Vnitřní okruh v současné české fotografii aneb dětské oči jako okno do duše

16.05.2013 14:02

(The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography)

 

Galerie hlavního města Prahy
Městská knihovna, 2. patro - Praha 1

15. 5. – 18. 8. 2013

 

Galerie hlavního města Prahy spolu s kurátorem Vladimírem Birgusem  připravila dosud nejrozsáhlejší  foto –výstavu  aktuálních tendencí české fotografie a výtvarné tvorby po roce 2000.  Představuje výraznou část naší současné fotografické tvorby s tématy a motivy autorské sebereflexe, introspekce, intimity, rodiny, nejbližších lidí a věcí.

 

Na tiskové konferenci nás přivítala ředitelka GHMP Magdalena Juříková a  o koncepci výstavy velmi zajímavě promluvil Vladimír Birgus, kurátor projektu (fotograf,  historik fotografie, vedoucí a profesor Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, který uskutečnil ve svém životě již  přes 60 autorských výstav svých fotografií).  Takže panu profesorovi pozorně a s úctou  nasloucháme…jinak to ani nejde...

 

…proč ´vnitřní okruh´?

 Zatímco v americké, západoevropské či japonské fotografii mnozí autoři už dlouho fotografují i ty nejintimnější chvíle svého života a života svých rodin a přátel, v české fotografii se takové otevřené záběry dosud příliš neobjevovaly.

 

 

Výjimka potvrzuje pravidlo?

Jednou z výjimek je kniha Zdeňka Tmeje Abeceda duševního prázdna z roku 1945, jež je i ve světovém kontextu mimořádným příkladem osobně prožitého a přitom obecně platného svědectví jednoho z desetitisíců mladých mužů, kteří byli během 2. světové války totálně nasazeni na práci v Německu). Málokdo byl ochoten jít s kůží na trh a bez přísné autocenzury ukázat svůj privátní svět se všemi nejistotami, partnerskými krizemi, sexem, vybočeními z norem, strachem ze stáří. Ovšem i kladný obraz soukromých životních jistot, jaké poskytuje harmonická rodina a který ve své tvorbě zobrazují třeba Tina Barney, Elinor Carucci či Annelies Štrba, se u nás vyskytoval jenom sporadicky. (Vladimír Birgus)

 

To se v posledních letech změnilo. Přirozená snaha se vymezit vůči předchozí generaci, žijících  v prudérních a pokryteckých časech komunistického režimu , jež se  neodvažovala něco prozradit ze svých soukromých sfér,  vedla k tomu, že pomyslná hranice mezi osobním a veřejným prostorem se neustále posunuje,  a tak i  u nás v Česku se fotografie  s intimní a introspektivní tématikou stává  stále oblíbenější  u  autorů mladé a střední generace… (včetně umírání, stárnutí, rozvodů, homosexuálů, inspirace starorodiči,  ..).

 

Za 1. republiky ještě žádná žena nebyla fotografkou!

Na výstavě fotografií více než padesáti autorů různých generací  (z nichž nadpoloviční většinu tvoří  ženy!) od etablovaných tvůrců Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Pavla Máry, Dity Pepe, Pavla Baňky či Veroniky Bromové až po současné studenty a nedávné absolventy různých uměleckých škol,  můžeme sledovat, jak se po roce 2000 stalo  téma  ´vnitřního okruhu´ i v české fotografické tvorbě aktuální.  Na fotografiích ze širokého spektra od tradičního dokumentu a portrétu přes  subjektivně pojatou tvorbu až k fúzím různých stylů a médií ukazujeme  změny, k nimž ve fotografii došlo po nástupu digitálních technologií a jejím úniku z úzkého oborového ghetta. Každý z autorů ke svým vystaveným dílům napsal krátký autorský text, který doporučujeme pečlivě přečíst, abychom lépe porozuměli  fotografiím a poznali tak okolnosti jejich vzniku..(V.B.)

 

 „Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“

 André Maurois

 

Pro tento článek jsme si vybrali dva autory a jejich autorské krátké texty:

Lenku Klodovou a Barboru Bálkovou

 

  • Lenka Klodová – Opravdu /Really, 2007 aneb …´že by rodiče mohli dělat něco takového?´ 

„Vycházím z jednoduché myšlenky: Každé dítě je dokladem toho, že se kdysi spolu určití dva lidé milovali. Kdoví, co je s nimi nyní, jaké byly další osudy jejich i jejich vztahu, ale to dítě tady stále je jako živoucí vzpomínka na ono milování, ať už je bereme jako zázračné transcendentální spojení nebo jako obvyklou fyziologickou potřebu. Ostatně celé dětství mi přišlo nemožné, že by rodiče mohli dělat něco takového. Ale nicméně jsem existovala já a moje sestra. Soubor sestává z frontálních portrétů dětí. Scéna milujících se rodičů se odehrává v jejich hlavách, za jejich očima, jako neuvědomělá vzpomínka. Tato scéna je zahlédnutelná pouze při pohledu do očí portrétu dítěte. K tomuto účelu jsem jako výstižnou objevila již poněkud starobylou technologii stereofotografie. Duhovky očí dětí jsou nahrazeny optickými čočkami prostorový efekt stereosnímku uvnitř jejich hlavy vytvoří iluzi toho, že se nejedná o pouhý obrázek, ale o něco skutečně existujícího v prostoru jejich těla. Projekt je autentický – skutečné děti skutečných milujících se rodičů. 

 

  • Barbora Bálková – Evě Adam – Svatební fotografie, 2006 aneb stvoříme si muže svých snů!

