Vladimír Véla a Miroslav Polách: Reverze aneb když umělcům dáme dostatek prostoru

30.11.2014 17:12

Nová galerie - Praha

27. 11. 2014 - 3. 1. 2015

 

Na vernisáži  nové výstavy ´Reverze´(návrat) v Nové galerii, v překrásném prostředí  suterénní galerie,  teprve nedávno  slavnostně otevřené, jsme zhlédli práce dvou autorů, a to Vladimíra Vély a Miroslava Polácha. Oba autoři byli osobně přítomni. Výstavu povětšinou velkoformátových  obrazů, olejů  i akrylů na plátně  nejdříve zahájila galeristka, paní  Nina Hedwic, poté krátce promluvil  kurátor Karel Babíček.  Galerijní prostor totiž poskytuje prostor rozmáchlým uměleckým dílům, jež prostor vyžadují a vystavená díla pak prostor ozvláštňují….    

(zleva doprava: Vladimír Véla, Miro Polách)
 

"Koncepční spojnicí  výstavy Miroslava Polácha  a Vladimíra Vély je prezentace dvou období z  jejich dosavadní tvorby  s hlavní ideou poukázat na podstatnou roli hledání vhodného výrazu pro umělecké vyjádření, tedy tvůrčí vývoj a z něho vycházející proměny malířského projevu, za účelem jasněji formulovat osobní obsahovou linii, kterou oba autoři důsledně sledují.

Pro výstavu jsou záměrně vybrány rané práce, které po formální stránce výrazně kontrastují se současnou tvorbou autorů, která bude tvořit hlavní část výstavy. Výstava poukazuje na výše zmíněné fenomény prostřednictvím vybraných děl, dokumentujících protisměrný vývoj malby obou autorů, jejichž polohy ve formálním i vizuálním způsobu pojetí jsou si momentálně navzájem vzdálené, které se ale mohly v určitém okamžiku tvůrčí proměny potkat a nacházet v podobném, nejen vizuálním „prostoru“…

 Karel Babíček, kurátor

 

 

 Vladimír Véla

 • narozen v Turnově, 27. 7. 1980
 • žije a pracuje v Praze a Českém ráji
 • maluje i abstraktní obrazy

studia:

 •  1994 – 1998 SUPŠ, Turnov
 • 1999 – 2000 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou
 • 2000 – 2003 - AVU, Praha - ateliér klasických malířských technik, prof. Z. Berana
 • 2003 -2006 AVU, Praha - ateliér intermediální tvorby, prof. M. Knížáka
 • www.vladimirvela.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Polách

 • narozen 1980 v Čeledné, žije a pracuje v Praze
 • studia:  1999 – 2005 – AVU Praha, Malířská škola I Jiřího  Sopka
 •  

 

 

 

 

 

 

 

Více zde: https://www.novagalerie.cz/exhibition/reverze/

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/praha-nova-galerie-start-aneb-tvorime-misto-ve-kterem-se-sny-stavaji-skutecnosti-nova-galerie-praha/

Nová galerie

Praha 2

Balbínova 26

www.novagalerie.cz

Vstup: volný

 

Hodnocení: 99,9 %

 

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková