Výstava 11 světů - Současná česká ilustrace pro děti aneb my děti máme obrázky rády

07.03.2013 16:03

Výstava 11 světů - Současná česká ilustrace pro děti aneb my děti máme obrázky rády  

 

Muzeum hlavního města Prahy – Florenc

28. 11. 2012 – 24. 2. 2013

 

Muzeum hlavního města Prahy – Florenc v tomto předvánočním čase připravilo, zejména pro děti, formou 11 „hnízd“ výstavu 11 současných českých autorů, ilustrátorů pro děti a dalo si tak za cíl předvést potenciál současné české ilustrace pro děti. Autory jsme vybírali podle jejich výrazové specifiky a podle jejich přesahů k dalším technikám a médiím, tedy od klasické kresby či malby např. k textilnímu výtvarnictví nebo komiksu.

 

Představujeme vesměs tvůrce mladší a střední generace, kteří mají za sebou řadu úspěšných knižních realizací i dalších uměleckých projektů. Výstavu jsme koncipovali jako interaktivní, protože chceme, abychom vtáhli děti přímo doprostřed tvůrčího procesu ilustrace a tak jim dali šanci vyzkoušet svou kreativitu.  K tomu slouží jak celkové pojetí výstavy jako série autonomních, tzv. tvůrčích, „hnízd“ (postupně s každým z „11“ zastoupených ilustrátorů), tak jejich konkrétní zabydlení různými typy her a kratochvílí.

 

Navazujme na tradici

Původní ilustrace pro děti a vlastně i mládež má v Čechách nesmírně silnou tradici. Stačí vzpomenout z posledního půlstoletí Zdeňka Milera, Květu Pacovskou, Petra Síse, Zdeňka Smetanu, Jiřího Trnku, Štěpána Zavřela nebo Helenu Zmatlíkovou. Co jméno, to pojem, co autorský styl, to svět pro sebe – platný dávno nejen v národním kontextu, ale i v mezinárodních

souvislostech.

 

Upadá náš zájem o umění a kulturu?

Mladí ilustrátoři tak mají dnes, v nulté a první dekádě nového tisíciletí, na co navazovat.  Svoji práci mají v něčem snazší, v něčem náročnější: přeje jim jistá společenská otevřenost stejně jako široký repertoár nových médií a technik, nesmírně bohaté spektrum vyjadřovacích možností; stojí pak proti nim zřejmý problém upadajícího zájmu o umění a kulturu obecně. Na výstavě si můžeme s dětmi listovat zde vystavenými knihami, případně si některé z nich i zakoupit. 

 

Umělecky svébytní autoři kreseb i maleb!

Jedenáct autorů je vesměs mladší a střední generace, nicméně na svém kontě mají mnozí z nich už dlouhou řadu úspěšných, někdy doslova ikonických realizací, ať knižních (jako Pavel Čech nebo Renáta Fučíková), filmových (Galina Miklínová), výstavních (David Böhm a Jiří Franta) nebo multimediálních (Petr Nikl); někteří se prosadili přirozeně i v zahraničí (Lucie Lomová).

 

Vystavující autoři

 

  • David Böhm

Narozen 1982 v Praze. Tamtéž vystudoval Akademii výtvarných umění (ateliér malby). Věnuje se především kresbě (knižní ilustraci i volné tvorbě). Spoluzaložil komiksové noviny Kix. Ilustroval knihy Ticho hrocha (text T. Böhmová, 2009) a Plechová Mína (text P. Hrnčíř, 2012). Představuje se na stránce www.davidbohm.net.

 

  • Pavel Čech

Narozen 1968 v Brně. Kreslíř, malíř, ilustrátor, autor komiksů a knížek pro děti a mládež. Vyučil se zámečníkem, poté pracoval v Královopolské strojírně a jako hasič, od roku 2004 je na volné noze. Napsal a nakreslil osm autorských knih: Velké dobrodružství Pepíka Střechy (2012), Dědečkové (2011), Dobrodružství pavouka Čendy (2011), Tajemství ostrova za prkennou ohradou (2009), O klíči (2007), O Mráčkovi (2005), O zahradě (2005) a O čertovi (2002). Představuje se na stránce: www.pavelcech.wz.cz.

 

  • Jiří Franta

Narozen 1978 v Praze. Tamtéž vystudoval Akademii výtvarných umění (ateliér malby). Člen umělecké skupiny Rafani. Věnuje se malbě, kresbě, knižní a časopisecké ilustraci, vizuálnímu umění a komiksu. Spoluzaložil komiksové noviny Kix. Podílel se mj. na publikaci ČVUTix. Komiks Sedmi statečných z ČVUT (2010). Představuje se na stránce https://jirifranta.blogspot.com.

 

  • Renáta Fučíková

Narozena 1964 v Praze. Absolvovala ilustraci a užitou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se knižní ilustraci (výtvarně zpracovala mj. tituly Aleny Ježkové Staré pověsti české a moravské, 2005, a Renaty Štulcové Růže a krokvice, 2009). Realizovala několik autorských knih, jako Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008) nebo Historie Evropy (2011).

 

  • Vendula Chalánková

Narozena 1981 v Přerově. Textilní výtvarnice, malířka, komiksová kreslířka a scenáristka. Vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně. „Ušila“ autorské publikace O Červené karkulce (2009) a O perníkové chaloupce (2011). Dále vydala autorský komiks Žít jako kaskadér (2005); své stripy z let 2004–2009 sebrala do česko-anglické knížky Cukr a počasí (2009). Představuje se na facebookové stránce „Zvrhlý vkus“.