„V trojdílné sérii ´Evě Adam´ jsem postupně pracovala s osmi ženami včetně sebe. Každá z nás měla za úkol přiblížit vlastní vizáž ideálu muže svých snů. V části ´Svatební fotografie´ se každá z aktérek přiblížila vizi vlastní svatby, v přeneseném slova smyslu, tedy vizi harmonického milostného páru, který je metaforou optimálního vyvážení mužské a ženské složky v psychice jedince. Na pozadí celého projektu stojí téma přenosu pohlaví a v jistém smyslu k němu skutečně došlo. Dívky totiž pro věrnou imitaci vousů použily vlastní pubické ochlupení. Mužská jména aktérek rovněž nejsou zvolena náhodou. Jde o jména, která byla vybrána rodiči dívek pro případ, že by se narodily jako chlapci. Aktérkám jest tak dala příležitost, aby si svého anima, svou mužskou složku, vizualizovaly.“

-----

Vystavující autoři
Barbora Bálková, Pavel Baňka, Lenka Bláhová, Veronika Štrek Bromová, Radek Brousil, Michaela Čejková, Jiří David, Milena Dopitová, Libor Fojtík, Anna Gutová & Gabriel Fragner, Sylva Francová, Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Jolana Havelková, Libuše Jarcovjáková, Jakub Jurdič, Tereza Kabůrková, Lenka Klodová, Vendula Knopová, Jaroslav Kocián, Gabriela Kolčavová, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Barbora Kuklíková, Zdeněk Lhoták, Petra Malá Miller, Pavel Mára, Silvie Milková, Vladimír Kiva Novotný, Pavla Ortová, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Václav Podestát, Daniel Poláček, Johana Pošová, Míla Preslová, Vojtěch V. Sláma, Michaela Spurná, Petra Steinerová, Jiří Šigut, Julie Štybnarová, Tomáš Třeštík, Alexandra Vajd & Hynek Alt,  Magda Veselá, Petr Willert, Žaneta Zmudová, Barbora & Radim Žůrkovi

 

Kurátor výstavy: Vladimír Birgus
Koordinátorka výstavy za GHMP: Hana Larvová
Grafické řešení: Vladimír Vimr
Architektonické řešení: Emil Zavadil
Anglický překlad: Derek Paton & Marzia Paton
Redakce textů: Vladimír Birgus, Marta Nožková, Derek Paton
Instalace a produkce: Diana Brabcová, Radka Lhotáková, Kateřina Adamová, Jana Koubková, Petr Tlučhoř, Jan Pavelka, Marek Fryš, Petr Linhart, Jiří Stáhlík, Martin Krsek
Propagace: Miroslav Koláček, Michaela Moučková, Alice Lenská, Michaela Maupicová
Edukace: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Pořadatelé: Hl. m. Praha, Galerie hlavního města Prahy
Publikaci k výstavě vydává: nakladatelství KANT
Poděkování: Galerie Jiří Švestka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
v Jindřichově Hradci a všichni soukromí zapůjčitelé

Reprízy:

Mesiac fotografie, Dom umenia, Bratislava, 5. 11. – 1. 12. 2013

Muzeum umění Olomouc, 15. 5. – 14. 9. 2014 

K výstavě vydávají GHMP a nakladatelství KANT stejnojmennou publikaci v češtině a angličtině.

 

Doprovodný program:
Kurátorské prohlídky s kurátorem Vladimírem Birgusem:

  • čtvrtek 30. 5. 2013 v 17.00 hodin
  •  úterý   25. 6. 2013 v 17.00 hodin

Lektorské prohlídky:  čtvrtky 23. 5., 6. 6., 20. 6., 18. 7., 22. 8. v 16.30 hodin

Interaktivní prohlídky pro školy
Máme možnost zúčastnit se interaktivních prohlídek spojených s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, které doporučujeme všem typům škol. Rezervujme si místa na e-mailu:  lucie.haskovcova@ghmp.cz, nebo na telefonu +420 608 216 418, +420 606 612 987

Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce – vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby. Rezervace do 16.00 hodin předchozího dne –lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

 

Tvořivé dialogy s uměním
Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou přímo v expozici nebo ve výtvarném ateliéru – jsme jako edukační oddělení připravili a realizovali animační program se speciálními doprovodnými materiály.

Sobota  1. 6. 2013 -  13.00 – 18.00 hodin

 

Městská knihovna: "Aura fotografie" 

V rámci výtvarných reakcí na výstavu budeme nejrůzněji recyklovat a "reinterpretovat" reprodukce prezentovaných fotografií formou fotomontáží, koláží, dokreslování, retuší atd. Budeme se např. snažit posouvat některé zdokumentované situace do nových kontextů - např. k nim vymyslíme fiktivní příběh, zpracujeme je jako komiks, propojíme prvky a postavy z různých fotografií, které se ve skutečnosti v žádném snímku dohromady nikdy nesetkali. Budeme je také doplňovat mj. o fotografie z aktuálních časopisů, novin a propagačních materiálů a kombinovat i konfrontovat zde přítomné umělecké fotografie s reportážními, dokumentárními a reklamními. Pokusíme se i o "dramatizaci" a rozpohybování některých gest, výrazů v tvářích a kompozic záběrů formou "živých soch" a "scén". Hlavními okruhy témat našeho zájmu budou identita, vztahy, vzpomínky, paměť, komunikace, rodina, společnost.  Lucie Haškovcová

 

Městská knihovna - 2. patro (vstup i z Valentinské ulice)
Praha 1 – Mariánské náměstí 1

Termín konání: 15. 5. – 18. 8. 2013
Otvírací doba: úterý - neděle 10.00 hodin – 18.00 hodin
Vstupné: 120, – Kč plné (dospělí)

                    60, – Kč snížené (studenti)

                    30,- Kč (senioři)
www.ghmp.cz

Hodnocení:  95 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: GHMP