Vlastimil Elšík: Malé velké příběhy aneb když nejen mateřství a kouzlu žen hold vzdáváme

15.02.2016 09:04

Nová síň - Praha

10.  – 21. 2. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy velkoformátových děl Vlastimila Elšíka, který byl akci osobně také přítomen, jsme zhlédli jeho malebné figurální obrazy jako ´Malé velké příběhy´. Akad. mal. Vlastimil Elšík, rodák z valašské Kašavy u Zlína, představil kolekci svých obrazů, které namaloval během předchozích 35 let. Prof. Boris Jirků, ak. mal., blízký přítel a bývalý spolužák celou vernisáž uvedl (na foto vpravo).

Kultivovanou formou a nenásilným kresebným mistrovstvím vzdává hold mateřství, objevuje krásu a skryté kouzlo všedních věcí a pražských zákoutí.

 

Ve větších formátech pracuje se složitějšími malými a velkými příběhy, s novými představami figurálních kompozic, s okouzlením z barev a  barevného světla. Nás na www.www-kulturaok-eu.cz zaujal nejnovější triptych – obraz Živé sochy II, kde jsme si připomněli živé figury ve zlatě a stříbře (nepříliš však sympatické k veřejnosti, tvrdě vymáhající peníze za jediný pohled), které můžeme zhlédnout na Můstku či na Staroměstském náměstí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akad. mal. Vlastimil Elšík (na foto vpravo v brýlích)

 •  
 • absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti
 •  
 • absolvent Akademie výtvarných umění v Praze u profesora Karla Součka
 •  
 • vystavoval již ve Zlíně, Praze, Brně, Hodoníně, Moskvě, Chicagu…
 •  
 • věnuje se dřevěné plastice, keramice, tvorbě loutek, grafice /linoryt, lept/ a volné kresbě
 •  
 • se svou ženou Helenou založili v centru Prahy E-dílnu - soukromou uměleckou výtvarnou školu, která se věnuje přípravě žáků na střední a vysoké umělecké školy
 •  
 • Elšíkovi pořádají výstavy prací žáků např. v Náprstkově muzeu či Muzeu policie ČR
 •  
 • společně s nadaci Archa Chantal, pod záštitou Chantal Poullain, vybavují pozitivním výtvarným uměním dětská oddělení nemocnic (zdroj:  Prof. Boris Jirků, akad. mal.)
 •  
 •  
 •  

 

"Výrazové prostředky i okruh motivů, které poutají pozornost Vlastimila Elšíka, jsou tradiční. Jeho projev se opírá o vývoj české malby. Figurální obrazy, pro něž je příznačná osobitá poetika, organicky navazují na myšlenky civilismu Skupiny 42 a rozvíjí je. Přes zřetelnou souvislost s minulými tendencemi nezapře svůj výtvarný názor svou dobu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obrazech se projevuje smysl pro skladbu a citlivé sladění celku s detailem. Kresba je rovnocenná s malířskou složkou a citlivá linka se doplňuje se střídmou barevností.

 

Prostor je stavěn valéry v pevných objemech. Některé náměty, například mateřství, Vlastimila Elšíka zvlášť zajímají. Tehdy vytváří cykly obrazů, v nichž na téma nahlíží z různých pohledů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasický realistický způsob ztvárnění ustupuje v pohledech do ulic velkoměsta, ve kterých užívá zjednodušených forem přecházejících v symboly charakterizující způsob městského života. V obrazech se ztrácejí realistické prvky ve prospěch barevných ploch, v jejichž skladbě však zůstává řád, aniž by přes uvolnění tvarů převládla náhoda. Prostor je nadále stavěn nejen barevnými vztahy, ale i kresbou, jejíž význam však nyní ustoupil.

Dílo Vlastimila Elšíka se řadí do dobových souvislostí se zájmem o figuru a její začlenění do prostředí. V autorově projevu zaznívá lyrický tón ve spojení s intimitou domova."

 (Jiří Machalický. kurátor galerie NoD)


www.novasin.org

www.vlastimilelsik.cz

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tiskové zprávy)

Foto: © Ing. Olga Koníčková