Výstava prací žáků ZUŠ Trnka aneb jak lze také oživit industriální prostor bývalé papírny na Slovanech

05.06.2022 19:04

 

 

 

 

Výstava prací žáků a studentů plzeňské ZUŠ Trnka

30. 5. - 7. 6. 2022

Industriální prostor Papírna

 

  

 „V Papírně vystavujeme už třetím rokem. Letos to budou práce, které jsme s dětmi stačili vytvořit v září, prosinci, květnu a červnu. Část výstavy je věnovaná i výsledkům z online výuky.“

ředitelka ZUŠ Trnka Dáša Nesvedová

 

 

Industriální prostor Papírna, vznikl, jak už to u podobných projektů bývá, snahou skupiny nadšenců vytvořit v Plzni funkční mezioborový prostor, poskytující umělcům i návštěvníkům zázemí a programovou kvalitu.

Podařilo se.

Bývalá papírna - na Slovanech - se nachází kousek od centra Plzně, dospěje se k ní podél jedné z řek tohoto města - proti proudu - Radbuzy.

Prostor bývalé továrny se tak stal mimo jiné i nekonvenční, avšak mile inspirující galerií současného výtvarného umění.

A objevili jsme tam – žel už končící – úžasnou výstavu prací žáků známé plzeňské ZUŠ Trnka.

 

 

Chvála náhodám

 

Bez náhod, by život nebyl pestrý a zajímavý. Do Plzně jsme se vydali ze zcela jiných důvodů.  Našemu webu příznivě naklonění majitelé známé smíchovské vily Winternitz, manželé Cysařovi, nám nabídli možnost účastnit se specializovaného odborného „zájezdu“, no, spíše takového osvětového výletu, po stopách autora vily Winternitz, Adolfa Loose, jenž se věnoval i úpravám luxusních interiérů. A tři z nich, přístupné, jsou právě v Plzni.

Nezaváhali jsme a díky laskavosti paní Kristiny Cysařové jsme se do autobusu plného Loosových obdivovatelek a obdivovatelů na poslední chvíli vmáčkli.

Maraton po Plzni a bytech upravených Adolfem Loosem končil a náš odborný průvodce a lektor Matěj Sladký, využil času i našeho zájmu o vše, co stojí za vidění a zavedl nás ještě, do známého plzeňské industriálního centra Papírna. Náhodou byl ještě čas a náhodou, tam má rozsáhlou výstavu vyhraněná výtvarnice Eliška Podzimková.

Jenže při vstupu do svébytného objektu Papírna, jsme zjistili, že se – a opět náhodou - v témže prostoru, tedy v galerijní části industriálního centra, koná ještě i jiná výstava, a to výstava prací žáků známé plzeňské ZUŠ Trnka. A tu jsme si samozřejmě také nemohli nechat ujít.

Takže díky řetězení chvályhodných náhod, můžeme návštěvníky našeho webu, alespoň krátce informovat i o této výstavě. A nutno dodat, že opravdu namnoze nabízející až obdivuhodně vyzrálé tvůrčí počiny mladičkých adeptů hned několika výtvarných oborů.

 

 

Pár slov o ZUŠ Trnka

 

Je mnoho podobných škol. Po celé republice. A je to dobře. Ale ZUŠ Trnka má jméno, které „vyčuhuje“ z průměru i z regionality Plzně či plzeňského kraje. A výstava prací studentů to potvrdila.

Soukromá ZUŠ Trnka o. p. s. byla založena z iniciativy nynější ředitelky Daši Nesvedové v roce 2002. Slaví tedy letos rovných 20 let. Od září 2003 má škola akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol. Škola vede žáky a studenty v rámci tří oborů - literárně dramatického, tanečního a námi na vlastní oči posouzeného – výtvarného.

Výtvarný obor, jak jsme zjistili, se dále dělí. Žáci mají možnost volby. Buďto na všeobecnou výtvarnou výchovu, ta je pro ty, kteří ještě nejsou tak konkrétně vyhranění a mohou si „na rozjezd“ pěstovat svůj talent šířeji, tedy v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě i objektové a akční tvorbě.

Ti zaměřenější, ti mohu zvolit animační tvorbu se zaměřením nejen na „staré dobré“ klasické animační techniky, ale samozřejmě už i na multimédia. A tenhle obor teď „frčí“. No a konečně ještě další zájemci, které těší tvorba s hmotou, mohou studovat keramiku a sochařství a k tomu tolik potřebnou návrhovou a přípravnou kresbu.

Paleta je tedy pestrá a talenty tu jen kvetou.

Na výstavě byly zastoupeny všechny kategorie a mnohá díla by se klidně mohla nacházet v kamenných galeriích po boku už renomovaných dospělých tvůrců současné generace. Však má také ZUŠ Trnka a její absolventi (což nevíme od ní, protože samochvála není dobrý zdroj informací ani styl této školy) až 90 procentní úspěšnost při skládání následných zkoušek na střední a vysoké umělecké školy. Není divu.

 

 

Náhodný povzdech

 

Škoda, že náhoda ještě také nechtěla zařídit, aby výstava ZUŠ Trnka právě nekončila, neboť bychom mohli návštěvníkům našeho webu doporučit příjemný výlet za neokoukaným uměním do Plzně. Výstava Elišky Podzimkové, k níž se ještě samozřejmě na našem webu vrátíme, totiž nadále trvá, a to až do 7. 7. Byla - náhodou a - naštěstí, totiž pro velký zájem prodloužena.

Ale nesmíme toho po těch šťastných náhodách chtít zase tolik…    

 

Text a foto: Richard Koníček  

 

 

Výstava prací žáků a studentů plzeňské ZUŠ Trnka

30. 5. - 7. 6. 2022

Industriální prostor Papírna

Zahradní 173/2

326 00 Plzeň

info@papirnaplzen.cz

 

 

Kontakt na ZUŠ Trnka

Staniční 2, Plzeň

ředitelka: Daša Nesvedová

tel.: +420 607 779 762

dasa.nesvedova@seznam.cz