Wolfe von Lenkiewicz: Paintings/Obrazy aneb všechno může být i jinak

12.07.2014 18:28

Galerie MIRO - Praha

Kostel sv. Rocha

10. 7. – 31. 8. 2014

 

Na www.kulturaok-eu.cz dostáváme hodně pozvánek na zahájení nejrůznějších výstav. Skoro všechny e-mailem. Když ale držíte v rukou malý, téměř grafický, list, jenž je také pozvánkou a současně i výmluvnou obrazovou vizitkou prezentovaného umělce, je to už samo o sobě tak trochu sváteční pocit. Samozřejmě, že vypovídací hodnota obou forem sdělení je stejná, zveme vás tam a tam, na tehdy a tehdy a bude tam výstava toho a toho, ale… Možná jsme tak trochu staromilci, ale klasická pozvánka má svou nezaměnitelnou noblesu. A přesně takové pozvánky rozesílá pan Miro Smolák (foto vlevo) za svoji Galerii MIRO.

 

Příjemná cesta za kulturou…

Výstavy pořádané panem Smolákem v jeho dnes už prestižní a proslulé Galerii MIRO jsou zárukou kulturního zážitku již samy od sebe. Ve skvostném prostředí kostela sv. Rocha v povznášejícím kontextu areálu Strahovského kláštera je jedna z nejkrásnějších galerií v Praze. Organizační úroveň každé z bezpočtu výstav zde pořádaných již od roku 1994 je špičková. Samozřejmě, že sem můžete sice vejít – třeba i na vernisáž - s batohem na zádech a v džínách, ale ono vám to prostě nedá. Raději si vezmete oblek a sváteční náladu. A ani zvaní hosté nejsou jen běžní návštěvníci běžných vernisáží. Setkáte se tam s předními osobnostmi naší kulturní scény, stejně jako veřejného života a mnoha zahraničními hosty až do úrovně velvyslanců. Ale pozor, nikdy nejde o nudnou či snobskou záležitost. Vždy jde o přátelské setkání osob, jež sem přišly skutečně za uměním a do značné míry i za samým hostitelem panem Miro Smolákem, jehož jsou to povětšině známí a přátelé. A www.kulturaok-eu.cz má tu čest být mezi nimi.

 

Vždycky je to událost

Kontakty pana Smoláka jsou široké a světové. Proto každá z výstav je pro naši laickou, a často i odbornou veřejnost událostí a objevem. Výjimkou nebyl ani Wolfe von Lenkiewicz a jeho výstava Paintings/Obrazy, jejíž vernisáž se konala dne 9. 7. 2014 od 17 hodin. Již dávno před sedmnáctou hodinou vítal osobně první příchozí pan Smolák a přesně v 17 hodin  (přesnost je výsada králů) byla vernisáž zahájen klarinetovým sólem v podání jazzového a swingového klarinetisty a saxofonisty Rudolfa Musila. Úvodní slovo patřilo samozřejmě panu Smolákovi. Představil umělce a uvítal přítomné hosty, mezi nimž tentokrát nechyběla například paní Huo Yuzhen, velvyslankyně Čínské republiky. Pak už se ujal slova kurátor výstavy Mark Sanders.

 

O výstavě

Z jeho úst a z precizního překladu výborného překladatele jsme se dozvěděli pár základních údajů z biografie autora vystavovaných obrazů, mimo jiné i to, že vzdor polskému jménu a dávnému původu je Wolfe von Lenkiewicz Londýňanem, a to  již ve 3. generaci, že jeho prapraděd byl jmenován dvorním malířem na dvoře Ludvíka II. Bavorského a od té doby jsou všichni příslušníci tohoto rodu malíři. Otec autora vystavovaných obrazů je navíc majitelem největší světové sbírky alchymistické literatury. Podle slov Marka Sanderse to zanechalo své stopy na autorovi a jeho tvorbě, neboť se snaží po vzoru dávných alchymistů používat některé z nejznámějších obrazů zapsané do historie umění, vytvářet z nich nové a překvapivé výsledné formy, které v očích a mysli i průměrně poučeného diváka vyvolávají pocit, že tohle už někde viděl, ale nějak jinak. A to je to, co autor skutečně činí. Dá se tedy hovořit o ´re-sekvenci´ ikonických obrazů do současných podob a myšlenek technikou, která záměrně a cíleně pracuje se slučováním a rezonuje až jakési prvky genetické manipulace. Proto znalý divák mohl na výstavě tušit posunutá ´re-sekventovaná´ díla jako Picassovy (Slečny z Avignonu) transformované do afrických soch, Triptych podle Hieronyma Bosche a další chronicky známé obrazy namalované jinak.

Autor o svých dílech

Na slova kurátora Marka Sanderse navázal živě a se zjevným zaujetím osobně sám autor Wolfe von Lenkiewicz. Reagoval kupříkladu právě na zmínku o Picassových Slečnách z Avignonu s tím, že je doloženo, že Pablo Picasso se pro jejich ztvárnění inspiroval právě africkými sochami, ale obraz transformoval do podoby dívek z Francie. Wolfe tedy na svém obraze dotáhl vlastně jen původní  Piccasovu inspiraci. Stejně tak jiný obraz, kompilační s více Picassových obrazů z ranného období, je vlastně také realizací jiné Picassovy myšlenky, kdy v nějakém rozhovoru sám Piccaso hovořil o souborném obraze, na nějž by přenesl hned několik postav ze svých jiných, konkrétních obrazů. Nikdy to ale nerealizoval. Wolfe  to tedy udělal za něj (Akrobaté /Saltimbanques). A podobné myšlenky, vazby a příběhy jsou vepsány do všech vystavených Lenkiewiczových obrazů…

www.www-kulturaok-eu.cz o výstavě

Velkoformátové obrazy Wolfe von Lenkiewicze působí už na první pohled zajímavě. Jsou naplněny a doplněny celou řadou zajímavých detailů, které probouzí vaši fantazii a když je obejdete dokola, a začnete zase znovu od začátku, uvidíte vždy další a další souvislosti a zdánlivě nové obrazy. Můžete o nich přemýšlet, bavit se jimi i jen tak se těšit pohledem na zajímavá díla. Výstava potrvá do konce srpna a její zhlédnutí je nesporně příhodnou a povznášející perlou při návštěvě Prahy, Hradčan či Petřína a hlavně působivého areálu Strahovského kláštera.

