Volné sdružení M v Čistírně aneb Čechoameričan Michael Borek a jeho Bdělé snění…či Mozkový příběh Zdeňka Lhotáka

09.09.2019 10:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará čistírna odpadních vod Praha - Bubeneč

4. 9.  - 18. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V příjemném, industriálním prostředí Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, jsme se zúčastnili vernisáže nové výstavy Volné sdružení M v Čistírně, na kterou nás na www.www-kulturaok-eu.cz pozval fotograf Michael Borek,  Čechoameričan žijící v USA již od roku 1992, zde vystavil cca 6 fotografií (Bdělé snění (4 x), Pravá ve Staré čistírně, Levá ve Staré čistírně). Slavnostní akci zahájila zástupkyně Staré čistírny odpadních vod Praha - Bubeneč. Z jejích slov vyplynulo, že tento mimořádný historický komplex technického významu a špičkové industriální architektury vítá příležitost přátelské konfrontace s uměním výtvarným a že je ráda, že k této symbióze došlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté dostal slovo kurátor výstavy Josef Záruba-Pfeffermann. Připomenul, že Volné sdružení M od roku 2013 představuje volnou skupinu teoretiků, umělců a fotografů, které nespojuje nic jiného, než to, že v pohodě snesou jiný umělecký názor, než mají sami. Rovněž nastínil, kde všude, na jakých, často i značně bizarních místech, už tito umělci dobrovolně a s nadšením vystavovali svá díla, ale bubenečská čistička že zatím mezi nimi dosud nebyla.  Proto uvítali možnost využití i této příležitosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak došlo na úvahy o významech slova špína. Že špína v pravém slova smyslu je něčím přirozeným, něčím, co odstraníme mýdlem či nějakým čisticím prostředkem. Ale slovo špína, může mít i jiný význam, a to je pak cosi, s čím je třeba rázně zatočit. Takováto špína, špína v přeneseném slova smyslu, je pak něčím, co smýt nelze. Taková špína je zlo. A to ve všech podobách i výskytech. Umělci, opravdoví a poctiví umělci jsou ale osoby, do nichž vstoupilo duchovno a kam vstoupí duchovno, tam se uniká jakékoli špíně v přeneseném slova smyslu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava v Čistírně tak představila

různé cesty boje proti špíně

v přeneseném slova smyslu.

Ale každý z tvůrců tu cestu vidí a chápe jinak.

Zatímco třeba restaurátor vidí pod slovem špína povrch a řeší,

zda ho zachovat jako patinu

či

navracet restaurovanému objektu očištěnou původnost,

pro tvůrce filozofa jsou špínou všeobecně známé nešvary,

které se po svém a svou technikou snaží odstranit zase on.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je proto dobře, že výstavy Volného sdružení M

se konají s odstupem a v rozmanitých prostředích.

Vede to k poznávání se autorů navzájem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednak lze sledovat jejich posuny

umělecké, výrazové, myšlenkové či stylové,

a současně - výběrem prací - i vliv a působení prostředí,

kde se výstava koná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divákovi se tak nabízí reprezentativní průřez tvorbou kolem třicítky umělců a zhruba 60 děl všech stylů a forem, a to od fotografií přes nejrůznější malířské techniky, až po prostorové práce sochařů, sklářů, designérů. To vše v kontextu svébytného prostředí Staré čistírny odpadních vod ve všech jejích poschodích a také v suterénu.“  ( text: Richard Koníček)

 

© Michael Borek (Moab, Utah, USA, 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SČOV - Bubeneč

160 00 Praha 6 - Bubeneč

Papírenská 199/6

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.michaelborek.com


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/michael-borek-z-bileho-domu-do-libne-aneb-kdyz-je-nam-inspiraci-take-josef-sudek/