Výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze aneb 120 let od založení Jednoty či život je kašpar

02.01.2019 10:50

Galerie Toyen/ICP3 - Praha

4. 12. 2018 - 31. 1. 2019

 

 

 

Na vernisáži Výstavy Jednoty umělců výtvarných v Praze jsme zhlédli skupinovou výstavu děl jejích vybraných členů (39). Jednota umělců výtvarných od svého založení svoje aktivity nikdy nepřerušila. Šlo pouze o různé formy činnosti, které odpovídaly stávajícím podmínkám, vyplývajícím ze současných společenských možností.

 

Jednota umělců výtvarných  v Praze

 • členy byli význační umělci několika generací
 • vznikla před více než 100 lety, kdy osobnosti výtvarného umění generace Národního divadla odešli z Umělecké Besedy
 •  Josef Václav Myslbek navrhl název spolku zřejmě proto, aby již ze jména spolku bylo patrné, že tvorba jeho členů bude v ideové souvislosti s vlasteneckým spolkem Jednoty umělců výtvarných, založeným z ideálů roku 1848 a z iniciativy vlastenců, jakými byl například velmi aktivní Josef Mánes (sám navrhl členskou legitimaci a prémie)
 • 28. 3. 1898: se konala 1. valná hromada  (30 výtvarníků)
 •  6.  4. 1898:  v sále Choděrovy restaurace se konala ustavující schůze
 • 1. starostou byl J.  V.  Myslbek, jeho zástupcem byl prof.  F.  Ženíšek a jednatelem se stal  E.  K.  Liška  
 • zakladatelé Jednoty umělců výtvarných:  patří k nim především: V.  Brožík, V.  Hynais (navrh logo JUV), F.  Ženíšek, M.  Aleš, J.  V.  Myslbek, E. K.  Liška a J.  Bubeníček

 

Po 2 letech se připojili  L. Marold, O.  Lebeda, V.  Jansa, O.  a  J.  Bubeníčkové, E.  Dítě, F.  Herčík, arch.  K.  Hilbert, L.  Kuba, A.  Mucha, H.  Schwaiger, A. Vlček, Č.  Vosmík, J.  Schikaneder, H. Emingerová, později pak S.  Lolek, F.  Kaván, A.  Kalvoda, R. Havelka a J.  Panuška

 

 • od  1903: vychází i její vlastní časopis Dílo
 • 1953: nepřežil nástup komunistů /zákonem byly zrušeny všechny spolky a ustaveny tzv. umělecké fondy/
 • 1990: obnovila svou původní náplň činnosti
 • sídlí v ateliéru Josefa Achrera
 • členové výboru: Josef Achrer, František Tomík, Josef Matoušek
 • 2018: je zvolen předsedou /starostou/ Karel Prášek /po 16 letech vedení spolku Josefem Achrerem/. Jeho zástupcem Bohunka Waageová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem Jednoty je dát prostor všem směrům a všem generacím,

nehledat to, co jednotlivé tvůrce rozděluje,

ale naopak stavět na tom, co je spojuje.

Neboť není důležité, kdo kdy a co pro kterou vládnoucí garnituru udělal,

jak byl nahoře oblíben,

jaké měl zakázky, kolik za ně dostal,

 ale jen to, jak poctivě své dílo vytvořil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

Milešovská 1

Vstup: zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.praha3.cz

www.galerietoyen.cz

www.juv-novasin.cz