XVI. všesokolský slet 2018 v Praze aneb když stále platí ´v zdravém těle zdravý duch!´

12.07.2018 09:59

 

 

Eden Aréna – Praha 10

Hromadná vystoupení /5. - 6. 7. 2018

XVI. všesokolský slet se konal ve dnech 1. až 7. 7. 2018 v Praze a nesl se v duchu 100. oslav vzniku republiky. Slet byl slavnostně zahájen v neděli 1. 7. 2018 tradičním průvodem Prahou. Trasa vedla z Václavského náměstí ulicí 28. října na Smetanovo nábřeží, odtud na náměstí Jana Palacha a kolem Rudolfina a Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí. Zúčastnilo se ho kolem 13 tisíc Sokolů ze všech koutů Česka i ze zahraničí (nejvzdálenější účastníci byli z Austrálie, Brazílie a Chile). Atmosféra sletových vystoupení  byla vynikající, jak ze strany cvičenců, tak i ze strany nás diváků... děkujeme všem zúčastněným za nezapomenutelné zážitky...!

 

V zdravém těle zdravý duch!

 

Hlavní program se konal ve 3 dnech - v úterý 3. 7. 2018 v O2 aréně, ve čtvrtek 5. 7. 2018 a v pátek 6. 7. 2018 v Eden Aréně/Vršovice.

 

V úterý 3. 7. 2018/19.00 hodin se v O2 aréně v rámci programu Sokol Gala divákům představily různé sportovní disciplíny, které Sokol v různých částech Česka praktikuje. Představili se i sportovci z Dánska, Kanady, Slovenska a Slovinska.

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 5. 7. 2018 od 19.00 a v pátek 6. 7. 2018 od 14.00 hodin proběhla na vršovickém stadionu Eden vystoupení hromadných skladeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mysli vlast, v paži sílu!

 

Česká obec sokolská

Účelem a cílem České obce sokolské bylo a je zvyšovat tělesnou zdatnost členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Vychází to z odkazu zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

 

 

Sokol (Česká obec sokolská) je označením českého tělocvičného spolku, který v historii české a slovenské tělovýchovy zaujal pozici nejen největší, ale také nejúspěšnější tělovýchovné organizace.

 

 

 

 

 • 1862 vznikl Sokol
 • 1867 -1868 Tyrš vytvořil české tělocvičné názvosloví
 • 1868 -1871 Tyrš vytvořil na podkladě antické kalokagathie i českou tělocvičnou soustavu, kterou vydal v roce 1873 v díle ´Základové tělocviku´
 •  oba zakladatelé spolku od počátku propagovali jeho naprostou apolitičnost a kladli si za cíl fyzický a morální růst českého národa
 • 1918: vznikla Československá obec sokolská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradici sokolských sletů odstartovala v roce 1882 1. jubilejní slavnost na Střeleckém ostrově. Svět tělovýchovy Sokol obohatil výstavbou závodních drah, sportovních hřišť a tělocvičen (sokoloven), které se staly neoddělitelnou součástí každého českého a moravského města nebo větší obce.

 

Tužme se!

 

Sokolský duch vládl za 1. sv. války i v Československých legiích. Za svou pomoc při vzniku Československa byl Sokol často nazýván národním vojskem. Starosta Josef Eugen Scheiner a náčelník Jindřich Vaníček stáli při zrodu nové Československé armády.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1941: spolek byl poprvé rozpuštěn Reinhardem Heydrichem
 • 1956: : spolek byl podruhé rozpuštěn ÚV KSČ
 • 1990: došlo po 34 letech k znovuzaložení ´České obce sokolské´

 

V tomto roce došlo k znovuobnovení Sokola a k navázání na jeho programové tradice. Česká obec sokolská (ČOS) patří v ČR k nejpočetnějším občanským sdružením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokol je hrdé hnutí, které bylo 4x pozastaveno, 4 x obnoveno

Sokolové stáli u zrodu moderního českého národa, u jeho klíčových okamžiků

Sokol se snaží dále šířit hodnoty, na kterých byl založen –

demokracie, tolerance, láska k vlasti, boj za svobodu

tím se podstatně liší od ostatních sportovních organizací

zájem o členství v Sokole stoupá,

bohužel mnohde museli nabírání nových dětí pozastavit,

protože je nemá kdo a kde trénovat, a to je škoda…

zejména v době, kdy se snažíme dostat děti k pohybu…

(Ing. H. Moučková)

 

„Sport pro všechny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokol v současné době je tradiční organizací

s moderní tváří.

Dvě třetiny členů jsou mladších 26 let.

Sokol funguje napříč generacemi od dvouletých dětí, které cvičí s rodiči, až po seniory.

Na řadě míst, hlavně v menších obcích, je Sokol pro obyvatele jediným místem,

kde se scházejí.

 

 • členská základna čítá kolem 160 tisíc cvičenců, kteří se věnují nejen sportu a pohybovým aktivitám, ale i kulturní a vlastenecké činnosti
 • zahrnuje základy sportovní a moderní gymnastiky
 • pohybovou výchovu, rytmickou gymnastiku
 • aerobik, cvičení s náčiním, různé taneční směry
 • atletiku, míčové hry, netradiční hry a sporty, jógu
 • základy asijských bojových umění, zdravotní gymnastiku
 • pobyt v přírodě a turistiku
 • Sokol se zabývá i výkonnostním sportem
 •  
 • ´Vzdělavatelský odbor´
 • má na starosti soubory folklorní, divadelní, pěvecké, hudební a loutkářské

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základními organizačními jednotkami ČOS jsou tělocvičné jednoty,

sdružené do 42 žup.

Vyvrcholením činnosti je všesokolský slet.

V roce 2012 Sokol slavil 150 let od svého založení.

 

Slety:

Jubilejní slavnost Sokola Pražského 1882

II. slet 1891 (1887)

III. slet 1895

IV. slet 1901

V. slet 1907

VI. slet 1912

VII. slet 1920

VIII. slet 1926

IX. slet 1932

X. slet 1938

XI. slet 1948

1949 - 1993 Období spartakiád

XII. slet 1994

XIII. slet 2000

XIV. slet 2006

XV. všesokolský slet 2012

XVI. všesokolský slet 2018

 

My na www.www-kulturaok-eu.cz jako diváci jsme se zúčastnili 1. dne sletového hromadného vystoupení, tj. 5. 7. 2018, které se konalo od 21 hodin při scénickém osvětlení.  Dolní řady tribun byly určeny pro cvičence, kteří tak mohli po odcvičení svých skladeb sledovat další program. Slavnostního zahájení a 1. přehlídky hromadných skladeb, kdy na koni přijel  i ´T. G. Masaryk´,  se zúčastnil také předseda vlády Andrej Babiš. Jeho přítomnost po zaznění státní hymny (čsl.) pískotem krátce přivítala hrstka Sokolů a diváků, avšak vůbec ne mohutným pískáním, jak bylo na internetu  bulvárně prezentováno.

 

Pouze 1. den se předvedly skladby V peřině mladších žákyň, Gymnastický sen secvičená

 

Českou asociací Sport pro všechny a skladba dánských dorostenek z Ollerup Academy.

 

Pouze 2. den vystoupily předškolní děti se skladbou Noty, rodiče s dětmi ve skladbě Méďové a ženy se skladbou Cesta.

 

Každý z programů byl originální svým scénickým provedením, atmosférou a hudbou.

 

Oba dny měli diváci možnost vidět vystoupení

 • - seniorů Princezna republika (hudba: K. Hašler/ úprava I. Zelenka)
 • - mladšího žactva Děti, to je věc! (hudba: J. Uhlíř)
 • - staršího žactva Cirkus (hudba: Z. Barták, K. Svoboda, W. Casey, J. Jacobs)
 • - ženskou skladbu Ženobraní (hudba: Čechomor, L. Mysliveček/Fleret)
 • - skladbu pro dorostence a muže Borci (J. Vrbenský, B. Smetana/úprava M. Vydlák)
 • - skladbu pro dorostenky a ženy Siluety (hudba: P. Bolan a Mandrage)
 • - skladbu pro ženy, muže a dorost Spolu, secvičenou společně českými a slovenskými Sokoly (hudba: J. Vejvoda, K. Černoch, No Name a Chinaski, Elán)

 

Skladba Spolu bude ještě předvedena v roce 2019 na světové gymnaestrádě v rakouském Dorbirnu, kde bude prezentovat Českou a Slovenskou republiku. Prvenství skladby Spolu spočívá také v tom, že ještě nikdy dva státy nebyly prezentovány v rámci jedné hromadné skladby.

 

 

Svými díly, inspirovanými sokolskou a sletovou tematikou, přispěli čeští  špičkoví výtvarníci - Jakub Špaňhel, Michal Cihlář, Zdeněk Netopil, Stanislav Diviš, Aleš Najbrt - studio, Pavel Roučka a Ivan Komárek.

 

XVII.  všesokolský slet je naplánován na rok 2024 (po 6 letech)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V době zákazu Sokola, od roku 1949 do roku 1990 se však mohly konat obdobné akce, spartakiády:

I. celostátní spartakiáda (1955)

II. celostátní spartakiáda (1960)

III. celostátní spartakiáda (1965)

Tělovýchovné slavnosti (1970)

IV. československá spartakiáda (1975)

V. československá spartakiáda (1980)

VI. československá spartakiáda (1985)

Pražské sportovní hry (1990)

 


 

Starostka České obce sokolské: Ing. Hana Moučková

Náčelník České obce sokolské: Petr Svoboda

 

 

Hodnocení:  100 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_(spolek)

 

Klipy na youtube :

https://www.youtube.com/channel/UC0p4hTTlWP0LgSy0hWculuA

www.slet2018.cz