 

  • Karel Jerie

Narozen 1977 v Praze. Komiksový kreslíř, malíř, ilustrátor, scenárista. Vystudoval malbu na pražské Akademii výtvarných umění. Svoji volnou tvorbu shrnul do monografie Lovecká sezóna (2010). Je autorem komiksových alb Oidipus Rex (2007) a Šifra mistra Hanky (2007; scénář Tomáš Matějíček). V roce 2011 publikoval leporelo pro děti O zlobivém houbaři. Je předsedou občanského sdružení na podporu komiksu Seqence. Představuje se na stránce: www.kareljerie.cz.  V poslední době vystavuje své grafické práce od 3. 12. 2012 do 5. 1. 2013 v pražské pobočce městské knihovny Opatov (Opatovská 1754, Praha 11)

 

  • Lucie Lomová

Narozena 1964 v Praze. Kreslířka, ilustrátorka, autorka komiksů pro děti i pro dospělé. Vystudovala dramaturgii na pražské DAMU. Vyučuje komiks na Západočeské univerzitě v Plzni (Ústav umění a designu). Napsala a nakreslila příběhy myší dvojice Anči a Pepíka; knižně vyšly ve třech svazcích: Anča a Pepík (2004), Anča a Pepík zasahují (2006), Anča a Pepík opět v akci (2007). Dále převedla do komiksu vybrané pohádky K. J. Erbena (Zlaté české pohádky, 2008), ilustracemi doprovodila výbor z poezie pro děti  Františka  Hrubína (Říkadla pro celý den a taky navečer, 2007) a realizovala alba Anna chce skočit (2006) a Divoši (2011). Představuje se na stránce: https://lucielomova.blogspot.com.

 

  • Galina Miklínová

Narozena 1970 v Ostravě. Režisérka, výtvarnice animovaných filmů, ilustrátorka, grafička. Vystudovala filmovou a televizní grafiku na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Věnuje se animovanému filmu (Nešťastné narozeniny Péti Fotky, Byla 3x jedna princezna, O Kanafáskovi aj.), ilustrovala na dvacet knižních titulů; k nejznámějším patří knížky Pavla Šruta, jako Pavouček Pája (2001), Veliký tůdle (2003), Verunka a kokosový dědek (2004), Příšerky & příšeři (2005), Šišatý švec a myšut (2007), Lichožrouti (2008) a Lichožrouti se vracejí (2010). Realizovala autorskou knížku O Kanafáskovi (2012). Představuje se na stránce: www.galinamiklinova.cz.

 

  • Petr Nikl

Narozen 1960 ve Zlíně. V Praze vystudoval Akademii výtvarných umění. Je všestranným umělcem: divadelníkem, tanečníkem, zpěvákem a hudebníkem, fotografem, malířem a kreslířem, autorem svérázné nonsensové poezie a drobné prózy, kterou vydal doposavad v deseti knižních titulech: Pohádka o Rybitince (2001; anglicky jako A Fairy Tale about a Wee Fish Named Rybitinka), O Rybabě a Mořské duši (2002; anglicky jako Rybaba and the Sea Soul), Atlas saltA (2002), Lingvistické pohádky (2006), Záhádky (2007), Jeleňovití (2008), Blázníček (2009), Přeshádky (2010), Zlatí lvi (2011) a Divňáci z Ňjújorku (2012). Představuje se na stránce: www.petrnikl.cz. V poslední době měl svou autorskou výstavu ´Divňáci  z Njújorku´, protože v poslední době hodně času tráví v New Yorku, jezdí po ulicích na koloběžce, a jak sám říká, stal se ´lovcem lidí´( do 6. 12. 2012. v Artinbox gallery - Praha 1, Perlova 370)

 

  • Petr Šmalec

Narozen 1974 ve Frýdku-Místku. Věnuje se ilustraci, grafice, kresbě, plakátu. V Praze vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (ateliér ilustrace a grafiky). Pracuje jako grafik v olomouckém Muzeu umění. Ilustroval knihy Ferda Páv a všelijaká zvířata (texty Ch. Morgenstern, 2002), Šmalcova abeceda (texty R. Malý, J. Dvořák, M. Šimková, 2005) a Zik a cháta (text M. Šimková, 2008). Představuje se na stránce: https://petrsmalec.sweb.cz.

 

Vhrsti

Narozen 1975 v Rokycanech. Vlastním jménem Vojtěch Jurík. Autor knížek pro děti, komiksový kreslíř a scenárista, ilustrátor (mj. knížek V. Steklače), autor kreslených vtipů. Vystudoval výtvarnou kulturu na Západočeské univerzitě v Plzni. Napsal a nakreslil pohádkové knížky Už se nebojím tmy (2006) a Prázdniny v nebi (2008). Představuje se na stránce: www.vhrsti.cz.

Výtvarné dílny s autory 8. 12. a 15. 12. 2012 se konají vždy v sobotu v 15. 00 hodin. 

 

Muzeum hlavního města Prahy

 Na Poříčí 51, Praha 8

28. 11. 2012 – 24. 2. 2013

Otevřeno denně kromě pondělí 9–18 hodin

Autor výstavy: Radim Kopáč

Architektonické řešení: Ondřej Beneš

Grafické řešení: Lenka Jasanská

Fotografie:  Lukáš Jasanský

Kontakt pro bližší informace:

Veronika Hudečková: produkční výstavy,

e-mail: veronika.hudeckova@gmail.com, mobil: 733 717 394

Věra Hloušková - tisková mluvčí:

e-mail: hlouskova@muzeumprahy.cz, tel.: 221 012 933, 603 888 053

Hodnocení:  85 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet, Lukáš Jasanský