Winterfresh a Simulation aneb insulted violas či žít bez vtipu je vtip sám o sobě….

11.02.2019 16:08

Garage Gallery Karlín - Praha

23. 1. - 22. 2. 2019

 

Vernisáž v Garage Gallery Karlín se konala ve vskutku  mrazivém večeru a týkala dvou výstav. První z nich (umístěna v zadní výstavní síni) výstava Simulation, byla prezentací nového obrazového cyklu malíře Argišta Alaverdyana, jenž se v něm zabývá budoucností a robotikou.

 

Druhá - skupinová výstava Winterfresh představila pětici autorů, jejichž tendencí je aktivně vstupovat a zasahovat do veřejného prostoru. Expozice prezentovala  dokumentace akcí jednotlivců z poslední doby v podobě videí a fotografií, které byly přizpůsobené pro formu prezentace jako svébytného díla.

 

Vystavující autoři:

Deana Kolenčíková/Crossword puzzle

Jiří Surůvka/Confusion of identity

Šimon Sýkora/Good Trip

Pablo Chiereghin/Self-Vandalised car

Roza Pogosian

V rámci openingu proběhla uvnitř galerie performance Rozy Pogosian.

 

 

Simulation

Arnošt Alaverdyan (* 15. 2. Arménie)

  • od 1993 žije v České republice
  • 2012 - 2017: studoval na AVU v Praze
  • 2017: finalista Ceny kritiky za mladou malbu

 

Je malíř, jehož práce je charakteristická kladením důrazu na redukci, geometrii a barvu. Tématem zde vystavených obrazů je elektronika současnosti a blízké budoucnosti. Skrze obrazy nám dává Argišt nahlédnout pod povrch strojů, čímž se staví do role ´morfologa´. Jakým způsobem a do jaké míry je člověk ve vztahu k této ´Simulaci´´, je nezřejmé. Napětí může nastat tehdy, zda si nejsme jistí tím, jestli se díváme na stroj nebo jsme jeho součástí. I když jsou obrazy ve vztahu ke kritice společnosti, jak zdůrazňuje autor neutrální, nemůžeme vyvrátit naléhavou povahu prací, díky jejich nebezpečně intenzivní barevnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Více zd

Winterfresh

Náměty dílčích projektů jsou aktuální a vztahují se volně nebo přímo k politickým

a jinak sociálním tématům.

Každý z vystavujících si pro své vyjádření volí nejrůznější prostředky.

 

 

Pro Pabla Chiereghina (* 1977 Itálie) je to například vandalismus spáchaný na svém vlastním automobilu za pomocí permanentního nápisum s nimž se následně pohybuje v běžném silničním provozu.

 


 

 

 

Šimon Sýkora (* 1990) ve svém videu představuje sebestylizaci do role extremisty, účastníka demonstrací a událostí spojené s komunitou propagující určitou formu ideologie.

 

Jiří Surůvka (* 1961) naproti tomu přebírá na sebe podobu a roli konkrétního performera konce 90. let, čímž pozoruje a srovnává reakce tehdejšího a současného diváka na zapomenutou performanci a otevírá také otázku fenoménu ´rekonstrukce´- do naha se svléknou dvě ženy a před zraky publika si vymění svůj oděv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Pogosian (* 1993 Rusko) pak vstupuje do prostoru napřímo, skrze instalaci uskutečněné během její performance s názvem ´Samovláda´.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetičtějším způsobem může být vnímaná fotofokumentace několikaměsíčních zásahů na opuštěné benzínce Deany Kolenčíkové (* 1990 Slovensko), v nichž počítá s divákem, jemuž v průběhu několika měsíců může uniknout kompletní vyznění intervence. Deana však zvolila každý samostatný zásah takovým způsobem, aby se stal pro kolemjdoucí nosným i bez celku, jakým jej následně prezentuje v galerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Winterfresh se také zamýšlí nad způsobem prezentace dokumentující performační umění, které se snaží nejen podat zprávu o provedení umělcova záměru, ale představit jej jako dílo, které vzniká paralelně k živým událostem a je schopno se stát svébytným artefaktem. Princip uzpůsobení sebedokumentace jeho autorem může vzbuzovat napětí mezi účelnou estetikou a performancí jako autentickým dílem v reálném čase. S takovou polemikou výstava Winterfresh vědomě pracuje a poskytuje tomuto druhu umění možnost dlouhodobější komunikace s publikem než v okamžicích vzniku jejich záznamů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátoři: Tomáš Kurečka a Natálie Kubíková

GGK se zaměřuje převážně na současné umění a podporuje jeho rozmanité přístupy, čímž navazuje na práci domovské Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli. Specifický výstavní prostor vznikl uvnitř bývalých garáží na jaře roku 2018. Vně komplexu se nacházejí ateliéry zastoupené českými i zahraničními umělci a dva ateliery pro hostující umělce. 

 

180 00 Praha 8 - Karlín

Vítkova 7

Máme otevřeno: středa - sobota: 14.00 -18.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

www.gallerykarlin.com

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/argist-alaverdyan-pruzkumnik-aneb-anomalie-ii-2-ci-zjevovani-digitalni-vizuality-v-obrazech/