Výstava kreseb a maleb studentů a lektorů v Galerii Vrtbovské zahrady aneb výkladní skříň Uměleckého studia Ateliér 45 je ve sklepě

08.05.2023 14:51

 

Ateliér 45

Kresby a malby studentů a lektorů

3. 5. – 30. 5. 2023

Galerie Vrtbovské zahrady

 

 

Ateliér 45 pořádá výtvarné kurzy

kresby, malby, figurální kresby, akvarelu a kaligrafie,

pro děti i dospělé

a zájemce připravuje i na talentové zkoušky.

 

 

Ateliér 45 sídlící v pražské Petrské čtvrti je místem, kde se pořádají výtvarné kurzy pro veřejnost, pro dospělé i malé, dopoledne, odpoledne i večer, ve všední dny a také o víkendu. Odborníci studenty provedou nástrahami nejrůznějších výtvarných technik, od prosté linky v kresbě, přes barevné plochy, až po malby akvarelem, akrylem nebo olejem.

Velkou péči věnují budoucím studentům středních a vysokých uměleckých škol, které připraví na důležitý mezník v jejich životě - talentovou zkoušku.

 

 

Občas rádi vybočíme z rutiny našeho webu

 

Za www.www-kulturaok-eu,cz jsem již v prostorách pod malebnou kaskádovitě tvořenou zahradou malostranského Vrtbovkého paláce (nemovitá kulturní památka I. stupně, zapsaná na seznamu UNESCO, vybudovaná v letech 1715 – 1720) byli řadukrát.

Dne 3. 5. jsme se zase po čase do Vrtbovského paláce vydali, tentokrát na výstavu nazvanou Výstava kreseb a maleb studentů a lektorů Uměleckého studia Atelier 45.

Především proto, že nám přišla pozvánka, což je podmínka jakékoli naší přítomnosti kdekoli. Druhým důvodem k návštěvě právě této výstavy, byl náš zvyk udělat občas výjimku a namísto renomovaných galerií prezentujících renomované autory, představit návštěvníkům našeho webu budoucí renomované umělce, kteří budou v oněch renomovaných galeriích jednou vystavovat.

Článkem, upozorňujícím na jejich snažení a dokazujícím jejich talenty a samozřejmě také schopnosti lektorů, kteří se jim věnují, chceme danou skupinu, danou aktivitu, vždy tak trochu v mezích možností našeho webu, podpořit. 

Výstava ve Vrtbovském paláci byla tedy další milou odbočkou ze zajetých kolejí našeho webu.

A k našemu milému překvapení nám přinesla hned dva objevy… 

 

 

Naše dva objevy v jednom Vrtbovském paláci 

 

Výstavy, jichž jsme se ve Vrtbovském paláci zatím zúčastnili, se konali v malé komorní galerii, situované do nitra jedné z budov obklopujících známé atrium na úpatí nádherné kaskádovitě stoupající zahrady. Jako vždy, zde opravdu výstava byla, ne že ne, ale jiná. A na tu jsme pozvánku nedostali.

Ta námi hledaná Výstava kreseb a maleb studentů a lektorů Uměleckého studia Ateliér 45, je jinde. Ve sklepních prostorách objektu sousedícího se vstupní trasou od brány paláce z ulice Karmelitské, hned napravo před přístupními schody k pokladně. 

Po přízemní vstupní hale této galerijní prostory, jsou tu tři návazné sklepní sály, z nichž čiší malebná romantika typická pro staré pražské paláce. A to byl, tedy alespoň pro nás, první zajímavý objev. 

Náš druhý objev, byla výstava sama. Tedy, vystavené práce. Ano, čekali jsme práce studentů, práce milé, leč ještě neumělé, malované - zatím - pod diktátem vlastní úporné snahy tvůrců o ztvárnění jejich představy o vytvářeném obraze. Práce sice hodné obdivu, ale obdivu spíše – jaksi – za snahu. Mýlili jsme se.

Vystavené obrazy, měly vesměs až překvapivě vysokou uměleckou i technickou hodnotu a byly – už teď - srovnatelné s těmi – renomovanými.

To byl náš druhý a ještě důležitější objev. A jsme za něj rádi, a rádi na tuto pestrou výstavu upozorňujeme i návštěvníky našeho webu. Bylo by škoda neobjevit, spolu s námi, široké a úrodné podhoubí naší další umělecké generace.

 

 

Výstavou vpřed

 

Po vstupu se – jak už řečeno - dá jít rovnou vlevo dolů do sklepení nebo nejprve odbočit napravo, v úrovni vchodu otevřené místnosti.

Zde se, jak nás informovali při následném zahájení zakladatelky Uměleckého studia Ateliér 45, akad. malířka Markéta Laštuvková a PhDr. Veronika Kostová spolu s přítomnými lektory, nachází menší výstava prací lektorů působících v Ateliéru 45. Není zde ale proto, aby snad dokazovala nějaké takové to „takhle se má malovat…“, ale naopak dokazuje, že díky takto vyspělým lektorům se mohou rozvíjet tak vynikající talenty. A přesvědčí se o tom na vlastní oči každý návštěvník, který následně sestoupí do sklepení paláce.

