Za slovy aneb jak literární kultura nachází odezvu v dílech současných vizuálních umělců

11.02.2024 16:43

 

Za slovy

14. 9. 2023 – 11. 2. 2024

DOX

 

 

Obraz a slovo. Umění a literatura.

Mají svá vlastní území, své vlastní mapy a kartografie.

Přesto, jak jednou poznamenala Virginia Woolfová:

„I když se nakonec musí rozejít, mají si toho tolik co vyprávět.“

Výstava Za slovy zkoumá způsob, jímž literární kultura nachází odezvu v dílech současných vizuálních umělců.

 

Souvislosti mezi slovním a vizuálním vyjádřením podněcovaly

zájem a představivost člověka už od starověku.

Vztah umění malířského a básnického popsal už v 1. st. př. n. l. básník Horatius

svým známým výrokem: „ut pictura poesis“.

Názor, že „malba je němá poezie a poezie je mluvící obraz“

(připisován ještě o několik století dříve Simonidovi),

se v různých podobách objevoval napříč staletími a

aktuálním se stal například v renesanční paragone, debatě o

nadřazenosti různých uměleckých forem.

 

 

Historické mapování pomyslného pomezí slova a obrazu

 

Možnosti a limity obou žánrů se v 18. století pokusil definovat německý osvícenec G. E. Lessing, z jehož tezí vycházel téměř o dvě století později například i strukturalista Jan Mukařovský.

V minulém století pokračovaly ve zkoumání vztahu umění a literatury především evropské avantgardy, které v mnohém předznamenaly vývoj, kterým spojení malby a vizuálního umění prošlo ve druhé polovině 20. století.

V českém kontextu nelze nezmínit například díla vizuální poezie 60. let.

Historické mapování pomyslného pomezí slova a obrazu by bylo samo o sobě dlouhou, spletitou a fascinující cestou.

 

 

O výstavě

 

Současné výtvarné umění a literatura pokračují ve svém dialogu a jejich setkání vedou do překvapivých míst a krajin.  Výstava Za slovy zkoumá některé z těchto inspirací a způsob, jímž literární kultura nachází odezvu v dílech současných vizuálních umělců.

 

O schopnosti obrazu a představivosti zachytit to, co se nachází za slovy

 

Výstava se vědomě nepouští do rozlehlých území klasické knižní ilustrace a komiksu – tedy dvou žánrů, které si snad nejčastěji spojujeme se světem slov. Neklade si ani za cíl postihnout celou šíři mnoha různých přístupů, kterými současní umělci reflektují svět psaného slova.

Najdeme v ní spíše zajímavé a méně obvyklé příklady výtvarného uvažování o literární kultuře, díla, která nás nepřímo vedou k zamyšlení nad způsobem, jakým čteme a chápeme svět, nad důležitostí příběhů v našich životech, nad vztahem mezi autorem a čtenářem nebo nad možnostmi a limity nových technologií či budoucnosti knihy v našem digitálním věku. Především ale tato díla mluví o schopnosti obrazu a představivosti zachytit to těžko uchopitelné, nevyslovitelné cosi, co se nachází za slovy.

 

 

Jak tedy tato umělecká díla číst?

 

Podle Marcela Prousta jediná skutečně objevná cesta spočívá nikoli v tom, vydat se do vzdálených končin, ale v tom, vidět svět jinýma očima, očima někoho jiného.

Výstava je pozváním na takovou cestu a příležitostí podívat se na svět slov očima umění.

 

Umělci:

 

Brian Dettmer, Georgia Russell, Ivan Pinkava, William Kentridge,

Douglas Coupland, Radka Bodzewicz, Matej Krén, Vladimír Doležal,

Millicent Young, Krištof Kintera, Anna Beata Háblová, Volker März

 

 

Vzdělávací program inspirovaný metodikou Narrative 4 k výstavě Za slovy

 

·         Jak moc potřebuje vyprávění ilustraci a obraz příběh? V DOXu věříme, že taková galerie a výstava v ní je jako veliký box plný příběhů a stačí si vybrat. Program čerpá inspirativní materiál z výstavy Za slovy, která všemožným způsobem kombinuje slova a tvary, obrazy a texty.

 

·         Tak jako je za každým obrazem skrytý příběh, tak dovede správný obraz osvětlit (ilustrovat) vyprávění. A právě vyprávění a ilustrace jsou základními prvky programu, v němž vzájemné sdílení příběhů inspirované metodikou Narrative 4 rozvíjí empatii, fantazii, obrazotvornost, schopnost vyjadřovat se, ale i ilustrovat. Objevte umělce v sobě – přijďte vyprávět, tvořit, vyprávět.

 

 

Svět slov očima umění ve výstavě Za slovy aneb z tiskové zpráva Michaely Šilpochové 

 

„Obraz je mlčící báseň, báseň je mluvící obraz.“

Simonides

 

„Záměrem bylo představit zajímavé a méně obvyklé příklady výtvarného uvažování o literární kultuře, díla, která nás nepřímo vedou k zamyšlení nad způsobem, jakým čteme a chápeme svět, nad důležitostí příběhů v našich životech, nad vztahem mezi autorem a čtenářem nebo nad možnostmi a limity nových technologií či budoucnosti knihy v našem digitálním věku.“ kurátorka výstavy a umělecká ředitelka Centra současného umění DOX

Michaela Šilpochová

 

Současné výtvarné umění a literatura pokračují ve svém dialogu a jejich setkání vedou do překvapivých míst a krajin. Výstava Za slovy zkoumá některé z těchto inspirací ve třech patrech věže Centra současného umění DOX.

 

Skupinový výstavní projekt, do kterého se zapojilo 12 autorů, se vědomě nepouští do rozlehlých území klasické knižní ilustrace a komiksu – tedy dvou žánrů, které si snad nejčastěji spojujeme se světem slov. Neklade si ani za cíl postihnout celou šíři mnoha různých přístupů, kterými současní umělci reflektují svět psaného slova.

 

Vystavená díla tak mluví především o schopnosti obrazu a představivosti zachytit to těžko uchopitelné, nevyslovitelné cosi, co se nachází za slovy.

 

Text: Michaela Šilpochová, úprava a mezititulky Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

Za slovy

14. 9. 2023 – 11. 2. 2024

DOX

Poupětova 1, Praha 7

Otevřeno: ST – NE, 12 - 18 

Kontakty

+420 295 568 123

infocentrum@dox.cz  

https://www.dox.cz/press/svet-slov-ocima-umeni-ve-vystave-za-slovy  

 

Pro občany Ukrajiny!

Vstup do galerie za symbolickou 1 Kč.

Stačí se prokázat cestovním pasem nebo občanským průkazem Ukrajiny.

 

Для громадян України!

Bхід у галерею символічний - 1 Чеська крона.

Для входу достатньо пред'явити паспорт

або посвідчення особи громадянина України.