 

Abecední seznam vystavených prodejních obrazů

 

ALL IN THE AFTERNOON, FULL LEISURELY WE GLIDE, 2011

olej na plátně

210 x 160 cm

 

BLUE SWALLOW, 2013

olej na plátně

75 x 68 cm

 

DEATH AND THE

 

MAIDEN, 2011

olej na plátně

230 x 160 cm

 

FRUGAL REPAST, 2011

suchá jehla – náklad 100

73 x 56 cm

 

LA MORT, 2011

olej na plátně

230 x 160 cm

 

PIERROT, 2014

olej na plátně

184 x 149 cm

 

SALTIMBANQUES, 2014

olej na plátně

212 x 270 cm

 

THE KNIGHT OF MONDRIAN, 2013

olej na plátně

75 x 68 cm

 

DEMOISELLES D’AVIGNON, 2014

olej na plátně

243 x 233 cm

 

THE HAYWAIN (Triptych), 2012

olej na plátně

240 x 367 cm

Zdalipak víte, že…

 • Galerie MIRO byla založena v roce 1987 v Berlíně
 • V kostele sv. Rocha areálu Strahovského kláštera sídlí od roku 1994, kdy byla z Berlína přemístěna do Prahy
 • Za dobu trvání galerie se zde vystřídalo několik desítek výstav mistrů světového i českého malířství. (Picasso, Miró, Dalí, Chagall, Rodin, Warhol aj.)
 • V roce 2001 byla galerie na základě veřejného výzkumu The Gallup Organization vyhlášena ´nejoblíbenější komerční galerií v Praze´
 • Galerie MIRO pořádá udělování Evropské ceny Trebbia za podporu kultury a tvůrčí činnosti
 • Do povědomí pražské veřejnosti se Galerie MIRO zapsala také pořádáním běžeckého závodu Miroton – Během za uměním. Spolupořadatelem Mirotonu je Prague International Marathon
 • Galerie je zaměřena na současné české a světové umění a světové klasiky 20. století
 • Pořádají se zde i koncerty, inscenace divadel malých forem a společenské akce

 

Wolfe von Lenkiewicz (narozený v roce 1966) je britský umělec se sídlem v Londýně.

 • Wolfe von Lenkiewicz se narodil v Dartmoor v Anglii v roce 1966. Je synem britského malíře Roberta Lenkiewicz
 • Je německo-polsko-židovského původu.Pradědeček, baron von Schlossberg byl dvorní malíř krále Ludvíka II Bavorského
 • Wolfe von Lenkiewicz absolvoval University of York v roce 1989 (filosofie a současná epistemologie)
 • Hlavním uměleckým zájmem autora je používání jazyka a jeho re-interpretace v podobě výtvarného umění
 • Zastává názor, že znalost a povědomí o klíčových obrazech dějin umění bereme už jako neměnnou samozřejmost. Lenkiewicz se proto snaží neměnnost a dogmata narušovat tím, že je znovu uspořádá, aby byl divák nucen či vyprovokován k jejich znovuuvědomění
 • Lenkiewicz osciluje mezi malbou, kresbou a sochařstvím. Provokativní povaha jeho práce otvírá bezpočet možnosti, které nabízejí stěžejní obrazy naší doby.
 • Lenkiewicz hlásá, že dějiny umění lze chápat jako změny z jednoho druhu vizuální reprezentace do druhé. Ve svých dílech odhaluje a demýtizuje tabu zavedených umělců
 • Není to ale boření klasické kultury ani zlehčování. Nalézá pouze možnosti soužití různých kultur pocházejících z téměř protikladných světů
 • Na jedné straně svou vysokou technickou schopností dosahuje svůdné kresby, jež  diváka ohromí. Svědčí to o jeho úctě k předloze a potvrzuje jeho odmítání jakéhokoli zesměšňování či parodování
 • Lenkiewiczse snaží přenášet zapomenuté či nepochopené, ikonické do moderního světa a moderní sdělnosti oproštěné od dobových pout
 • Lenkiewicz je uznáván pro svůj kontroverzní přístup k otázkám týkajícím se umění, a zkoumáním, co to znamená být moderní umělec ve 21. století.

E-mail:  studio@wolfevonlenkiewicz.com

https://www.youtube.com/watch?v=X6zT0mloVT4&feature=player_embedded#t=19

 

Wolfe von Lenkiewicz: Paintings/Obrazy

9. 7.  – 31. 8. 201

Galerie MIRO

Kostel sv. Rocha

118 00 Praha 1

Strahovské nádvoří 1/132

Tel.: +420 233 354 066

Fax: +420 233 354 075

www.galeriemiro.cz

www.trebbia.eu

 

Otevírací doba:

Pondělí – neděle:  10.00 – 17.00 hodin

Hodnocení: 99 %

 

Richard Koníček

Foto: ing. Olga Koníčková