Vojtěch Rada: ´Výstava obrazů a plastik´ aneb když se ´křížovou cestou´ inspirovat necháme!

19.09.2013 15:17

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)

18. 9. – 6. 10. 2013

 

V krásný sluneční zářijový podvečer jsem byli pozváni na vernisáž v úterý 17. 9. 2013 v 18 hodin do krásných prostor Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní) na výstavu prací Vojtěcha Rady. Výstavu zahájila svým proslovem mladičkého zjevu kunsthistorička  Mgr. Zdenka Sokolíčková Ph.D.M.A.,  básně z vlastní tvorby přednesl Ondřej Rada  (bratr Vojtěcha Rady)  a hudební vložku zajistil zpěv Anny Trojanové a Lenka Schichová svou hrou na příčnou flétnu. Sám malíř Vojtěch Rada nás přivítal jménem Národní kulturní památky Vyšehrad, která Galerii spravuje.  

 

S potěšením jsme vyslechli milá slova kunsthistoričky paní Sokolíčkové. V začátku se tázala, čemu vlastně jsou vernisáže, že výběr prací na této výstavě mluví sám za sebe. A že byla ohromena, že individuální, intimní účinek obrazů a prací je zcela jiný než slovo mluvené. Vyzdvihla jednoznačnost i kompaktnost výtvarného rukopisu Vojtěcha Rady.  Připustila, že existují objektivní umělecké kvality, ale nelze je nikdy zcela vyčerpávajícím způsobem charakterizovat.  Ocenila hravost, jistou dětskou jiskru v obrazech Vojtěcha Rady.  Ocenila propojení  malířovy potřeby zachytit mimosvětské a nalézat se mezi realistickou figurou a ´strukturou mlčeného´. Na obrazech konfrontující střed  - zlatavý – nás při prohlížení obrazů hřeje. Vojtěch  Rada dělá kromě figurálních obrazů i abstraktní obrazy, které z nás nedělají hlupáka, naopak působí  konejšivě.  A ještě dodala k jeho zátiší, kde naštěstí můžeme postrádat bulvární moment, protože maluje to, co se malovat nedá. Vojtěch Rada nevyužívá líbivé cetky…

Křížová cesta

Unikátní jsou práce inspirované ´křížovou cestou´.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vojtěch Rada

narodil se v Praze 7. 10. 1979

Studia:  Střední uměleckoprůmyslová škola (obor ´Malba´) v Praze

               Vyšší odborná škola (dvouletý obor ´Řezbářství´) v Praze (Dis.)

               1 rok – Vyšší odborná škola (obor ´Malba´) v Praze

               Absolvent AVU (Ateliér restaurování maleb a polychromie) v Praze (MgA)

              2004, 2006 – týdenní keramický kurz Klikov

 

Samostatné výstavy:  1998 Praha – Kostel  ČCE ´U Jákobova žebříku´

                                        2000 Praha, Galerie Domova Sue Ryder

                                        2000 Praha,  Galerie SUPŠ

                                        2006 Praha, Galerie Sue Ryder

 

Galerie Vyšehrad

Galerie je umístěna v bývalé strážnici (valená klenutá místnost), která je součástí barokního opevnění, v části Vyšehradu zvaném ´Knížecí a královský okrsek – Akropole´.

 

 

V Pevnosti 159/5b
120 00 Praha 2 - Vyšehrad
mobil: 603 542 820
email: info@praha-vysehrad.cz
web: https://www.praha-vysehrad.cz

 

Máme otevřeno v době:

leden, únor - zavřeno

duben - říjen 9.30 – 18.00 hodin

listopad, prosinec, březen 9.30 – 17.00 hodin

otevřeno denně (pondělní provoz)

poslední prohlídka: půlhodiny před uzavřením expozice

Vstupné: 20 Kč

 

Hodnocení:  95 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka