Vodní tvrz - Jeseník aneb expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku…či o nejtemnější historii na Moravě

05.08.2019 11:14

Město Jeseník

14. - 21. 7. 2019

 

 

Je čas letních dovolených. Tušíc na www.www-kulturaok-eu.cz již v loňském roce, že tropy se budou stále více stupňovat, vybrali jsme si penzion v Jeseníkách jako tip na trošku chladivější dovolenou, i když můžeme říci, že zde vedro bylo také, ale dalo se v hustých lesích lépe snést.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve městě Jeseník jsme navštívili Vodní tvrz,

kde v rámci  Vlastivědného muzea Jesenicka

jsme se odhodlali vstoupit do stálé expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku.

 

 

Vodní tvrz Jeseník - expozice čarodějnických procesů v Jeseníku

Expozice je věnovaná čarodějnickým procesům na Jesenicku v 17. století. Po stránce odborné, technické, stavební, ale i výtvarné jde o zcela mimořádný počin.

 

Stálá expozice v nově zrekonstruovaných prostorách sklepení Vodní tvrze v Jeseníku představuje historii rozsáhlého honu na čarodějnice, ke kterému došlo v jesenickém regionu v letech 1622 - 1695. V 17. století se na dlouhá desetiletí Jesenicko stalo centrem nelítostného honu na čarodějnice.

 

 

Příčiny, které bohužel zavedly stovky nevinných lidí z tohoto kraje na smrt, musíme hledat ve více na sobě závislých aspektech. V době, o níž expozice pojednává, zuřila v Evropě 30letá válka, která s sebou přinesla zničené vesnice, týrané a zavražděné obyvatele, hladomor a epidemie.

 

 

Tehdejší obyvatelé Jesenicka, stejně jako jejich soukmenovci z ostatních oblastí nejen českých zemí, nechápali, čím si vysloužili tak mocný boží hněv. Do jejich myslí se tak počala vkrádat představa, že za tím musí stát ďáblovi pomocníci, kteří zastavením své duše škodí lidem, jejich majetku a úrodě. Tento chorý názor o přisluhovačích pekla poměrně rychle přerostl v davovou hysterii a pronásledování nevinných lidí obviněných z hrdelního zločinu čarodějnictví. O masové rozšíření procesů se pak postarala i místní vrchnost a představitelé městských správ, kteří kromě toho, že si ani nedovolili popřít existenci ďábla a jeho pomocníků, měli z vedení procesů nemalé zisky.

 

Na Jesenicku procesy s čarodějnicemi trvaly více jak 70 let a počtem obětí, rozsahem a brutalitou nemají v celé střední Evropě obdoby. Expozice vyzdvihuje mimořádnost procesů a dává jim nadregionální rozměr.

 

Celkový počet odsouzených v tehdejším nisském knížectví vystoupil na 250 osob, což řadí jesenický region na první místo v celém Slezsku. Svým rozsahem a brutalitou nemají ve střední Evropě obdoby.

 

Součástí nákladného technického vybavení expozice je FogScreenTM - speciální zařízení, díky němuž bude moci divák zhlédnout filmové zpracování prvního čarodějnického případu na Jesenicku s Barborou Schmiedovou, promítané nikoli na plátno, nýbrž do suché mlhy.

 

Vlastivědné muzeum Jesenicka je tak prvním muzeem v České republice, které toto speciální promítací zařízení ve svých prostorách trvale používá. Trojrozměrné předměty zde zastupují repliky mučicích nástrojů (viz čarodějnická stolice).

 

 

Vstup je nutné si rezervovat, prohlídka trvá 45 minut ve skupinách po 12 lidech.

 K dispozici je i studijní místo s digitalizovaným archivním materiálem.

 

 

 

Díky rozsáhlým stavebním úpravám je expozice dostupná všem návštěvníkům nad 13 let po celý rok. Téma je prezentováno za použití nejmodernější prezentační techniky.

 

Poprvé v historii muzea jsme expozicí prováděni pomocí audioprůvodce, který umožní prezentovat zpracované téma ve 4 jazykových mutacích - češtině, angličtině, němčině a polštině.

 

Expozice v podobě 8 panelů, dotykových obrazovek i speciálního výstavního fundusu (např. repliky mučicích nástrojů) následně systematicky vysvětlují či názorně přibližují další události, které utvářely a živily toto bující podhoubí vzájemné lidské nedůvěřivosti.

 

Unikátnost expozice spočívá i v prvotním zpracování archivního materiálu z procesů s čarodějnicemi, dnes uloženém převážně v polských archivech. K nejdůležitějším listinám pak byly vytvořeny ručně psané repliky, díky nimž se každý návštěvník seznámí s autentickými doklady a svědky tohoto tragického období jesenických dějin. K dispozici je i studijní místo s digitalizovaným archivním materiálem.

 

Expozice byla v roce 2011 oceněna II. místem

v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava.

 

 

Vlastivědné muzeum a Vodní tvrz - Jeseník

Budova Vodní tvrze v Jeseníku, dnes sídla Vlastivědného muzea Jesenicka, patří mezi nepříliš početné historické památky na Jesenicku. Tato ojedinělá ukázka vyspělé středověké architektury je středem pozornosti nejen četných tuzemských i zahraničních turistů, ale i lázeňských pacientů.

 

Vodní tvrz stojí na Zámeckém náměstí v centru Jeseníku. Jde o dvoupatrovou budovu z neopracovaných kamenů, s malým nádvořím a kamenným mostem přes původně vodní příkop.

 

Počátky vzniku původní fortifikace s trojnásobným vodním příkopem na jižní straně hledejme v souvislosti s dobou založení 1. osady, která dala vzniknout pozdějšímu městu. Je to období kolonizace v polovině 13. století, kdy byla celá oblast pohraničních hvozdů osídlena novými osadníky. Původně věžovitá stavba byla vystavěna patrně právě již koncem 13. století. V průběhu 14. a 15. století byla postupně v držení světských majitelů a později vratislavských biskupů, kteří ji definitivně získali roku 1547 (tvrz byla jedinou záštitou města, které nikdy nemělo právo vybudovat hradby). Zřejmě na konci 15. století byla původní obytná věž stržena, protože již nevyhovovala zvyšujícím se požadavkům komfortního bydlení. Nynější podobu tvrz získala kolem roku 1730 díky zásahu falckraběte rýnského, biskupa Františka Ludvíka, který financoval celou přestavbu.

 

Koncem 18. století se tvrz stala dočasným domovem hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde působil jako biskupský hejtman. V biskupském držení zůstala budova až do roku 1945 (v tomto roce prostory tvrze sloužily jako sklad válečných konfiskátů). Dnes je majetkem státu pod správou Lesů ČR. 

 

Muzeum - současnost

V současné době jsou ve vodní tvrzi instalovány 3 stálé expozice. První je věnována historii jesenického regionu od pravěku, dokladům hornictví, kamenictví a vápenictví a také lázeňství. Druhou stálou expozicí je rozsáhlá expozice geologie a mineralogie Jesenicka. Třetí stálou expozicí je expozice fauny a flory Jesenicka. Muzejní sbírky jsou pod vedením samostatných odborných pracovníků rozděleny také do 3 částí: společenskovědní, geologické a biologické. Navíc jsou v muzeu dva prostory pro příležitostné výstavy, přednášky nebo komorní koncerty.

 

 

790 01 Jeseník

Zámecké náměstí 1

 

Hodnocení:  100 %

Připravil: Richard Koníček (zdroj: internet)

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková, www.stoplusjednicka.cz

 

www.jeseniky.net/muzeum-vodni-tvrz