Jde o tři propojené a na sebe volně navazující sály. Které je možno (a radno!) opravdu všechny projít.

V prvním sále

jsou soustředěny akvarely studentů Uměleckého studia Ateliér 45.

Střední sál

nabízí průřez celou škálou technik, jimž se studenti Studia, dle vlastního uvážení a zájmu, věnují.

V posledním sále

je pak jako jakési vyvrcholení, přehlídka prací těch studentů, kteří se Uměleckém studiu Ateliér 45, připravují na různé talentové zkoušky.

Průchod končí zdí, na níž jsou dvě velké figury, jež nejsou studentskou prací a jsou tu spíše jako exkluzivní zakončení průhledu napříč všemi třemi výstavními sály.

Vyvolává dojem jakéhosi svébytného oltáře toho klenbami utvářeného podzemního prostoru.

 

 

Pár slov o Uměleckém studiu Ateliér 45      

 

·         Kromě již výše zmíněných prezenčních výtvarných kurzů, nabízí Umělecké studio Ateliér 45 také ONLINE KURZY, které si pustíte z pohodlí domova kdykoli, případně WEBINÁŘE, jež Studio vysílá v daném čase.

·         Pro vážné zájemce nabízejí dokonce SOUKROMÉ LEKCE v ateliéru Studia.

·         Kompletní výčet možných studijních programů: Kurzy pro dospělé, Kurzy pro děti, Dárkové poukazy, Online kurzy, WEBINÁŘE, Obchod s uměleckými díly, Emilly Wild Galerie a Práce z kurzů

·         V Uměleckém studiu Ateliér 45 se studují krásy lidského těla, v lekcích figurální kresby a malby. A vždy podle živého modelu…

·         Prohlubují tu také schopnosti umělců a jejich zanícení - pro fotografii či film.

·         Zvláštní pozornost je věnována písmu, kaligrafii a už pozapomínané disciplíně - umění krasopisu.

·         Pro potřeby studentů vydává Umělecké studio Ateliér 45 knihy a pracovní listy, které usnadňují pouť do tajů rozličných výtvarných postupů.

·         Studium probíhá nejen ve zdech ateliéru, ale je možné rozvíjet uměleckého ducha také v ulicích Prahy, v plenéru, kde lze malovat, kreslit i fotit.

·         Lektoři se studenty vydávají inspirovat i krásnou přírodou české krajiny a dokonce až do dalekých zemí.

·         Za pozornost stojí vyvážená a pozorně vybíraná nabídka internetového obchodu Uměleckého studia Ateliér 45

·         A nakonec motto Uměleckého studia Ateliér 45:

 

„Ateliér 45 není jen místem k malování či kreslení, je i místem setkávání lidí, které spojuje vášeň k umění v přátelství a pospolitosti.“

 

 

Závěrem ještě slovo zakladatelek

 

„My, to je - Markéta a Veronika, naši lektoři, naši studenti a všichni, kteří se rádi zastaví u nás v ateliéru na kus řeči.

S nápadem otevřít ateliér s uměleckými kurzy jsme přišly v roce 2014 v Paříži, u mramorového kavárenského stolečku. Nejdřív to vypadalo jen jako takové odpolední klábosení u kafe, ale když jsme našly naše první prostory v Karlíně, bylo čím dál zřetelnější, že sny dostanou konkrétní podobu.

Od prvního slavnostního otevření uběhlo několik let a ateliér nás pořád těší. Hodně věcí se změnilo, jsme na jiné adrese, máme nové kurzy, našimi dveřmi prošly stovky lidí. Ale hodně toho zůstalo při starém, náš ateliér je místo, kde voní barvy, vrší se archy papíru a na stěnách usychají barvy na plátnech. Naši lektoři jsou výjimeční lidé a umělci a s radostí se společně setkáváme v ateliéru i mimo jeho zdi. Stále plánujeme novinky a vylepšujeme to, co se nám osvědčilo. Jezdíme kreslit a malovat po Čechách i do daleké ciziny...

Nesmírně nás potěší, když k nám přijdete a my se o tuhle skvělou atmosféru budeme moct podělit i s vámi.“

Akad. malířka Markéta Laštuvková a PhDr. Veronika Kostová

 

(zleva: Veronika Kostová a Markéta Laštuvková)  

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

Ateliér 45

Kresby a malby studentů a lektorů

3. 5. – 30. 5. 2023

Galerie Vrtbovské zahrady

 

Umělecké studio Ateliér 45®, s.r.o.

Zlatnická 5/1125

110 00 Praha 1, Petrská čtvrť

E: kreslime@atelier45.cz

T: +420 603 812 536 (Veronika), +420 733 779 050 (Markéta)

https://www.atelier45.cz/