osadíme jen pomalu rostoucími a neopadavými jehličnany, stromy a keři, které na rozdíl např. od listnáčů nemusíme prořezávat a na podzim neshrabujeme žádné listí. Můžeme si vybrat i zakrslé dřeviny, které nemusíme zkracovat, nebo dokonce kácet, když začnou zabírat příliš místa. Z keřů doporučujeme například buxus, který vypadá velmi pěkně i nestříhaný, mahónie i skalníky. Prakticky nezničitelné jsou pěnišníky. Z jehličnanů smrk conica a zakrslé polštářovitě nebo převisle rostoucí druhy smrku ztepilého, jalovců či cypřišků.

 

Trávník na míru

Ne každý z nás, jako majitelé zahrady, stojíme o záhony se zeleninou nebo s květinami, protože bychom se museli velmi pečlivě o ně starat, protože je musíme především pravidelně zalévat. Proto volíme jen trávník. Trávník, chceme-li ho mít hned, vyřešíme tak, že si koupíme předpěstovaný trávníkový koberec v rolích (asi 1 m šíře). Ale musíme připravit půdu stejným způsobem jako před výsevem. Výhodou živého koberce je, že ho pokládáme kdykoliv od jara do podzimu. Nevýhodou je cena - metr čtvereční stojí od 100 Kč výše. V podstatě jediná zahradnická činnost, která na nás zůstane, je tedy kosení trávy.

 

Materiály, které zahradě nevadí

Rovné nebo mírně svažité plochy je ideální, když je vysypeme oblázky, štěrkem různých barev i frakcí, které můžeme kombinovat, takže zahradě dodáme barevnost. Patříme-li k odvážnějším a typ naší zahrady to snese, vyzkoušejme v menší ploše výrazně barevné kamenné drtě či drcené sklo. Slunce na nich rozehraje hru barev nahrazující rozkvetlé květiny. Pro okolí domu, cesty i různá zákoutí využíváme kamennou i mrazuvzdornou keramickou dlažbu; pokud ji vhodně kombinujeme například do vzorců, nahradíme jimi barevné záhony. Zdá-li se nám kámen a dlažba jako příliš chladné, vsaďme na dřevo. Pomocí dřevěných prkenných podlah, špalíkové dlažby a různě vysokých palisád vneseme do zahrady hřejivý prvek. U tvrdého dřeva jako například dub nebudeme potřebovat žádnou údržbu. Umístěním dřevěné špalíkové dlažby a palisád proteplíme každý kout naší zahrady.

 

Vděčné skromné skalničky

Chceme-li přesto mít na zahradě alespoň nějaké záhony či skalku, osázejme je suchomilnými trvalkami. O vhodně zvolené skalničky se nemusíme příliš starat. Ty obsypeme vrstvou mulčovací kůry nebo kamínků. Růstu plevelů zabráníme použitím geotexilie.

 

Sochy a sošky

Jaké dekorace použijeme? Tak jako i loňský či předloňský rok nadále můžeme mít na zahradě umístěny zahradní sochy a sošky, které jsou velmi estetickou dekorací do naší moderní zahrady.

 

… a pak už se jen díváme a díváme…

Budeme-li mít zahradu i vydlážděné plochy správně vyřešeny, odměnou nám bude fakt, že zahradu budeme užívat a přitom jen minimálně udržovat. To, co na nás jedenkrát ročně čeká, bude, že budeme doplňovat mulčovací kůru okolo rostlin, kontrolovat a zazimovávat zavlažovací systém, tu a tam odstřihneme příliš se rozpínající keříky a stromky, případně usměrníme rozrůstající se půdokryvné či suchomilné rostliny. Pokud budeme chtít později věnovat naší zahradě více času, vždy můžeme zahradu změnit, nebo ji něčím jiným doplníne.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: fibertex