XXI. Festival komorní grafiky aneb když grafici svým sběratelům dárky připravili?!

01.12.2015 10:18

Galerie HOLLAR  - Praha

26. 11.  – 23. 12. 2015

Předvánoční vernisáž prodejní výstavy XXI. ročníku Festivalu komorní grafiky  zahájil  Pavel Piekar. Poté Jan Kavan pronesl, že výstava je nespravedlivá, protože představuje jen průsečík subjektivních názorů poroty, ale že se s tím nedá nic dělat. Vítězi jsou totiž všichni, kteří své (komorní) práce Hollaru obeslali … (dále citujeme…)

 

„Každoroční potřebou náležitě uvést Festival komorní grafiky se myslím již vystřílel všechen slovní prach. K brilantním úvodům PhDr. Blanky Stehlikové je opravdu těžké něco dodávat. Zopakujme si tedy suše, o co jde. Jde o 21. ročník přehlídky komorní tvorby členů SČUG Hollar. Komornost je definována rozměrem 210 x 297 mm – to jest formát A 4 (vždy je nutno přimhouřit shovívavě oko, protože volná umělecká tvorba se čísly moc neřídí a navíc nikdo vlastně neví, jestli je to rozměr papíru nebo obrazu). Festival se to nazývá proto, že to zni slavnostně a skutečně se jedná o předvánoční periodickou slavnost, kde grafici připravují dárky svým sběratelům. Celé to má několik procedurálních úrovni.

Celou sumu obeslané grafiky nejprve setřídí a sepíše tajemnice Hollaru. Pak se sejde speciálně sestavena porota, aby vybrala kandidáty na tři udílené ceny. Je to cena SČUG Hollar, cena Nadace Hollar a cena, kterou udili Spolek sběratelů a přátel exlibris.  Z kandidátů se v tajném hlasování vyberou vítězové.

Ceny jsou pak ceremoniálně vyhlášeny a předány při vernisáži. Navštěvnická veřejnost je zároveň oslovena aby prostřednictvím hlasovacích lístků zvolila svého favorita, který pak na závěr výstavy získá Cenu návštěvníka. Předem se o výstavě nedá psát žádné konkrétní hodnocení. Je to vždy loterie, co se vlastně sejde. Jedno však vím - v Hollaru je mnoho skvělých grafiků, kteří se na menší formáty přímo specializují. V naší soutěži se jejich jména objevuji opakovaně. Jsou to ´Zlatí slavíci´ drobné grafiky a ceny by si zasloužili pokaždé. Úzusem se však stalo ty nedávno oceněné obcházet. Porota je tak stavěna před nelehký úkol hledat další neotřelé autory. Vzhledem k tomu, že byli přijati noví členové, mohlo by to byt letos snazší. I když je tu pro ně jista komplikace v tom, že bezprostředně předcházela výstava nové tvorby nových autorů. Ale nechme se překvapit. “ (jan Kavan)

Na závěr vernisáže jsme předali květiny Markétě Kinské, tajemnici SČUG Hollar a vyhlásili laureáty, které jsme letos ocenili za komorní grafiku v rámci XXI. Festivalu komorní grafiky v Galerii Hollar.

 

 

 

 

…Laureátkou Ceny Sdružení českých umělců grafiků Hollar se v letošním roce stala

Jarmila Janůjová

 

…Cenu Nadace Hollar získal Šimon Brejcha

…Cenu Spolku sběratelů a přátel Exlibris získala grafička Daniela Benešová

 

V rámci výstavy XXI. Festivalu komorní grafiky se již tradičně uděluje také Cena diváka/návštěvníka, kterou vyhlásíme na konci výstavy. Každý z návštěvníků výstavy máme také možnost hlasovat pro jednoho z vystavených autorů

Vystavující autoři

Kotková Markéta

Kuklík Ladislav

Puchnarová Dana

Šechtlová Marie Michaela

Vlasáková Eva

Kornatovský Jiří

Šalamounová Barbara

Altman Jiří

Kaloč Robin

Budíková Jana

Manojlín Martin

Piekar Pavel

Velíšek Martin

Janůjová Jarmila

Benešová Daniela

Beneš Karel

Křen Ivo

Králová Markéta

Axmann Mikoláš

Brejcha Šimon

Storchová Hana

Vojtová Lenka

Suchánek Vladimír

Bauer Milan

Severová Jaroslava

Oberfalcer François

Michálek Ondřej

Sláma Miloš

Hraba Zbyněk

Růžičková Zuzana

Falušiová Lenka

 


Doprovodný program o předvánočních středách

2. 12. 2015 v 15.00 – 16.00 hodin – ´Dětská dílna´

tiskání vánočních přání originálními razítky

vede Markéta Kotková (vhodné pro děti od 3 let v doprovodu dospělé osoby)

cena 200 Kč

max. počet 20 dětí

nutná rezervace

 

9. 12. 2015  v 17.00 hodin – ´Grafický trh´ (výprodej archivu umělců)

 

16. 12. 2015 v 17.00 hodin

adventni večer s JUDr. Karlem Kropíkem a RNDr. Karlem Žižkovským

 

110 00 Praha 1

Smetanovo nábřeží 6
www.hollar.cz

 

A současně si na www.www-kulturaok-eu.cz dovolujeme  upozornit na další výstavu ´Nečekej, až tě Bůh osloví…´, kde Pavel Piekar (*1960) - předseda SČUG Hollar -  od 20. 11. 2015 vystavuje své překrásné barevné linoryty, především s figurální tématikou.

 

 

Výstava se koná ve Výstavním sále v přízemí opatství v Emauzském klášteře a můžeme ji navštívit do 30. 1. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klášter na Slovanech (Emauzy)

120 00 Praha 2 - Nové Město

Vyšehradská 49

 

Máme otevřeno: pondělí - pátek 11.00  - 18.00 hodin

Vstup: zdarma

 

www.pavelpiekar.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková