XDGA_160_EXPO aneb světový architekt Xaveer De Geyter na skok v Praze

22.04.2015 14:37

Fragnerova galerie – Praha

21. 4. – 20. 5. 2015

 

Pražské Galerii Jaroslava Fragnera, zaměřující se tradičně na kvalitní odborné výstavy usilující o zprostředkovávání dobré architektury odborníkům i širší veřejnosti, se podařil vynikající ´úlovek´. Do Prahy přijel jeden z nejoceňovanějších světových architektů Xaveer De Geyter. Nepřijel ale jen tak na návštěvu, přivezl sebou dárek nad jiné, výstavu 20 modelů svých projektů z posledních let,  knihy své  i o jeho práci a dokonce i ukázky dokumentace projektů, na nichž pracoval ve svém  belgickém projektovém ateliéru XDGA v poslední době.

 

Odborná přednáška jako intelektuální zážitek

Na pozvání Galerie Jaroslava Fragnera jsme se mohli zúčastnit nebývalé akce – přednášky Xaveera De Geytera, kterou pronesl u příležitosti zahájení svojí výstavy, před oficiální vernisáží.  Kdo zná Galerii Jaroslava Fragnera, ví, že její plocha není velká, a tak velkoplošné modely prací Xaveera De Geytera ji bez obtíží zcela zaplnily. Navíc o přednášku této světové osobnosti byl nemalý zájem z řad studentů architektury i z řad jejich profesorů a našich architektů, kteří si tuto událost nemínili také nechat ujít. Přednáška se proto konala ve zcela  zaplněném  Svatováclavském sále Betlémské kaple.

 

Architekta a urbanistu Xaveera De Geytera uvedl v pondělí 20. 4. 2015 jeho belgický kolega českého původu, architekt, urbanista a pedagog Jiří Klokočka (na foto vpravo).

Nad projektem nazvaný XDGA_160_EXPO  osobně převzala záštitu paní velvyslankyně Belgického království v České republice, J. E. Francoise Gustin a za město Prahu ji podpořila, na přednášce a posléze i výstavě byla také přítomna, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.

 

J. E. Francoise Gustin - paní velvyslankyně Belgického království v ČR se také ujala úvodního slova. Po ní už ale přednášel Xaveer De Geyter (na foto dole vlevo).

Přednášel sice anglicky, simultánní ani jiný překlad nebyl, ale jazykové dispozice posluchačů už s tím neměly problém. Naopak, v závěru přednášky se s Xaveerem De Geyterem vedl v angličtině i odborný dialog.

Pro pochopení základních myšlenek a vizí autora pozoruhodných staveb a řešení nešlo jenom o znalost či neznalost angličtiny, protože podání přednášejícího bylo doprovázeno bezpočtem vyobrazení a  provedeno tak názorně a srozumitelně, že snad i angličtiny zcela neznalý musel tomu podstatnému porozumět.

Že byla jeho přednáška poučná a inspirativní, Xaveer De Geyterse se zabývá především městskou architekturou a urbanistickými celky, dokládá mimo jiné i to, že nenechala v klidu sedět a poslouchat ani přítomnou paní primátorku Adrianu Krnáčovou, která se s ním, ke zjevnému údivu přítomných architektů, v závěru přednášky dala do oboustranně plodné diskuze. Inu, urbanistika musí primátorku zajímat, a konzultovat si své zkušenosti a názory s předním světovým odborníkem není nikdy na škodu.

 

Výstava jako pragmatický záznam procesu tvory podle Xaveera De Geytera

Putovní výstava XDGA _EXPO_160, která do Prahy připutovala přímo z římské Casadell’Architettura, není založena na popisech či zastřešující teorii, ale pragmatickém záznamu procesu tvorby, výzkumu a na jejich výsledcích. V první řadě jsou tu modely. Dvacet projektů vypracovaných pro Brusel, Gent, Oostende, Antverpy, Haag, Curych, Paříž, Lucemburk, Kodaň, ale i Jeruzalém, Petrohrad a Monako si návštěvníci mohou v klidu a zblízka (a díky instalaci doslova ze všech stran) prostudovat jak v přítomné dokumentaci, tak v podobě efektních a precizních modelů.

 

Výstavu navíc doplňují a obohacují i videoprojekce zajímavých reflexí autorových kolegů. Záznamy se týkají dvou konkrétních bruselských náměstí (Place Schuman a Place Rogier), které spolu s realizovanou věžovou budovou Coovi, projektem antverpské radnice a lausannským projektem pro Mezinárodní olympijský výbor IOC z minulého roku patří mezi nejvýznamnější projekty ateliéru z pohledu kritiky i samotného architekta.

Zajímavostí výstavy je monumentální tapisérie – výtvarná forma charakteristická pro české i belgické umění - kde je prezentován jeden z projektů věnovaný dopravnímu řešení v Bruselu.

Návštěvníci mají k dispozici materiál s česko-anglickým textem a zobrazeními, sloužícími jako základní orientační průvodce projekty studia XDGA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skromný, sympatický muž se smyslem pro humor

Jak už to tak bývá, ti opravdu nejschopnější, ti kteří toho skutečně mnoho vědí, kteří razí cestu ostatním a tvoří pro nás rozumné a moudré vize, bývají zcela prostí a nikterak se nevyvyšují. O Xaveeru De Geyterovi to platí v plné míře. Skvělý společník, sympatický muž, chytrý chlap, který má charizma a šarm. Tak by se dal hodnotit už po pár větách a téměř na první pohled. A jeho odborná přednáška tuto klasifikaci jen utvrdila.

Je k naší škodě, že osobnost Xaveera De Geytera (roč. 1957) u nás až na výjimky příliš neznáme. A tak si připomeňme alespoň pár základních údajů o tomto belgickém architektovi světového významu.

139_place shumann, brusel.jpg

 

 

 

 

042_coovi, brusel.jpg

 

 

 

 

Xaveer De Geyter měl to štěstí a odpovídající talent, rozpoznaný už na studiích, že po jejich dokončení, působil plných 10 let jako hlavní architekt v kanceláři jednoho z nejlepších tvůrců současnosti, Rema Koolhaase.

  • Není divu, že už v roce 1983 patřil do týmu autorů zpracovávajících revoluční návrh pro Carrefour v Bruselu, který se zapsal do poválečné historie belgické a evropské architektury.
  • V roce 1988 si založil vlastní studio věnující se architektuře i urbanismu. V současné době vede tým 50 architektů.
  • Navrhuje a realizuje své stavby a urbanistické plány pro města v Belgii, Francii i Nizozemí.
  • Má za sebou i řadu výstav a ocenění včetně nominací v mezinárodní ceny Mies van der RoheAward (například za Chasse Park Apartments v Bredě).

Své zkušenosti ale předává nejen týmu, který vede, ale i budoucím architektům jako pedagog.   Xaveer De Geyter vyučoval na nizozemském Berlageho Institutu, EPFL v Lausanne i na své vlastní alma mater, Institutu architektury sv. Lukáše v Gentu.

 

A ohlas jeho prací je takový, že vstupují do učebnic. Jeho pracím už bylo věnováno i několik knih, včetně prestižního El Croquis (2005).

 

  • I Xaveer De Geyter je ale autorem.Vytvořil pozoruhodnou knihu o urbanismu v Belgii – After-Sprawl (2002).

 

Pro zájemce ještě dodejme, že (v pořadí už čtvrtou) publikaci XDGA 161 Book, kterou připravil mladý architekt, kritik a publicista Christophe Van Gerrewey, si mohou návštěvníci zakoupit přímo na výstavě v GJF a dokonce za zvýhodněnou cenu.

 

Závěrem hrst myšlenek Xaveera De Geytera

 

Pro vysvětlení svého přístupu k tvorbě Xaveer De Geyter uvedl:

Architektura není, v ideálním případě,

o určování prostoru pro různé funkce, aktivity, proudy nebo programy,

nebo dokonce o řešení prostorových problémů.

Naopak, architektura je o vytváření možností:

potenciálu lokality, skrytých příležitostí konkrétní situace v konkrétním čase,

o programovém konfliktu.

Jde o vyrovnávání se s nejistotou, o povolení různých známých i nepředvídatelných scénářů.

V tomto smyslu nejsou architektura a urbanismus

protichůdné disciplíny

vedoucí k různým výsledkům,

ale jsou podobnými mediátory,

jen v různých meřítcích a s různými stupni náročnosti,

ale se stejným cílem – totiž umožnit život.

V našem pojetí architektury

je základem

k provedení pečlivého skenování a analýzy programu i kontextu –

kontextu nejen jako přímého prostorového okolí obklopujícího projekt,

ale jako větší oblasti

sociálních, ekonomických, politických, správních, i technických otázek.

A to vše na stejné úrovni důležitosti.

Takovéto přesné a systematické čtení kontextu vede k matrici vědomostí,

jež tvoří základ jakéhokoliv architektonického rozhodnutí.

Někdy funguje tato matrice jako rámec a pozadí odložených intuicí,

někdy tvoří bojiště pro bombardování architektonických návrhů,

které tak pomalu získávají svoji samozřejmost prostřednictvím procesu pokusů a omylů.

Skenování vyvolává nové otázky, otevírá neprozkoumaná pole,

odhaluje skryté příležitosti, nebo spojuje tzv. nekompatibility (to, co je na první pohled nespojitelné).

Díky této pracovní metodě jsou všechny projekty zakotveny,

integrovány v jejich kontextu.

To ale neznamená, že se mu přizpůsobuje.

Každý kontext má své viditelné a skryté části, proto může projekt svůj fyzický kontext ovlivnit,

někdy ho zcela transformovat.

Tento explorativní přístup vede k pracovní metodě a nikoliv k nějakému stylu.

Styl je vždy pro zkoumání omezující.

Náš přístup nás chrání před dogmatickým myšlením, 

před příliš úzkou agendou, před nebezpečím jednoho směřování či anekdoty.“

Xaveer De Geyter

 

S využitím tiskové zprávy připravil: Richard Koníček

 

110 00 Praha 1

Betlémské náměstí 5a

www.gjf.cz

FB: Galerie Jaroslava Fragnera

TW: @fragnerka

Máme otevřeno kromě pondělí:  úterý – neděle:  11.00 – 19.00 hodin

 

Hodnocení: 99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková, www.gjf.cz